Tài liệu Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội ( nghiên cứu trường hợp tại xã thụy dương, huyện thái thụy,tỉnh thái bình).

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Hệ thống đang quá tải, hoặc tài liệu đã gỡ bỏ...vui lòng truy cập lại sau.