Tài liệu Tính toán và mô phỏng quá trình uốn tấm tôn bao vỏ tàu bằng phần mềm ansys

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 623 |
  • Lượt tải: 0