Tài liệu Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) phân loại rác thải trong hộ gia đình để tái sử dụng hoặc tái chế rác thải nhằm bảo vệ môi trường.

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1408 |
  • Lượt tải: 0