Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tạo dòng vi khuẩn escherichia coli biểu hiện protein dung hợp ecotin miniproinsu...

Tài liệu Tạo dòng vi khuẩn escherichia coli biểu hiện protein dung hợp ecotin miniproinsulin dạng tan trong chu chất

.PDF
26
95
146

Mô tả:

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng