Tài liệu Skkn ứng dụng phần mềm conceptdraw mindmap và violet thiết kế dạy học chuyên đề nhiễm sắc thể (bài 5, 6 sgk sinh học 12 ban cơ bản), đã nâng cao kết quả học tập của học sinh trường thpt đinh tiên hoàng, gia la

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1733 |
  • Lượt tải: 0