Quy định duyệt tài liệu

Quy định về nội dung tài liệu upload

1. Về nội dung tài liệu: Cấm đăng tải tài liệu có nội dung sau đây.

1.1. Tài liệu không duyệt theo quy định của Xemtailieu.com

Đã tồn tại trên Xemtailieu

Tài liệu không là nguyên gốc không cắt xén 1 vài trang đầu hoặc cuối

Tài liệu không phải là tiếng Anh, tiếng Việt  

Các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật của Nhà nước

Tài liệu thuộc các thể loại truyện tranh, truyện ngắn và truyện dài, truyện dịch, truyện cười

Tài liệu thuộc thể loại báo chí, ngoại trừ thể loại nghiên cứu tham khảo.

Tài liệu cắt nhỏ theo từng phần hoặc đã tồn tại trên Xemtailieu nhưng nội dung trong tài liệu bị xáo trộn

Cách trình bày trong tài liệu lộn xộn, thông tin tài liệu không mang lại giá trị cho người dùng

Các đề thi riêng lẻ từ 1 tới 2 trang, đề thi chỉ có đáp án không có câu hỏi, các bìa tiểu luận có 1 tới 2 trang.

Tài liệu dưới 20 trang không được cộng 200đ mỗi lần đăng.


1.2. Tài liệu cấm bởi pháp luật.

Tất cả các loại tài liệu vi phạm vào điều luật của nhà nước
Tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ


2. Tiêu đề:     

Tiêu đề tài liệu không giống với tiêu đề của trong nội dung tài liệu (Nếu có). Ví dụ như của đồ án, luận văn, tên tài liệu phải là tên đề tài

Tiêu đề phải phù hợp với nội dung của tài liệu, không quá chung chung, không khái quát được nội dung tài liệu như: lời nói đầu, bìa luận văn,…

Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: ", / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, ! .

Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau

Các trường hợp đăng tài liệu với tiêu đề không phù hợp thì không được duyệt.

 

3. Danh mục

Danh mục được chọn phải phù hợp với nội dung của tài liệu

Tối thiểu phải chọn danh mục cấp 2. Xemtailieu khuyến khích chọn danh mục cấp sâu hơn.

 

4. Mô tả (không bắt buộc):

Mô tả không được giống tiêu đề

Mô tả là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 200 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau:  / , [, ] , _, $, #, &, *, @,!

 

5. Từ khóa

Từ khóa là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 3 từ và không chứa các ký tự đặc biệt sau:‘,", / , [, ] , -, _, $, #, &, *, (, ), @, !

 

6. Hiển thị tài liệu:

Tài liệu convert và hiển thị được trên Xemtailieu.com. Tài liệu không convert được sang HTML, lỗi font, không hiển thị trang nào sẽ không được duyệt

 

7. Tài liệu đăng bán:

Các tài liệu là sách đã xuất bản, sách đang đăng bán online không được đặt giá bán.

Tất cả tài liệu dưới 10 trang sẽ không được đặt giá bán

Tài liệu thuộc các danh mục sau không được đăng bán: Văn hóa - Nghệ thuật, Biểu mẫu - Văn bản, Truyện Đọc

 

8. Quy định về thành viên upload

Lỗi nhập tiêu đề và danh mục không được duyệt quá 10 lần sẽ không được upload trong vòng 10 ngày.

Thành viên cố tình cắt trang, nối trang, cắt nhỏ tài liệu để vượt qua kiểm tra trùng tài liệu của Xemtailieu, nếu bị BQT phát hiện sẽ bị cấm vĩnh viễn tài khoản mà không cần thông báo cho thành viên

Thành viên cố tình upload các tài liệu thuộc mục 1.1 ở trên hoặc tài liệu mang tính chất quảng cáo sẽ bị cấm vĩnh viễn.

 

8. Tài liệu trùng

Khi phát hiện tài liệu trùng Xemtailieu có quyền xóa tài liệu có thời gian đăng sau. Nghĩa là ưu tiên các tài liệu đăng trước.

 

Chú ý! Nội dung này có thể được cập nhật và bổ sung trong tương lai để phù hợp hơn.