Báo cáo tài liệu trùng

Xemtailieu

Để đảm bảo quyền lợi của các bạn thành viên tích cực tìm kiếm và upload tài liệu lên hệ thống Xemtailieu.com. 

Nếu phát hiện tài liệu trùng bạn có thể báo cáo tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1qAu6Jv3DEckp23m47ZqSAmKQmtpv0Pb81OAvYRoGnqk/edit

Xemtailieu sẽ kiểm tra và xử lý sớm nhất.