Tài liệu SKKN THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45564 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 I. ĐẶT VẤN ĐỀ “ Học đi đôi với hành”: đó là nguyên tắc cơ bản và luôn luôn đúng trong quá trình giáo dục học sinh. Ở bộ môn nào cũng vậy, song song với các bài lí thuyết là những bài tập thực hành. Địa lí 11 cũng vậy, sau các bài lí thuyết có khá nhiều bài tập với đủ các dạng biểu đồ: cột, đường, tròn, miền… nhằm rèn luyện cho học sinh kỉ năng vẽ biểu đồ và nhận xét. Từ thực tế đó, để hệ thống lại các dạng bài tập và các cách giải các dạng bài tập đó nên tôi đã thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và giảng dạy bộ môn địa lí 11 ngày có kết quả tốt hơn. Đó cũng là những đúc kết kinh nghiệm từ bản thân trong quá trình giảng dạy bộ môn trong thời gian qua. II. NỘI DUNG Bài tập 3: (tr.9 - SGK) Cho bảng số liệu sau: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển (đơn vị: tỉ USD) Năm 1990 1998 2000 2004 Tổng nợ 1310 2465 2498 2724 Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét. Bài làm: 1. Vẽ biểu đồ Biểu đồ đường thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển. Tỉ USD Năm 2. Nhận xét: - Tổng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển lớn và tăng theo các năm trong giai đoạn 1990 - 2004. - Giai đoạn 1990 - 1998 tăng rất nhanh từ 1310 lên 2465 tỉ USD, tăng gấp 1,9 lần. - Giai đoạn 1998 - 2004 tăng chậm từ 2465 lên 2724 tỉ USD, gấp 1,1 lần. => Như vậy, các nước đang phát triển nợ nước ngoài nhiều, nhưng tốc độ ngày càng giảm GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 1 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 Bài 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ Tiết 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ Bài tập 2 (tr. 40 - SGK) Dựa vào bảng 6.1, vẽ biểu đồ thể hiện dân số Hoa Kì. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của gia tăng dân số đến phát triển kinh tế? Bài làm: 1. Vẽ biểu đồ Biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì giai đoạn 1800 – 2005 Triệu người Năm 2. Nhận xét, giải thích Dân số Hoa Kì gia tăng nhanh trong giai đoạn 1800 - 2005, tăng gấp 57 lần. - Từ 1800 - 1900 tăng 72 triệu người. - Từ 1900 - 2005 tăng nhanh hơn. Tăng nhanh nhất là giai đoạn 1960 - 2005, tăng 108 triệu người. Giải thích: Do tỉ lệ sinh khá cao và chủ yếu là do nhập cư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thu hút lao động có kĩ thuật cao từ khắp mọi nơi trên thế giới. ----------------------------------------------------------------------------- Bài 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ (tiếp theo) Tiết 2. KINH TẾ Bài tập 1 (tr. 44 - SGK) Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì so với thế giới và một số châu lục. Bài làm: GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 2 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 - Vẽ biểu đồ cột thể hiện GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục: Tỉ USD Châu lục - So sánh: GDP của Hoa Kì chiếm 28% GDP toàn thế giới, xấp xỉ GDP châu Âu, gấp 1,4 lần GDP châu á và gấp 17,9 lần GDP châu Phi. Khẳng định vị trí số 1 thế giới của Hoa Kì về kinh tế. -------------------------------------------------------------------------Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Tiết 1. EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI Bài tập 2 (SBT - tr. 56) Dựa vào bảng số liệu 7.2 SGK. a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số quốc gia trên TG. GDP GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 3 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 Dân số b. Nhận xét vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế * Năm 2004, EU chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới, 2,2% diện tích phần đất nổi của Trái Đất nhưng chiếm tới: - 19% trong tiêu thụ năng lượng của thế giới. - 26% trong sản xuất ô tô của thế giới. - 31% GDP của thế giới; 37,7% trong xuất khẩu của thế giới; 59% trong viện trợ phát triển thế giới. * So sánh với Hoa Kì và Nhật Bản là những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới thì năm 2004 EU có: - GDP lớn gấp 1,09 lần của Hoa Kì, gấp 2,7 lần của Nhật Bản. - EU vượt cả Hoa Kì và Nhật Bản về: + Số dân; trị giá xuất khẩu so với GDP %; Tỉ lệ % trong XK của thế giới; giá trị FDI đầu tư ra nước ngoài. * Xét về nhiều chỉ số kinh tế thì EU là 1 trung tâm kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Hoa Kì và đứng trên Nhật Bản. ---------------------------------------------------------------------------Bài 8: LIÊN BANG NGA 1. Vẽ biểu đồ sự thay đổi GDP của Liên bang Nga - Vẽ biểu đồ đường. Tỉ USD GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 4 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 Năm 2. Nhận xét sự thay đổi GDP của Liên bang Nga - GDP của Liên bang Nga có sự biến động lớn trong thời kì 1990 - 2004, có thể chia thành 2 giai đoạn: + Giai đoạn 1990 - 2000, là 10 năm khó khăn của nền kinh tế Liên bang Nga, GDP giảm liên tục từ 967,3 tỉ USD xuống còn 259,7 tỉ USD, giảm 707,6 tỉ USD trong vòng 10 năm. + Giai đoạn 2000 - 2004 nền kinh tế Liên bang Nga có dấu hiệu phục hồi, tổng giá trị USD có chiều hướng tăng lên nhanh chóng từ 259,7 tỉ USD (2000) lên 582,4 tỉ USD (2004). - Trong tương lai nền kinh tế LB Nga sẽ tiếp tục phục hồi phát triển và sẽ sớm lấy lại vị trí cường quốc trên thế giới. --------------------------------------------------------------------------------Bài 9: NHẬT BẢN Bài tập 3 (tr 78 - SGK): Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005 % Năm Bài tập 1 ( trang 84 - SGK) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2004. Tỉ USD GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 5 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 Năm Với dạng bài tập này có thể hướng dẫn học sinh xử lí số liệu % để vẽ thêm dạng biểu đồ miển như sau: + Xử lí số liệu (tính ra %): Năm 1990 1995 2000 2001 2004 Xuất khẩu 55 57 56 54 55 Nhập khẩu 45 43 44 46 45 + Vẽ biểu đồ miền. Bài tập 2 ( Trang 97 ): Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Năm 1985 Năm 1995 GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 6 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 Năm 2004 Nhận xét: - Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại giảm vào năm 2004. Nhưng nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu của Trung Quốc tăng. - Tỉ trọng nhập khẩu giảm từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại tăng vào năm 2004. Nhưng nhìn chung cả thời kì giảm. - Năm 1985, Trung Quốc nhập siêu (21,4%); các năm 1995, 2004, Trung Quốc là nước xuất siêu. - Cán cân xuất, nhập khẩu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. ----------------------------------------------------------------Bài 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Bài 1 ( Trang 111) Vẽ biểu đồ thể hiện khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực Nghìn lượt người Khu vục Nhận xét: GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 7 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 + Số lượng khách du lịch ở khu vực Đông Nam Á ít nhất (2003) trong 3 khu vực. + Tổng chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông Nam Á cũng thấp nhất, chỉ xấp xỉ khu vực Tây Nam Á, nhưng thua nhiều lần so với khu vực Đông Á. + Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch còn cho thấy các sản phẩm du lịch cũng như trình độ phát triển du lịch của khu vực Đông nam Á chỉ ngang bằng so với khu vực Tây Nam Á và còn thua xa so với khu vực Đông Á. Nếu tính tới khu vực Tây Nam Á còn chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, mất ổn định do nạn khủng bố làm hạn chế sự phát triển du lịch của khu vực trong nhiều năm thì thực sự trong ba khu vực trên, Đông Nam Á tuy giàu tiềm năng nhưng vẫn l khu vực có các sản phảm du lịch còn hạn chế III. KẾT QUẢ Trên đây là những kinh nghiệm đúc kết của bản thân trong quá trình giảng dạy địa lí 11. Thực tế tôi đã ứng dụng các cách giải bài tập này khi giảng dạy cho diện học sinh đại trà trên lớp cũng như trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả cho thấy tất cả học sinh đều thực hành tốt các dạng biểu đồ này, cũng như đối tượng học sinh giỏi cũng thực hiện các bài tập này ở mức độ cao hơn. Chứng minh bằng kết quả các bài kiểm tra định kì, kiểm tra học kì cũng như kết quả học sinh giỏi năm nào cũng khá cao. Xác nhận của Hiệu trưởng Người thực hiện Huỳnh Thị Út GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 8 NĂM HỌC: 2014 - 2015 SKKN: THỰC HÀNH BÀI TẬP BIỂU ĐỒ MÔN ĐỊA LÍ 11 GVTH: HUỲNH THỊ ÚT TRANG 9 NĂM HỌC: 2014 - 2015
- Xem thêm -