Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án...

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án

.DOC
62
14270
121

Mô tả:

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án Bài 1: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÁP CHẾ DƯỢC (80 câu) A. CÂU DỂ Câu 1: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến nhà nước ra đời. A. Kinh tế. B. Xã hội C. Ba lần phân công lao động D. Sản phẩm lao động dư thừa Câu 2: Trong Ba lần phân công lao động trong xã hội công xã nguyên thủy thì phân công lao động lần đầu tiên là: A. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt. B. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp C. Thương nghiệp ra đời D. Không có lần đầu tiên vì cả 3 quá trình diễn ra cùng lúc Câu 3: Trong Ba lần phân công lao động trong xã hội công xã nguyên thủy thì phân công lao động thứ hai là: A. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt B. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. C. Thương nghiệp ra đời D. Không có lần đầu tiên vì cả 3 quá trình diễn ra cùng lúc Câu 4: Trong Ba lần phân công lao động trong xã hội công xã nguyên thủy thì phân công lao động thứ ba là: A. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt B. Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp C. Thương nghiệp ra đời. D. Không có lần đầu tiên vì cả 3 quá trình diễn ra cùng lúc Câu 5: Chọn ý sai: A.Pháp luật ra đời cùng lúc và tồn tại song song với nhà nước B.Nhà nước và pháp luật chỉ thay đổi về kiểu và cấu trúc mà sẽ tồn tại mãi mãi. C.Giai đoạn Hồng Bàng ở Việt Nam vẫn có pháp luật D.Cơ sở để hình thành quyền lực xã hội sau này trong xã hội công xã nguyên thủy là tù trưởng và hội động thị tộc Câu 6: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân và chỉ giao quyền sử dụng dất cho cá nhân tổ chức là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước. B.Tính xã hội của nhà nước C.Tính giai cấp của pháp luật D.Tính xã hội của pháp luật. Câu 7: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thi hành tù giam đối với cá nhân vi phạm pháp luật là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước. B.Tính xã hội của nhà nước C.Tính giai cấp của pháp luật D.Tính xã hội của pháp luật Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án Câu 8: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa vào trong chương trình giáo dục đại học các môn lý luận chính trị là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước. B.Tính xã hội của nhà nước C.Tính giai cấp của pháp luật D.Tính xã hội của pháp luật Câu 9: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng miễn phí khám chữa bệnh đối với trẻ dưới 6 tuổi là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước B.Tính xã hội của nhà nước. C.Tính giai cấp của pháp luật D.Tính xã hội của pháp luật Câu 10: Vào thời phong kiến, người gây thiệt hại đến tài sản của vua và triều đình có thể bị chém đầu là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước B.Tính xã hội của nhà nước C.Tính giai cấp của pháp luật. D.Tính xã hội của pháp luật Câu 11: Vào thời phong kiến, chỉ có vua và một số cơ quan đặc biệt mới được ban hành pháp luật là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước B.Tính xã hội của nhà nước C.Tính giai cấp của pháp luật. D.Tính xã hội của pháp luật Câu 12: Trong hợp đồng lao động, người lao động và sử dụng lao động ký hợp đồng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, thỏa thuận là thể hiện: A.Tính giai cấp của nhà nước B.Tính xã hội của nhà nước C.Tính giai cấp của pháp luật D.Tính xã hội của pháp luật. Câu 13: Chọn câu sai: A. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ ứng với nhà nước chủ nô B. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội phong kiến ứng với nhà nước phong kiến C. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa ứng với nhà nước tư bản. D. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa ứng với nhà nước xã hội chủ nghĩa Câu 14: Chọn câu sai: A. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ ứng với nhà nước chủ nô B. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội phong kiến ứng với nhà nước phong kiến C. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa ứng với nhà nước tư sản D. Hình thái kinh thái kinh tế xã hội công xã nguyên thủy ứng với nhà nước công xã nguyên thủy. Câu 15: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo hình thức chính thể: A. Cộng hòa. Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án B. Cộng hòa quý tộc C. Cộng hòa dân chủ D. Quân chủ hạn chế Câu 16: Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa theo hình thức chính thể: A. Cộng hòa B. Cộng hòa quý tộc C. Cộng hòa dân chủ. D. Quân chủ hạn chế Câu 17: Trong các quốc gia sau quốc gia nào đang áp dụng hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất A. Nga B. Đức C. Hoa Kỳ D. Việt Nam. Câu 18: Trong các quốc gia sau quốc gia nào áp dụng hình thức cấu trúc nhà nước liên bang A. Liên Xô. B. Trung Quốc C. Triều Tiên D. Việt Nam Câu 19: Chọn câu đúng A. Nhà nước có 2 chức năng và pháp luật có 3 chức năng. B. Chức năng của nhà nước thực hiện bằng phương pháp xây dựng pháp luật C. Nhà nước có tính giai cấp nhưng pháp luật thì không D. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt không có tính giai cấp Câu 20: Nguyên thủ quốc gia hiện tại ở Việt Nam là: A. Nguyễn Tấn Dũng B. Trương Tấn Sang. C. Nguyễn Phú Trọng D. Nguyễn Sinh Hùng Câu 21: Nguyên thủ quốc gia hiện tại ở Việt Nam là: A. Thủ tướng B. Chủ tịch nước. C. Tổng bí thư D. Chủ tịch quốc hội Câu 22: Trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan cấp thấp nhất là: A. Quốc hội B. UBND cấp xã C. Hội đồng nhân dân cấp xã. D. Ban nhân dân ấp Câu 23: Trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan cấp cao nhất là: A. Quốc hội. B. Chính phủ Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh D. UBND cấp tỉnh Câu 24: Trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan cấp cao nhất ở cấp địa phương là: A. Quốc hội B. UBND cấp tỉnh C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. D. Chính phủ Câu 25: Trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan cấp thấp nhất là: A. Quốc hội B. UBND cấp xã. C. Hội đồng nhân dân cấp xã D. Ban nhân dân ấp Câu 26: Trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan cấp cao nhất là: A. Quốc hội B. Chính phủ. C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh D. UBND cấp tỉnh Câu 27: Trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan cấp cao nhất ở cấp địa phương là: A. Quốc hội B. UBND cấp tỉnh. C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh D. Chính phủ Câu 28: Bộ Y tế là: A. Cơ quan quyền lực nhà nước cấp trung ương B. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chung cấp trung ương C. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp trung ương. D. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp địa phương Câu 29: Sở Y tế là: A. Cơ quan quyền lực nhà nước cấp địa phương B. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chung cấp địa phương C. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp trung ương D. Cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền chuyên môn cấp địa phương. Câu 30: Chọn câu sai: A. Bộ Y Tế là cơ quan quản lý nhà nước chuyên về ngành y tế ở cấp trung ương B. Sở Y Tế chỉ báo cáo và chịu sự chỉ đạo của Bộ Y Tế. C. Cơ quan quản lý nhà nước ngành y tế chỉ có ở cấp tỉnh và cấp huyện D. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ Y Tế và Sở Y Tế là dựa vào ý kiến tập thể B. CÂU TRUNG BÌNH Câu 31: Bộ trưởng Bộ Y Tế hiện nay là: A. Nguyễn Thị Kim Tiến. B. Nguyễn Quốc Triệu C. Trần Thị Trung Chiến D. Nguyễn Thị Xuyên Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án Câu 32: Hình thức pháp luật quan trọng nhất ở Việt Nam A. Văn bản quy phạm pháp luật. B. Tiền lệ pháp C. Tập quán pháp D. Tôn giáo pháp Câu 33: Hình thức pháp luật không tồn tại ở Việt Nam A. Văn bản quy phạm pháp luật B. Cả 3 ý đều sai C. Tập quán pháp D. Tôn giáo pháp. Câu 34: Lĩnh vực nào sau đây không áp tập quán pháp A. Dân sự B. Thương mại C. Hôn nhân và gia đình D. Hình sự. Câu 35: Quốc gia nào sau đây không áp dụng tôn giáo pháp: A. Afghanistan B. Iran C. Thổ Nhỉ Kỳ. D. Irac Câu 36: Chủ thể nào ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Lệnh A. Thủ tướng B. Quốc hội C. Chủ tịch nước. D. UBTV Quốc hội Câu 37: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật A. Nghị quyết của Chính phủ. B. Nghị quyết của Quốc hội C. Nghị quyết của UBTV Quốc hội D. Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh Câu 38: Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất ở cấp địa phương là: A.Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. B.Quyết định của UBND cấp tỉnh C.Nghị quyết của Chủ tịch HĐND cấp tỉnh D.Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh Câu 39: Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do chủ thể nào ban hành: A. Chính phủ. B. Thủ tướng chính phủ C. Bộ Y Tế D. Bộ trưởng Bộ Y Tế Câu 40: Thông tư áp dụng trong ngành y tế là do chủ thể nào ban hành: A. Chính phủ B. Thủ tướng chính phủ C. Bộ Y Tế D. Bộ trưởng Bộ Y Tế. Câu 41: Văn bản quy phạm pháp luật ở cấp thấp nhất là: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án A.Quyết đinh, chỉ thị của UBND cấp xã. B.Quyết định, chỉ thị của Chủ tịch UBND cấp xã C.Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh D.Nghị quyết của Chủ tịch HĐND cấp tỉnh Câu 42: Luật Dược 2005 được thông qua vào ngày 14/06/2005 và có hiệu lực vào ngày 01/10/2005. Điều này nói về: A. Hiệu lực thời gian của Luật Dược. B. Hiệu lực không gian của Luật Dược C. Hiệu lực về đối tượng tác động của Luật Dược D. Cả 3 ý đều sai Câu 43: Luật Dược 2005 có hiệu lực trên toàn quốc kể ngày 01/10/2005. Điều này nói về: A. Hiệu lực thời gian của Luật Dược B. Hiệu lực không gian của Luật Dược. C. Hiệu lực về đối tượng tác động của Luật Dược D. Cả 3 ý đều sai Câu 44: Luật Dược 2005 áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có hoạt động Dược ở Việt Nam. Điều này nói về: A. Hiệu lực thời gian của Luật Dược B. Hiệu lực không gian của Luật Dược C. Hiệu lực về đối tượng tác động của Luật Dược. Câu 45: Trong quy chế quản lý thuốc gây nghiện, Thông tư 10/2010/TT-BYT thay thé cho Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT. Điều này nói về: A. Hiệu lực thời gian của văn bản. B. Hiệu lực không gian của văn bản C. Hiệu lực về đối tượng tác động của văn bản D. Cả 3 ý đều sai Câu 46: Chế tài nào mà thẩm quyền do thủ trưởng trực tiếp hay thủ trưởng cấp trên ra quyết định: A. Chế tài kỷ luật. B. Chế tài dân sự C. Chế tài hành chính D. Chế tài hình sự Câu 47: Chế tài nào mà thẩm quyền do cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định: A. Chế tài kỷ luật B. Chế tài dân sự C. Chế tài hành chính. D. Chế tài hình sự Câu 48: Chế tài nào là chế tài nghiêm khắc nhất: A. Chế tài kỷ luật B. Chế tài dân sự C. Chế tài hành chính D. Chế tài hình sự. Câu 49: Chế tài nào mà hình thức là cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tang vật: A. Chế tài kỷ luật Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án B. Chế tài dân sự C. Chế tài hành chính D. Chế tài hình sự Câu 50: Chế tài nào mà hình thức là tù có thời hạn, tù chung thân: A. Chế tài kỷ luật B. Chế tài dân sự C. Chế tài hành chính D. Chế tài hình sự. Câu 51: Chế tài nào mà hình thức là xác nhận hay xóa bỏ quyền nhân thân, quyền sở hữu tài sản: A. Chế tài kỷ luật B. Chế tài dân sự. C. Chế tài hành chính D. Chế tài hình sự Câu 52: Ngày 22/05/2011, toàn dân bầu cử đại biểu Quốc Hội.Việc này được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hiến Pháp. B. Ngành luật Hành Chính C. Ngành luật Hình sự D. Ngành luật Lao động Câu 53: Quốc hội bầu chủ tịch nước được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hiến Pháp. B. Ngành luật Hành Chính C. Ngành luật Hình sự D. Ngành luật Lao động Câu 54: Luật Dược thuộc ngành Luật nào sau đây: A. Ngành luật Hiến Pháp B. Ngành luật Hành Chính. C. Ngành luật Hình sự D. Ngành luật Lao động Câu 55: Anh Nguyễn Văn A đến Sở Y Tế và Sở Kế hoạch đầu tư để đăng ký thành lập công ty TNHH để phân phối dược phẩm.Vậy việc đăng ký của anh được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hiến Pháp B. Ngành luật Hành Chính. C. Ngành luật Thương mại D. Ngành luật Lao động Câu 56:Mối quan hệ giữa dược sĩ chủ nhà thuốc và Sở Y Tế được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hiến Pháp B. Ngành luật Hành Chính. C. Ngành luật Thương mại D. Ngành luật Lao động Câu 57: Mối quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Y Tế và đại biểu Quốc hội qua việc chất vấn và trả lờ chất vấn dược điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hiến Pháp. Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án B. Ngành luật Hành Chính C. Ngành luật Hình sự D. Ngành luật Lao động Câu 58: Mối quan hệ giữa Nhà nước với người buôn bán thuốc giả được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hiến Pháp B. Ngành luật Hành Chính C. Ngành luật Hình sự. D. Ngành luật Lao động Câu 59: Mối quan hệ giữa Nhà nước với chủ nhà thuốc bán thuốc hết hạn dùng là: A. Ngành luật Hiến Pháp B. Ngành luật Hành Chính. C. Ngành luật Thương mại D. Ngành luật Hình sự Câu 60: Mối quan hệ giữa các bên trong thừa kế được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hành Chính B. Ngành luật Dân sự. C. Ngành luật Hôn nhân và gia đình D. Ngành luật thương mại C. CÂU KHÓ Câu 61: Mối quan hệ mua bán quyền sử dụng đất giữa 2 cá nhân được diều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hành Chính B. Ngành luật Dân sự C. Ngành luật Đất đai. D. Ngành luật thương mại Câu 62: Mối quan hệ giữa dược sĩ chủ nhà thuốc và người mua thuốc được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hành Chính B. Ngành luật Dân sự. C. Ngành luật Lao động D. Ngành luật thương mại Câu 63: Mối quan hệ giữa công ty sản xuất thuốc A và công ty phân phối thuốc B được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hành Chính B. Ngành luật Dân sự C. Ngành luật Lao động D. Ngành luật thương mại. Câu 64: Mối quan hệ giữa dược sĩ chủ nhà thuốc và nhân viên nhà thuốc được điều chỉnh bởi: A. Ngành luật Hành Chính B. Ngành luật Dân sự C. Ngành luật Lao động. D. Ngành luật thương mại Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án Câu 65: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc dược tá không được bán thuốc gây nghiện là: A. Tuân theo pháp luật. B. Thi hành pháp luật C. Sử dụng pháp luật D. Áp dụng pháp luật Câu 66: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc nhà thuốc phải đăng ký kinh doanh là: A. Tuân theo pháp luật B. Thi hành pháp luật. C. Sử dụng pháp luật D. Áp dụng pháp luật Câu 67: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc nhà thuốc khiếu nại về các kết luận của đoàn thanh tra là: A. Tuân theo pháp luật B. Thi hành pháp luật C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật Câu 68: Trong các hình thức thực hiện pháp luật, việc Sở Y Tế kiểm tra hành nghề dược là: A. Tuân theo pháp luật B. Thi hành pháp luật C. Sử dụng pháp luật D. Áp dụng pháp luật. Câu 69: Bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam là: A. Bộ luật Hình thư. B. Bộ luật Hồng Đức C. Bộ luật Gia Long D. Quốc triều hình luật Câu 70: Bộ luật có giá trị quan trọng nhất thời Phong Kiến của Việt Nam là: A. Bộ luật Hình thư B. Bộ luật Hồng Đức. C. Bộ luật Gia Long D. Lê triều khám tụng Câu 71: Bộ luật Hình thư được ban hành vào thời: A. Nhà Lý. B. Nhà Trần C. Nhà Lê sơ D. Nhà Nguyễn Câu 72: Bộ luật Hồng Đức được ban hành vào thời: A. Nhà Lý B. Nhà Trần C. Nhà Lê sơ. D. Nhà Nguyễn Câu 73: Bộ luật Hoàng Việt luật lệ được ban hành vào thời: A. Nhà Lý Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án B. Nhà Trần C. Nhà Lê sơ D. Nhà Nguyễn. Câu 74: Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ban hành năm: A. Năm 1945 B. Năm 1946. C. Năm 1954 D. Năm 1955 Câu 75: Hiến pháp ứng với giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc ban hành năm: A. Năm 1945 B. Năm 1946. C. Năm 1954 D. Năm 1955 Câu 76: Hiến pháp ứng với giai đoạn đấu tranh thống nhất đất nước ban hành năm: A. Năm 1959. B. Năm 1960 C. Năm 1954 D. Năm 1955 Câu 77: Hiến pháp ứng với giai đoạn thống nhất đất nước ban hành năm: A. Năm 1979 B. Năm 1980. C. Năm 1975 D. Năm 1976 Câu 78: Hiến pháp ứng với giai đoạn Đổi Mới cải cách kinh tế ban hành năm: A. Năm 1986 B. Năm 1987 C. Năm 1991 D. Năm 1992. Câu 79: Hiến pháp hiện hành ban hành năm: A. Năm 1992 B. Năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2001 C. Năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2013 D. Năm 2013. Câu 80: Luật Dược hiện hành được ban hành dựa trên hiến pháp năm: A. Năm 1992 B. Năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2001. C. Năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2013 D. Năm 2013 Bài 2: LUẬT BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN (10 câu) A. CÂU DỂ Câu 1: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Dược sĩ đại học đủ điều kiện mở nhà thuốc để hành nghề là: A. Quyền của người thầy thuốc. B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án C. Quyền của người bệnh D. Nghĩa vụ của người bệnh Câu 2: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Dược sĩ chủ nhà thuốc bán thuốc và hưởng lợi nhuận từ việc bán thuốc là: A. Quyền của người thầy thuốc. B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc C. Quyền của người bệnh D. Nghĩa vụ của người bệnh Câu 3: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, người bán thuốc phải giữ bí mật đời tư của người mua là: A. Quyền của người thầy thuốc B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc. C. Quyền của người bệnh D. Nghĩa vụ của người bệnh Câu 4: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bác sĩ chỉ phẩu thuật cho bệnh nhân khi có sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp là: A. Quyền của người thầy thuốc B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc. C. Quyền của người bệnh D. Nghĩa vụ của người bệnh B. CÂU TRUNG BÌNH Câu 5: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, người bệnh trả chi phí khám chữa bệnh là: A. Quyền của người thầy thuốc B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc C. Quyền của người bệnh D. Nghĩa vụ của người bệnh. Câu 6: Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, người bệnh bị phong cùi phải khám chữa bệnh là: A. Quyền của người thầy thuốc B. Nghĩa vụ của người thầy thuốc C. Quyền của người bệnh D. Nghĩa vụ của người bệnh. Câu 7: Chọn câu sai. Theo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, bệnh nào bắt buộc người bệnh phải khám chữa là: A. Lao B. HIV C. Giang mai. D. Nghiện ma túy C. CÂU KHÓ Câu 8: Năm ban hành của Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân: A. Năm 1989. B. Năm 1999 C. Năm 2009 D. Năm 2005 Câu 9: Chọn câu sai. Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án A. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân là luật đầu tiên của ngành y tế B. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân là nền tảng của Luật Dược và Luật Khám chữa bệnh C. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân cập nhật và rất phù hợp với tình hình mới. D. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành năm 1989 Câu 10: Chọn câu đúng. A.Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhắc đến vấn đề quyền được chết B. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhắc đến y tế tư nhân. C. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhắc đến hiến ghép mô tạng D. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhắc đến nghiên cứu cấu trúc gen trong PTN Bài 3: LUẬT DƯỢC (60 câu) A. CÂU DỂ Câu 1: Thuốc thành phẩm A dạng bột có tác dụng tiêu nhầy có thành phần: 200 mg acetylcystein và vitamin C. Thành phần hoạt chất là: A. Acetylcystein. B. Vitamin C C. Acetylcystein + Vitamin C D. Cả 3 ý đều sai Câu 2: Hạn dùng của thuốc A là 30/04/2014. Vậy ngày mà thuốc A không được phép sử dụng là A.Ngày 31/10/2013 B.Ngày 30/04/2014 C.Ngày 01/05/2014. D.Ngày 01/11/2013 Câu 3: Công ty A sản xuất thuốc B có thành phần đăng ký là hoạt chất C và D. Khi xuất xưởng thuốc B ra thị trường thì kiểm nghiệm thuốc B không có hoạt chất C. Vậy: A. Công ty A sản xuất thuốc giả ( không có dược chất) B. Công ty A sản xuất thuốc giả ( có dược chất khác với dược chất trên nhãn) C. Công ty A sản xuất thuốc kém chất lượng (Mức độ 1) D. Công ty A sản xuất thuốc kém chất lượng (Mức độ 2). Câu 4: Công ty A sản xuất thuốc B có thành phần đăng ký là hoạt chất C và D. Khi xuất xưởng thuốc B ra thị trường thì kiểm nghiệm thuốc B không đủ hàm lượng hoạt chất C. Vậy: A. Công ty A sản xuất thuốc giả ( không có dược chất) B. Công ty A sản xuất thuốc giả ( có dược chất khác với dược chất trên nhãn) C. Công ty A sản xuất thuốc kém chất lượng (Mức độ 1) D. Công ty A sản xuất thuốc kém chất lượng (Mức độ 2). Câu 5: Nhà nước thực hiện việc dữ trữ quốc gia về thuốc để: A. Bình ổn thị trường thuốc B. Bảo đảm an ninh, quốc phòng C. Phòng chống dịch bệnh D. Cả 3 ý đều đúng. Câu 6: Giá CIF là: A.Giá của nước xuất khẩu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án B.Giá của nước xuất khẩu + Chi phí bảo hiểm C. Giá của nước xuất khẩu + Chi phí bảo hiểm + Cước vận chuyển. D. Giá của nước xuất khẩu + Chi phí bảo hiểm + Cước vận chuyển + Thuế nhập khẩu Câu 7: Giá nhập khẩu là: A.Giá của nước xuất khẩu B.Giá của nước xuất khẩu + Chi phí bảo hiểm C. Giá của nước xuất khẩu + Chi phí bảo hiểm + Cước vận chuyển. D. Giá của nước xuất khẩu + Chi phí bảo hiểm + Cước vận chuyển + Thuế nhập khẩu Câu 8: Giá bán giữa cơ sở kinh doanh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là: A. Giá nhập khẩu B. Giá CIF C. Giá bán buôn D. Giá lẻ Câu 9: Giá thuốc của Việt Nam được so sánh với các quốc gia có cùng điều kiện về: A.Thu nhập quốc dân bình quân đầu người B. Sức mua bình quân đầu người C. Mạng lưới cung cấp dịch vụ D. Cả 3 ý đều đúng Câu 10: Cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về dược là: A. Chính phủ B. Bộ Y Tế C. UBND các cấp D. Cục Quản lý Dược Câu 11: Cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính Phủ thực hiện quản lý nhà nước về dược là: A. Chính phủ B. Bộ Y Tế C. UBND các cấp D. Cục Quản lý Dược Câu 12: Cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược là: A. Chính phủ B. Bộ Y Tế C. UBND các cấp D. Cục Quản lý Dược Câu 13: Cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về dược trong phạm vi địa phương là: A. Chính phủ B. Bộ Y Tế C. UBND các cấp D. Cục Quản lý Dược Câu 14: Chọn câu sai.Cơ quan phối hợp với Bộ Y tế quản lý nhà nước về giá thuốc là: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án A. Bộ Công Thương B. Bộ Tài chính C. Bộ Kế hoạch và đầu tư D. Ngân hàng Nhà nước Câu 15: Chọn câu sai. Những hành vi nghiêm cấm trong luật dược: A. Hành nghề dược mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc B. Kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc hết hạn dùng C. Cho thuê mướn chứng chỉ hành nghề D. Khuyến mãi thuốc trái quy định pháp luật Câu 16: Chọn câu sai. Cơ sở sản xuất thuốc A khi thành lập sẽ có thể có các ưu đãi sau: A. Cơ sở A được miễn hoặc giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp B. Cơ sở A được chính quyền địa phương hỗ trợ về đất đai (quy hoạch và bán cho A) C. Được ngân hàng hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp. D. Tất cả nhân viên trong cơ sở A được miễn hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân. Câu 17: Luật Dược gồm: A. 9 chương 73 điều B. 10 chương 120 điều C. 9 chương 120 điều D. 10 chương 73 điều Câu 18: Chọn câu sai. Công ty A chuyên sản xuất thuốc và thực hiện phân phối thông qua một công ty B. Vậy A phải đạt các tiêu chuẩn nào sau đây: A. GMP B. GDP C. GSP D. GLP Câu 19: Cơ sở sản xuất thuốc A chuyên sản xuất thuốc. Cơ sở A cho xuất xưởng thuốc B ( kết quả kiểm nghiệm tại cơ sở thì thuốc B đạt tiêu chuẩn dược điển Anh 2013) nhưng chưa đăng ký với Cục quản lý Dược.Vậy: A. Theo Luật Dược 2005 thì cơ sở A sai phạm B. Theo Luật Dược 2005 thì cơ sở A không sai phạm. C. Theo Luật Dược 2005 không quy định rõ về trường hợp này D. Ý kiến khac Câu 20: Cơ sở sản xuất thuốc A chuyên sản xuất thuốc. Cơ sở A cho xuất xưởng thuốc B (thuốc kháng sinh) có hạn dùng là 30/04/2014.Vậy cơ sở A phải lưu giữ mãu thuốc B ít nhất đến ngày nào: A. Ngày 30/04/2015 B. Ngày 30/04/2016 C. Ngày 01/05/2015 D. Ngày 01/05/2016 B. CÂU TRUNG BÌNH Câu 21: Công ty A chuyên sản xuất thuốc B và thực hiện phân phối thông qua một công ty C. Một người sử dụng thuốc B và phải nhập viện. Kết quả thanh tra thì thuốc B kém chất lượng do bảo quản không đúng ở kho của công ty C. Vây: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án A. Công ty A chịu trách nhiệm bồi thường B. Công ty C chịu trách nhiệm bồi thường C. Công ty A và C liên đới chịu trách nhiệm bồi thường D. Công ty A và C đều không chịu trách nhiệm bồi thường Câu 22: Khoa Dược của một bệnh viện Da Liễu thực hiện việc pha chế thuốc A theo đơn. Vậy: A. Thuốc A phải được đăng ký B. Thuốc A không cần phải đăng ký C. Thuốc A không được Khoa Dược bán lẻ cho bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện D. Khoa Dược không được pha chế thuốc A Câu 23: Khoa Dược của một bệnh viện Da Liễu thực hiện việc pha chế thuốc A theo đơn. Vậy hồ sơ pha chế thuốc A phải lưu giữ ít nhất: A. 1 năm B. 2 năm C. 5 năm D. Không cần lưu giữ Câu 24: Chọn câu sai. Theo Luật Dược 2005, hình thức kinh doanh thuốc gồm: A. Sản xuất thuốc B. Xuất nhập khẩu thuốc C. Dịch vụ thử tương đương sinh học D. Bán buôn thuốc Câu 25: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 26: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của công ty TNHH ABC chuyên cung cấp dịch vụ bảo quản thuốc do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 27: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của công ty TNHH ABC chuyên cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 28: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của công ty TNHH ABC chuyên phân phối thuốc do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án Câu 29: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của nhà thuốc ABC do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Phòng Y tế quận, huỵện cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 30: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 31: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty TNHH ABC chuyên cung cấp dịch vụ bảo quản thuốc do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 32: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty TNHH ABC chuyên cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 33: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty TNHH ABC chuyên phân phối thuốc do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Cục quản lý Dược cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 34: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của nhà thuốc ABC do: A. Bộ Y tế cấp B. Sở Y tế cấp C. Phòng Y tế quận, huỵện cấp D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp Câu 35: Chọn câu sai. Công ty TNHH ABC là công ty phân phối thuốc. Vậy công ty ABC có quyền: A. Mua thuốc từ cơ sở sản xuất thuốc B. Mua thuốc từ cơ sở phân phối khác C. Bán thuốc cho nhà thuốc D. Bán thuốc cho người sử dụng thuốc Câu 36: Chọn câu sai. Công ty TNHH ABC là công ty phân phối thuốc. Vậy công ty ABC phải đạt các tiêu chuẩn sau: A. GDP B. GSP Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án C. GPP D. Cả 3 ý đều đúng Câu 37: Chọn câu sai.Các hình thức bán lẻ thuốc gồm: A. Cửa hàng thuốc B. Nhà thuốc C. Quầy thuốc D. Tủ thuốc của trạm y tế Câu 38: Điều kiện chuyên môn của chủ nhà thuốc là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược sĩ cao đẳng D. Dược tá Câu 39: Chọn câu sai. Điều kiện chuyên môn của chủ quầy thuốc là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược sĩ cao đẳng D. Dược tá Câu 40: Điều kiện chuyên môn của chủ đại lý thuốc của doanh nghiệp là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Cả 3 ý đều đúng C. CÂU KHÓ Câu 41: Điều kiện chuyên môn của người quản lý tủ thuốc của trạm y tế xã là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Cả 3 ý đều đúng Câu 42: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại nhà thuốc là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Cả 3 ý đều đúng Câu 43: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại quầy thuốc là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Cả 3 ý đều đúng Câu 44: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại đại lý thuốc của doanh nghiệp là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Cả 3 ý đều đúng Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án Câu 45: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại tủ thuốc của trạm y tế xã là: A. Dược sĩ đại học B. Dược sĩ trung học C. Dược tá D. Cả 3 ý đều đúng Câu 46: Nhà thuốc được quyền: A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu Câu 47: Quầy thuốc được quyền: A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu Câu 48: Đại lý thuốc thuốc của doanh nghiệp được quyền: A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu Câu 49: Tủ thuốc của trạm y tế xã được quyền: A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu đúng tuyến Câu 50: Hình thức bán lẻ thuốc nào được pha chế thuốc theo đơn: A. Nhà thuốc B. Quầy thuốc C. Đại lý thuốc của doanh nghiệp D. Tủ thuốc của trạm y tế xã Câu 51: Chọn câu sai. Người bán lẻ thuốc có các quyền sau: A. Bán lẻ thuốc cho ngưởi sử dụng B. Từ chối bán thuốc khi đơn thuốc không hợp lệ C. Thay thế thuốc nếu thỏa điều kiện D. Mua thuốc từ cơ sở bán buôn để bán lẻ Câu 52: Chủ nhà thuốc có các quyền sau: A. Bán lẻ thuốc cho ngưởi sử dụng B. Từ chối bán thuốc khi đơn thuốc không hợp lệ C. Cả 3 ý đều đúng D. Mua thuốc từ cơ sở bán buôn để bán lẻ Câu 53: Chủ quầy thuốc được ủy quyền điều hành nhà thuốc cho nhân viên có trình độ: A. Dược sĩ đại học trở lên B. Dược sĩ trung học trở lên C. Dược sĩ cao đẳng trở lên Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án D. Dược tá trở lên Câu 54: Chủ nhà thuốc A do vắng mặt 1 ngày nên ủy quyền cho B (dược sĩ đại học). Do bị hạn chế về kinh nghiệm chuyên môn nên B đã tư vấn cho 1 bệnh nhân sai.Kết quả bệnh nhân phải nhập viện vì sử dụng thuốc sai. Người chịu trách nhiệm bồi thường cho bệnh nhân là: A. A B. B C. A và B D. Cả A và B đều không Câu 55: Người chịu trách nhiệm về thuốc ghi trong đơn thuốc là: A.Bác sĩ kê đơn B.Dược sĩ bán thuốc C.Nhân viên y tế cấp phát D.Cả 3 ý đều đúng Câu 56: Chọn câu sai. Các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt: A. Thuốc gây nghiện B. Thuốc hướng tâm thần C. Tiền chất D. Thuốc kê đơn Câu 57: Thuốc quản lý chặt chẽ nhất trong các thuốc sau: A. Thuốc gây nghiện B. Thuốc hướng tâm thần C. Tiền chất D. Thuốc kê đơn Câu 58: Các loại thuốc kiểm soát đặc biệt thì thời gian lưu giữ các hồ sơ liên quan ít nhất: A. 1 năm B. 2 năm C. 5 năm D. Không cần lưu giữ Câu 59: Bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc là: A. Dược điển B. Dược thư C. Hanbook D. Vidal Câu 60: Luật Dược 2005 là Luật Dược ban hành lần: A. Thứ nhất B. Thư hai C. Thứ ba D. Thứ bốn Bài 4: PHÁP LỆNH HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN (50 câu) A. CÂU DỂ Câu 1: Hiện tại có mấy hình thức kinh doanh thuốc: A. 4 hình thức B. 5 hình thức Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn pháp chế dược có đáp án C. 6 hình thức D. 7 hình thức Câu 2: Hiện tại có bao nhiêu hình thức sản xuất thuốc: A. 2 hình thức B. 3 hình thức C. 4 hình thức D. 5 hình thức Câu 3: Hiện tại có bao nhiêu hình thức bán buôn thuốc: A. 2 hình thức B. 3 hình thức C. 4 hình thức D. 5 hình thức Câu 4: Hiện tại có bao nhiêu hình thức bán lẻ thuốc: A. 2 hình thức B. 3 hình thức C. 4 hình thức D. 5 hình thức Câu 5: Chứng chỉ hành nghề dược là: A. Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước cấp B. Văn bản do cơ sở giáo dục cấp C. Văn bản do cơ quan quyền lực nhà nước cấp D. Văn bản do tổ chức chính trị - xã hội cấp Câu 6: Chứng chỉ hành nghề cấp cho: A. Tổ chức B. Cơ quan C. Cá nhân D. Nhóm người Câu 7: Chứng chỉ hành nghề được cấp cho: A. Cá nhân B. Cá nhân có nhu cầu C. Cá nhân có nhu cầu đủ điều kiện D. Cả 3 ý đều sai Câu 8: Giá trị của Chứng chỉ hành nghề là: A. 3 năm B. 5 năm C. 10 năm D. Cả 3 ý đều sai Câu 9: A là dươc sĩ đại học có thời gian thực thành nghề nghiệp tại nhà thuốc 2 năm kể từ khi tốt nghiệp. Vậy A có thể đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề loại hình nào sau đây: A. Nhà thuốc B. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn C. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn hoặc công ty sản xuất tân dược D. Cả 3 ý đều sai
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan