Tài liệu Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội ( nghiên cứu trường hợp tại xã thụy dương, huyện thái thụy,tỉnh thái bình)

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Tài liệu lỗi hoặc đã gỡ bỏ....