Tài liệu Skkn thư viện một số giải pháp tổ chức hoạt động thu hút bạn đọc đến thư viện

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 540 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Lê Quỳnh Nhơn. 2. Ngày tháng năm sinh: 01/06/1981. 3. Nam/ nữ: nữ. 4. Địa chỉ: CBTV Trường THPT Võ Trường Toản xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai. 5. Điện thoại: CQ: 0618.607.816/ DĐ: 0937.962.939. 6. Email: nhonvtt@gmail.com.vn. 7. Chức vụ: Cán bộ thư viện. 8. Đơn vị công tác: Trường THPT Võ Trường Toản xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai. II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị: Trung cấp thư viện. - Năm nhận bằng: 2008. - Chuyên ngành đào tạo: Thư viện - Thông tin. III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Cán bộ thư viện. - Số năm kinh nghiệm: 04 năm. Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 1 Sáng kiến kinh nghiệm SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN Năm học: 2011 - 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cẩm Mỹ, ngày 29 tháng 05 năm 2012 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2011- 2012 Tên sáng kiến: “một số giải pháp tổ chức hoạt động thu hút bạn đọc đến thư viện” Họ và tên: Lê Quỳnh Nhơn Đơn vị: Trường THPT Võ Trường Toản Lĩnh vực: Quản lý giáo dục………. Phương pháp dạy học bộ môn: Phương pháp giáo dục…… Lĩnh vực khác :…………. 1. Tính mới: - Có giải pháp hoàn toàn mới. - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có. 2. Hiệu quả: - Hoàn toàn mới đã triển khai áp dụng trong toàn nghành có hiệu quả. - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn nghành có hiệu quả cao. - Hoàn thành mới và triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao. - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả. 3. Khả năng áp dụng: - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch đường lối, chính sách: Tốt Khá Đạt - Đưa ra các giải pháp kiến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt Khá Đạt Đã đuợc áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng. Tốt Khá Đạt XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Người thục hiện đề tài: HIỆU TRƯỞNG Lê Quỳnh Nhơn 2 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thư viện trường học là cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện trường học góp phần quan trọng đến chất lượng dạy – học của giáo viên – học sinh; mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh; đồng thời tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng, chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên trong nhà trường. Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tạo những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Thông tin và tri thức ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của loài người. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đạt hiệu quả cao. Thư viện trường học là một yếu tố cần thiết để phục vụ nâng cao chất lượng. Việc thu hút bạn đọc đến thư viện là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành giáo dục rất quan tâm. Tổ chức hoạt động thư viện để bạn đọc có thói quen đến đọc sách và mượn sách là một trong những biện pháp giáo dục quan trọng cho bạn đọc nói chung. Từ tầm quan trọng cấp thiết trên, riêng bản thân tôi là cán bộ thư viện trường. Với yếu tố quan trọng như vậy mà chuyên ngành đào tạo thư viện – thông tin nói chung đã góp phần quan trọng trong tiến trình phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, thúc đẩy phần nào đó quá trình tự học, tự tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng đó nên tôi đã chọn đề tài: “một số giải pháp tổ chức hoạt động thu hút bạn đọc đến thư viện” làm nội dung nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm của mình. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Thuận lợi - Được sự quan tâm của BGH trường đối với công tác thư viện nên trường học đã trang bị cho một thư viện với tổng diện tích là 102 m 2 bên cạnh đó còn có 01 phòng làm kho sách có diện tích 25m2. - Thư viện có đầy đủ sách báo, tạp chí, bàn đọc để phục vụ bạn đọc. Ngoài bàn để đọc sách ở trong thư viện thì phía ngoài sân còn có các dãy ghế đá rất thuận lợi cho việc học sinh mượn sách ngồi đọc những giờ ra chơi giữa giờ mà ở trong thư viện không còn chỗ trống để ngồi đọc. - Đa số học sinh có ý thức thường xuyên đến thư viện đọc và mượn sách về nhà tham khảo. - Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh học sinh cũng đến thư viện mượn và đọc sách tham khảo. 2. Khó khăn - Trường mới thành lập nên đầu sách vẫn còn hạn chế so với các trường khác. Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 3 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 - Một số học sinh chưa có thói quen đọc sách, chưa thấy tầm quan trọng bổ ích của việc đọc sách. Chưa biết tự khai thác tìm tòi đọc sách báo để bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình. 3. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài - Để tổ chức hoạt động thư viện đạt hiệu quả cao. Đầu năm học thư viện đã tham mưu với BGH nhà trường thành lập tổ cộng tác viên thư viện gồm: - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn làm tổ trưởng, cán bộ thư viện làm tổ phó, các tổ trưởng của các tổ bộ môn làm thành viên và mỗi lớp cử thêm một bạn làm cộng tác viên. - Ngoài ra, cán bộ thư viện còn tham mưu với BGH mua sách mới từ đầu năm học theo công văn của sở GD&ĐT gửi về. - Tổ chức tốt kho sách theo từng kệ giá như sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách giáo khoa, sách pháp luật, sách đạo đức… - Giới thiệu tủ sách giúp giáo viên và học sinh tìm sách theo nhu cầu một cách nhanh chóng và chính xác. - Thường xuyên bổ sung sách báo phù hợp với cấp bậc học, chương trình thay sách giảng dạy của giáo viên, trình độ của học sinh. - Bên cạnh các hình thức phục vụ truyền thống, việc tìm tòi hình thức mới như tổ chức cho học sinh đọc ở các phòng đoàn, đọc ở các bàn ghế đá ở sân trường…tổ chức cho giáo viên đọc báo ở phòng hội đồng và phòng truyền thống. - Thư viện thường xuyên giới thiệu sách theo chủ đề hàng tháng ở dưới cờ và trong lần họp hội đồng. III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI a. Vốn tài liệu Tính từ tháng 03/2012, Thư viện trường THPT Võ Trường Toản có tổng số đầu sách là 6.550 bản sách. Trong đó: - Sách giáo khoa là 928 bản; - Sách nghệp vụ là 1052 bản; - Sách tham khảo là 4570 bản; - Báo 07 tờ; tên các loại báo: + Báo Đồng Nai. + Báo Thanh Niên. + Báo Tuổi trẻ. + Phụ nữ Việt Nam. + Giáo dục thời đại. + Báo Mực tím. + Báo hoa học trò. - Tạp chí: 03 tờ; tên các tạp chí: + Giáo dục khuyến học. + Thiết bị giáo dục. + Tạp chí thư viện. b. Một số biện pháp tổ chức hoạt động thu hút bạn đọc Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 4 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 - Năm học 2011 – 2012 trường có tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn trường là 86 trong đó: + Hiệu trưởng: 01 người. + Phó hiệu trưởng chuyên môn: 01 người. + Phó hiệu trưởng CSVC: 01 người. + Giáo viên: 69 người. Trong đó:  Giáo viên đạt chuẩn: 67 người. Trong đó, trên chuẩn: 02 người.  Cán bộ-Giáo viên đang học cao học: 05 người. - Công nhân viên 14. Trong đó: - 01 cán bộ phụ trách thư viện, trình độ trung cấp, đang theo học lớp đại học thư viện – thông tin của trường đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mở tại trường Đại học Đồng Nai. Còn lại 13 người phụ trách ở phòng hành chánh. - Đầu năm học 2011 – 2012 với tổng số học sinh là 1.938 và được biên chế thành 42 lớp trong đó: - Khối 10: 15 lớp/692 HS. - Khối 11: 14 lớp/642 HS. - Khối 12: 13 lớp/583 HS. * Mục đích, nhiệm vụ của việc tổ chức bạn đọc - Có thể nói với bất kỳ một ngành nào cũng vậy sau một quá trình làm việc ở tại trường để củng cố kiến thức lý thuyết mà mình đã học để vận dụng vào thục tiển thì cần phải nắm được mục đích của bạn đọc cần đọc những gì . Có như vậy với mong muốn để kiểm nghiệm lại những kiến thức mà mình đã làm trong mấy năm trước để ứng dụng vào trong thực tế . - Ngành Thư viện – Thông tin cũng vậy, đây là một ngành hoàn toàn mới nhằm đào tạo ra một đội ngũ cán bộ có chuyên môn về nghiệp vụ thư viện – thông tin để phục vụ cho quá trình đổi mới của ngành giáo dục nước ta hiện nay. - Với những công việc rõ ràng và cụ thể nhằm củng cố hệ thống hoá các kiến thức đã học, kỹ năng đã học ở nhà trường, có điều kiện đào tạo khả năng cho mỗi án bộ thư viện có thể áp dụng các kiến thức đã học ở trong trường, trong sách vở vào thực tế. Đồng thời còn tạo điều kiện cho em hiểu sâu hơn về thực tiễn, về lĩnh vực Thư viện – thông tin trong trường học, nắm bắt được tình hình cụ thể cũng như cách thức làm việc cả từng cơ sở, tập làm quen với công việc và dần dần nâng cao tình cảm với công việc của mình, ý thức trách nhiệm trong công việc, thúc đẩy phần nào đó quá trình tự học, tự tích luỹ những kinh nghiệm quý báu và trau dồi kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo trong học tập. Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 5 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 Hình ảnh bạn đọc ở thư viện hàng ngày * Nhiệm vụ của người cán bộ thư viện: - Đầu năm học tham mưu với ban giám hiệu nhà trường để thành lập đội cộng tác viên thư viện của trường để làm việc đạt hiệu quả. - Lên kế hoạch hoạt động thư viện đầu năm học cho ban giám hiệu duyệt. - Thường xuyên cập nhật thông tin mới như mua sách mới để bổ sung sách tham khảo, … rồi giới thiệu sách mới cho bạn đọc biết. - Thường xuyên sắp xếp kho sách gọn gàng ngăn nắp, lau chùi dọn dẹp các kệ đựng sách, báo sạch sẽ. - Báo cáo hoạt động thư viện hàng tháng cho ban giám hiệu nhà trường biết. * Các hình thức phục vụ bạn đọc - Phục vụ bạn đọc tại chỗ Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 6 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 Hình ảnh bạn đọc ở thư viện hàng ngày + Thư viện trường THPT Võ Trường Toản có chổ ngồi đọc khoảng 50 người ngồi đọc trong một lúc. Thiết bị chiếu sáng có 14 bóng đèn, 03 quạt trần, 04 quạt treo tường để phục vụ bạn đọc. Bên cạnh đó, thư viện trường có 03 kệ sách và 02 tủ sách có kiếng để sách trưng bày và tủ sách pháp luật, 01 tủ đựng báo và tạp chí. Thư viện mở nên thuận tiện cho việc bạn đọc chọn sách đọc ở trong thư viện. Vì là thư viện trường học nên bạn đọc chủ yếu là học sinh và giáo viên, công nhân viên trong trường, thỉnh thoảng cũng có các bậc phụ huynh học sinh tham gia đọc sách báo. + Đến đọc ở thư viện nhà trường cũng có nhiều báo, tạp chí như: Hoa học trò, Mực tím, Tuổi trẻ, Thanh niên, Đồng Nai, Giáo dục khuyến học, Đoàn kết, …nên bạn đọc cũng thường xuyên đến với thư viện để cập nhật tin tức hàng ngày. Mỗi ngày cũng có khoảng đến hàng trăm độc giả đến đọc ở thư viện. - Hình thức cho bạn đọc mượn sách về nhà + Bạn đọc đến với thư viện trường THPT Võ Trường Toản hầu như là giáo viên và học sinh nên chủ yếu là mượn về nhà tham khảo vì thời gian ở trường cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu hết tài liệu mà bạn đọc cần tham khảo được. + Bạn đọc đến thư viện mượn tài liệu tham khảo về nhà thì tự chọn tài liệu mà mình thích rồi ghi phiếu yêu cầu mượn (ghi đầy đủ thông tin như họ tên, lớp – bộ môn rồi kí tên đưa cho thủ thư rồi mượn sách về nhà. Mỗi bạn đọc được mượn tối đa là 02 cuốn và được mượn trong thời gian là một tuần mà chưa tham khảo xong thì đến thư viện xin gia hạn thêm ngày mượn để được mượn thêm. - Cách thu hút bạn đọc đến thư viện - Thư viện là một tổ chức bảo đảm việc dùng sách hợp lí nhất, tiết kiệm nhất. Nước ta còn nghèo về trình độ văn hóa, kiến thức khoa học của nhân dân ta còn chưa cao cho nên chúng ta cần tổ chức và sử dụng tốt mạng lưới thư viện. Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 7 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 - Trong quá trình làm công tác thư viện trường học, bản thân đã được đi tập huấn nhiều lần và được đi học đại học để nâng cao chuyên môn của mình, được tham quan ở một số trường có thư viện hoạt động tốt. Bản thân được học tập và hiểu thêm về hoạt động thư viện, biết cách tuyên truyền và giới thiệu sách, biết đọc sách là cần thiết đối với mỗi người. Từ đó, tôi đã rút ra kết luận cơ bản: Hình ảnh cộng tác viên nhận trả sách giữa gờ ra chơi - Trong hoạt động thư viện nếu chỉ có sách mà không có người đọc thì sách ấy không những vô nghĩa mà còn lãng phí tiền bạc của Nhà nước và của nhân dân. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giới thiệu sách theo chủ đề tháng, giới thiệu sách đến đúng đối tượng người đọc là việc làm cần thiết của người cán bộ thư viện. Đồng thời để thu hút nhiều bạn đọc nhiều bạn đọc đến với thư viện thì cán bộ thư viện phải biết tham mưu xây dựng cảnh quan thư viện khang trang, sạch đẹp, thoáng mát và có cây xanh tạo bóng mát thêm cho thư viện hoạt động. - Trường có thể căn cứ vào số lượng học sinh để bố trí phòng đọc cho giáo viên và học sinh hợp lí. - Để thư viện hoạt động tốt, nhiều bạn đọc đến với thư viện, ngay từ đầu năm học tôi tham mưu cùng với hiệu trưởng thành lập tổ cộng tác viên thư viện. Tổ cộng tác viên thư viện bao gồm đại diện hội cha mẹ học sinh và tổ trưởng của các tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm ở các lớp, mỗi lớp cử 01 cộng tác viên thư viện của lớp. Tổ cộng tác viên thư viện giúp cán bộ thư viện trong nhiều hoạt động của thư viện mà đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giới thiệu sách và những lúc ra chơi giữa giờ có bạn Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 8 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 đọc đến thư viện đọc – mượn sách đông thì cộng tác viên luân phiên nhau để hỗ trợ cho người cán bộ thư viện làm việc nhanh chóng và hiệu quả. - Những cộng tác viên thư viện trong tổ mạng lưới là những người tích cực, nhiệt tình, tâm huyết bởi các thành viên này thành phần là những học sinh giỏi, rất uy tín với bạn mà lại siêng đọc sách và có điều kiện thời gian tiếp cận với bạn nhiều nên những tài liệu có nội dung hay của tài liệu sẽ đến với bạn đọc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. - Trên cơ sở đó, tôi lập kế hoạch tuyên truyền và giới thiệu sách sao cho phù hợp với thực tế nhà trường, nội dung tuyên truyền cần gắn với từng thời điểm, từng đối tượng. - Hình thức tuyên truyền, giới thiệu đa dạng phong phú để những quyển sách hay, sách cần kịp thời đến tay bạn đọc. - Giới thiệu sách tràn lan sẽ không hiệu quả nên tôi chọn cách giới thiệu sách theo đối tượng bạn đọc. - Đối với giáo viên tôi biết nếu chỉ đọc ở sách giáo khoa, sách giáo viên thì kiến thức có giới hạn, muốn mở rộng thêm kiến thức, muốn trở thành giáo viên dạy giỏi để được phụ huynh và học sinh yêu quí, tin tưởng thì phải siêng năng đọc sách nên tôi giới thiệu với họ những cuốn sách có nội dung bổ sung kiến thức và phương pháp dạy học và những sách có nội dung là những trò chơi học tập, những hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạp chí giáo dục … phù hợp với giáo viên ở từng khối lớp. c. Bộ máy tra cứu thông tin thư viện - Thư viện trường THPT Võ Trường Toản đã tổ chức hệ thống mục lục bao gồm: mục lục chữ cái và mục lục phân loại: - Mục lục chũ cái: giới thiệu vốn tài liệu thư viện theo tên tác giả hoạc theo tên sách. Mục lục chữ cái thục sự là công cụ tìm tin nhanh chóng cho người đọc khi họ xác định được nhu cầu của mình về tên một tài liệu cụ thể hoặc tên tác giả cụ thể. - Mục lục phân loại: giới thiệu toàn bộ vốn tài liệu của thư viện theo nội dung của tài liệu. Trên thực tế cho thấy, đây là loại mục lục giúp người đọc nhiều hơn trong việc tìm kiếm và chọ tài liệu mà mình cần một cách nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. - Việc sử dụng hệ thống mục lục truyền thống của người đọc đã trở thành thói quen trong việc tìm kiếm tài liệu. mức đọ sử dụng hệ thống mục lục của người đọc như trên nói lên việc tổ chức hệ thống này của thư viện, mà trước hết là sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ thư viện về cách sử dụng tủ mục lục. - Với hệ thống mục lục hiện có, thư viện trường THPT Võ Trường Toản đã thực hiện tốt nhu cầu tìm kiếm thông của người đọc. Tuy nhiên để phục vụ tốt hơn thì thư viện trường THPT đã làm kho mở từ đầu năm học 2009 – 2010 đến nay để đáp ứng cho nhu cầu bạn đọc thuận tiện hơn và thu hút sức đọc ở thư viện ngày một đông hơn. d. Coâng taùc tuyeân truyeàn và giôùi thieäu saùch - Tuyên truyền giới thiệu sách, báo trong nhà trường là việc làm rất cần thiết, chiếm vị trí quan trọng trong công tác thư viện. Để việc tuyên truyền sách được nhân rộng tôi kết hợp việc tuyên truyền với các hoạt động khác của trường. Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 9 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 - Ở đầu năm học đối với các em lớp 10 mới vào trường mới chưa biết đọc sách tôi “nhờ” giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền giúp tôi vào các buổi sinh hoạt lớp và giới thiệu cho các em thư mục sách khối 10 có những sách gì cho các em biết để đến thư viện đọc và mượn về nhà. Cách thức này giúp các em thích thú với việc đọc sách hơn và cứ đến các buổi hoạt động ngoại khóa thì các bạn đọc đến thư viện tìm hiểu thêm và tranh thủ mượn sách tham khảo để học và làm bài tập. Dần dần qua đó các em hứng thú với việc đọc và mượn sách ngày càng một đông hơn. Hình ảnh Cộng tác viên hướng dẫn học sinh tìm mượn sách về nhà giữa giò ra chơi - Bên cạnh đó, trường tôi hoạt động của Đoàn cũng rất mạnh tôi phối kết hợp với việc sinh hoạt làm sao mà giới thiệu sách hay, sách mới đến với các em khi có sách mới về. Bên cạnh đó các em trong cộng tác viên cũng hăng hái giới thiệu sách cho các bạn, các em cùng tham khảo, cùng đọc như những cuốn sách: hạt giống tâm hồn, tuổi hai mươi cần biết, lời vàng dành cho tuổi mới lớn,… Sử dụng hình thức tuyên truyền qua tổ cộng tác viên thư viện phát huy tác dụng rất cao vì nếu có 20 em đọc thì sẽ có 20 em giới thiệu và cứ thế nhân rộng hơn. - Mỗi đợt sách mới về, vào sáng thứ hai trong tiết chào cờ tôi tranh thủ giới thiệu sách mới đến với các em bằng hình thức là: những tuần đầu cán bộ thư viện giới mẫu những tuần sau là các cộng tác viên các lớp thay phiên nhau giới thiệu dưới cờ hoặc trong tiết sinh hoạt của lớp. - Nội dung giới thiệu phong phú, đa dạng nhưng thường theo chủ điểm trong tháng như: Chủ điểm nói về Bác, về thầy cô, cắm hoa nhân ngày 8.3,...và nếu lớp nào trong Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 10 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 năm học giới thiệu hay, xuất sắc sẽ nhận được giải của Ban tổ chức… Việc làm này không chỉ góp phần nhân rộng phong trào đọc sách trong nhà trường mà còn góp phần rất lớn cho phong phào trào thi đua đọc sách chấm điểm thi đua hàng tuần dưới cờ cùng với Ban thi đua Đoàn trường. - Ngoài ra tôi còn giới thiệu sách thông qua những buổi nói chuyện của giáo viên, hoặc những buổi thi hoạt động ngoại khóa như môn Địa nói về môi trường, an toàn giao thông, hoặc rác thải thì tôi đưa các sách có chủ đề đó để cộng tác viên giới thiệu cho lớp mình mượn để làm bài. - Tuyên truyền là hoạt động phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Hoạt động tuyên truyền được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Hoạt động tuyên truyền là phương thức tác động đến tâm lí của con người nhằm điều khiển ý thức, quan điểm và hành động của con người theo mục tiêu được đặt ra trước. - Trong công tác thư viện hoạt động tuyên truyền được sử dụng chủ yếu trong công tác đưa sách đến cho người đọc. Đây là tổ hợp các hoạt động tác động tới tâm lí của người đọc, tạo nên sự hấp dẫn của sách với bạn đọc. Công tác tuyên truyền, giới thiệu sách của thư viện là tổ hợp tất cả các hình thức và phương pháp tuyên truyền miệng và trực quan về các tài liệu, sách, báo cho bạn đọc. Bên cạnh đó hình thức và phương pháp tuyên truyền (miệng và trực quan) lại có những đặc điểm, biểu hiện khác nhau phụ thuộc vào đối tượng tuyên truyền cụ thể, dành cho tất cả bạn đọc hoặc chỉ dành cho một số bạn đọc nhất định. e. Kết quả - Sau một năm thực hiện theo những biện pháp trên, tôi nhận thấy có kết quả đó là: + Số lượt bạn đọc tăng lên rất nhiều so với các năm trước. + Giáo viên và học sinh có tinh thần đam mê đọc sách hơn trước. + Chất lượng giảng dạy và học tập ngày một tăng. IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Qua nhiều năm làm công tác thư viện tôi nhận thấy rằng thư viện là một bộ phận không thể thiếu trong nhà trường. Nếu thư viện được bổ sung sách đầy đủ thường xuyên và hoạt động có nghiệp vụ sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. - Thư viện góp phần tích cực trong việc chỉ đạo dụng sách, báo, tạp chí, đồng thời cũng là một địa chỉ tiêu thụ sách quan trọng, do đó cần củng cố thư viện và đổi mới hoạt động của thư viện – thông tin để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Bên cạnh đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ người cán bộ thư viện trường học cần phải luôn luôn tu dưỡng, phấn đấu về mọi mặt. - Có tư tưởng tiên tiến, hết lòng vì học sinh thân yêu, thường xuyên học tập chính trị đường lối chính sách của Đảng nhất là những quan điểm giáo dục, mục tiêu đào tạo của nhà trường, trên cơ sở đó có phương hướng xây dựng , tổ chức hoạt động của thư viện đạt kết quả tốt . Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 11 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 - Có nhiệt tình và lòng yêu nghề tha thiết, có tinh thần trách nhiệm cao, toàn tâm, toàn ý với công việc của mình … - Có trình độ văn hóa và học thức rộng rãi. - Có trình độ thư viện nhất định. - Ngoài những nhiệm vụ trên để thu hút bạn đọc đến với thư viện thì hình thức khen thưởng cũng không kém phần quan trọng, bởi đọc sách là gieo trồng thì thi đua khen thưởng là phân bón. Và một yếu tố không kém phần quan trọng để thu hút bạn đọc đến với thư viện là cán bộ thư viện phải là người ham đọc sách và phải nhận thức được nhu cầu đọc sách của từng người. Có như thế phong trào đọc sách mới được duy trì thường xuyên và phát triển liên tục. V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG - Trải qua thời gian để làm bài sáng kiến kinh nghiệm tại thư viện trường THPT Võ Trường Toản. Bản thân tôi đã có điều kiện áp dụng những kiến thức đã học trong sách vở vào thực tế. Tôi làm cán bộ phụ trách thư viện vừa làm vừa học nâng cao trình độ chuyên môn nên tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm và tự mình có thể xây dựng được sổ sách của bạn đọc đến với thư viện, nhập máy theo sổ sách mà công ty sách thiết bị cấp, nắm được cách ghi như thế nào cho khoa học, tuần tự gọn gàng dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ bảo quản, biết cách bảo dưỡng các kệ sách cũng như sử dụng các đồ dùng chung trong nhà trường . - Một cán bộ thư viện như tôi chưa có chuyên môn cao nhưng qua đợt học nâng cao chuyên môn và được BGH và một số thầy cô tổ trưởng truyền đạt thêm kiến thức cho tôi nên tôi đã biết cách tuyên truyền và phục vụ bạn đọc để số lượt bạn đọc đến thư viện ngày càng đông hơn. Tôi cảm thấy rất mừng vì mình đã thể hiện được tâm huyết và nghị lực của mình. - Qua một năm áp dụng thực hiện đề tài trên bản thân tôi thấy công tác phục vụ bạn đọc là một việc làm rất quan trọng trong công tác thư viện hiện nay. Đó là trong những khâu nghiệp vụ chính của người phụ trách thư viện. Phục vụ đọc và mượn sách tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh và phải đi liền với các hoạt động khác của thư viện cũng như hoạt động của nhà trường và phải thống nhất với nhau thì mới đưa hoạt động của thư viện đạt kết quả cao như mong muốn. - Đề nghị sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho các cán bộ thư viện trường THPT đi tham quan, giao lưu, học hỏi với các trường đã đạt thư viện tiến tiến, xuất sắc, và cách trình bày, bố trí các phòng… để cán bộ thư viện các trường vùng sâu, vùng xa học hỏi thêm chuyên môn cũng như kinh nghiệm lâu năm của các trường bạn. VI. KẾT LUẬN Đọc sách là việc làm cần thiết, đọc sách nhiều giúp con người ta hướng tới Chân – Thiện – Mĩ, đem lại cho ta nhiều kiến thức quý báu. Trong thời đại ngày nay, thời đại mà công nghệ thông tin đang ngày càng chiếm ưu thế thì việc đọc sách ngày càng phải phát huy, phải giữ gìn, bởi đọc sách làm con người thông thái sáng suốt hơn. Đặc biệt trong môi trường giáo dục thì việc đọc sách nhiều là điều thật sự cần thiết đối với mỗi giáo viên trong công tác giảng dạy cũng như với học sinh trong quá trình Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 12 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 học tập, nghiên cứu. Và đó cũng chính là điều mà tôi mong muốn bạn đọc hãy đến với thư viện nhiều hơn và hãy thật sự quan tâm tới chính bản thân mình bởi sự học là vô hạn. “Một giọt mực có thể làm vạn người suy nghĩ. Một cuốn sách hay có thể làm thay đổi số phận biết bao người” (Lorel Bryron) Tuy nhiên, với vốn kinh nghiệm còn non nớt của mình, trong quá trình thực hiện đề tài chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp để tôi có thêm kinh nghiệm quý báu nhằm hoàn thiện khả năng chuyên môn của mình. VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông. Vũ Bá Hòa (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục năm 2009. 2. Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền và giới thiệu sách trong thư viện trường học. Lê Thị Chinh (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục năm 2008. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ được rút ra và áp dụng trong thực tế cảu cá nhân tôi. Rất mong quý cấp lãnh đạo xem xét và góp ý để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! Người thực hiện đề tài Lê Quỳnh Nhơn Người thục hiện đề tài: Lê Quỳnh Nhơn 13
- Xem thêm -