Tài liệu The total synthesis of c1' azacycloalkyl hexahyroccannabinoids. the total synthesis of 3 oxaadamantyl hexahydrocannabinoids. the synthesis of bicyclic 3 adamantyl cannabinoids

  • Số trang: 274 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Hệ thống đang quá tải, hoặc tài liệu đã gỡ bỏ...vui lòng truy cập lại sau.