Chính sách bảo mật

Xemtailieu cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Thành viên có thể đọc bản “Chính sách bảo mật” để hiểu hơn những cam kết mà Ban quản trị thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lời của người truy cập

1. Thông tin các nhân

        Các thông tin thu thập qua website Xemtailieu sẽ được chúng tôi
               - Hỗ trợ thành viên trên hệ thống Xemtailieu
               - Cung cấp thông tin mới đến các thành viên

         Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Xemtailieu, thành viên sẽ được yêu cầu đăng ký với Ban quản trị thông tin cá nhân (Email, Họ tên, số điện thoại liên lạc,...) Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Xemtailieu không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Sử dụng thông tin cá nhân 

Xemtailieu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, ban quản trị có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với thành viên như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin sự kiện mới. Thành viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới của Xemtailieu.


3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

Không chia sẻ thông tin cho các bên thứ ba, và các tổ chức thống kê khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Xemtailieu


4. Chính sách bảo mật đối với tài liệu

Xemtailieu tôn trọng bản quyền của những thông tin, tài liệu mà Thành viên đưa lên Xemtailieu, tuy nhiên Xemtailieu có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những thông tin,tài liệu mà Thành viên cung cấp cho Xemtailieu mà không cần thông báo cho Thành viên để đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu được đăng ký phù hơp với Quy định của Xemtailieu.

Xemtailieu có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành vên nếu như Thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên.

Xemtailieu có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên Xemtailieu.

Xemtailieu có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin,tài liệu trên website Xemtailieu hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát,cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, Xemtailieu sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của Xemtailieu.

Xemtailieu có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký. Nếu Thành viên không muốn nhận thư,Thành viên có thể gửi Thông báo vào mail hotroxemtailieu@gmail.com,  Xemtailieu sẽ ngừng cung cấp thông tin.

 

5.Chính sách riêng tư
Trong trường hợp bạn sử dụng Faceobook hoặc Google để đăng nhập vào Xemtailieu, chúng tôi chỉ thu thập thông tin email và họ tên để phục vụ việc xác minh danh tính của bạn khi đăng nhập vào hệ thống, ngoài ra chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Bạn có thể xoá tài khoản liên kết của Facebook với Xemtailieu bằng cách đăng nhập vào Xemtailieu, và di chuyển đến đường dẫn https://xemtailieu.net/cap-nhat-tai-khoan/facebok-delete.html . Bằng phương thức này bạn có thể hoàn toàn xoá mọi dữ liệu của bạn trên website Xemtailieu.

Bạn có thể xoá tài khoản liên kết của Google gmail với Xemtailieu bằng cách đăng nhập vào Xemtailieu, và di chuyển đến đường dẫn https://xemtailieu.net/cap-nhat-tai-khoan/google-delete.html . Bằng phương thức này bạn có thể hoàn toàn xoá mọi dữ liệu của bạn trên website Xemtailieu.


6. Giải quyết khiếu nại của khách hàng

Xemtailieu đề nghị Thành viên thông báo mọi trường hợp về  Xemtailieu tại địa chỉ email hotroxemtailieu@gmail.com.