Tài liệu Tạo mô hình đái tháo đường trên chuột nhắt trắng và thử tác dụng hạ đường huyết của các dịch chiết từ nấm hoàng chi ganoderma colossum

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 646 |
  • Lượt tải: 0