Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán ngân hàng

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1906 |
  • Lượt tải: 138

Mô tả:

Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán ngân hàng
( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com Một số câu hỏi trắc nghiệm thi kế toán vào ngân hàng 1. Trong trường hợp nào được cấp Séc trắng a. Mở Tài khoản không bị cấm sử dụng Séc b. Mở Tài khoản tại NH khác c. Có quan hệ với cán bộ tín dụng Ngân Hàng Đại Á d. Khách Hàng vãng lai 2. Thời hạn xuất trình Séc tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày ký phát? a. 5 ngày b. 15 ngày c. 30 ngày d. 45 ngày 3. Một KH phát hành nhiều tờ séc ở các thời điểm khác nhau. Khi có nhiều tờ séc của KH đó đc đem đến NH cùng 1 thời điểm, nhưng số dư ở TK của KH không đủ để thanh toán hết số séc đó. Vậy thứ tự ưu tiên thanh toán cho các tờ séc đó là ntn? a. Thanh toán cho tờ séc được ký trước b. Thanh toán cho tờ séc được đem đến NH sớm hơn c. NH sẽ liên hệ người chi trả trên séc để xác minh d. Yêu cầu KH nộp thêm tiền vào TK 4. Trong trường hợp số tiền bằng chữ và số tiền bằng số trên tờ Séc khác nhau thì số tiền đc thanh toán sẽ là: a. Số tiền bằng chữ b. Số tiền bằng số c. Số tiền có giá trị nhỏ hơn d. Yêu cầu KH viết lại Séc 5. Séc có thể đc chuyển nhượng bao nhiêu lần: a. 1 b.2 c.3 d.Nhiều lần 6. KH là các tổ chức sau khi mở TK séc sẽ đc phát tối đa bao nhiêu sổ séc a. 1 sổ séc b. 2 sổ séc c. 3 sổ séc d. 4 sổ séc ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com 7. Trong các chỉ tiêu ROA,ROE, Lợi nhuận biên. Chỉ tiêu nào có giá trị lớn nhất? a. ROA b. ROE c. Lợi nhuận biên d. Chưa thể xác định 8. Khoản chi phí nào không ghi tăng nguyên giá TSCĐ? a. Chi phí sửa chữa TSCĐ b. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ c. Chi phí nâng cấp, cải tạo TSCĐ d. Chi phí xây, sửa mới TSCĐ 9.Công thức tính VLĐ? a. VLĐ= TS ngắn hạn - Nợ ngắn hạn b. VLĐ= TS dài hạn - Nợ dài hạn c. VLĐ= Nợ ngắn hạn - TS ngắn hạn d. VLĐ= Nợ dài hạn - TS dài hạn e. Cả a&d đều đúng f. Cả b&c đều đúng 10. Lãi đơn là: a. Tiền lãi của kì đoạn này đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau b. Tiền lãi của kì đoạn này không đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c. Chỉ tính lãi ở đầu kì d. Chỉ tính lãi ở cuối kì 11. Lãi kép là: a. Tiền lãi của kì đoạn này đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau b. Tiền lãi của kì đoạn này không đc cộng vào gốc để tính lãi cho kì đoạn sau c. Chỉ tính lãi ở đầu kì d. Chỉ tính lãi ở cuối kì 12. Các yếu tố nào làm căn cứ để xác định lãi suất cho vay tại các NHTM a. Lãi suất danh nghĩa b. Lãi suất cơ bản c. Lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn d. Các NHTM tự quyết định mức lãi suất cho vay 13. Hết giờ giao dịch, KH doanh nghiệp đến đề nghị nộp tiền vào tài khoản của DN, GDV ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com sẽ thực hiện: a. Từ chối giao dịch b. Chấp nhận, thỏa thuận vs KH sẽ ghi có vào tài khoản của DN tại ngày hôm sau c. Xin ý kiến lãnh đạo có thẩm quyền d. Chấp nhận nhưng yêu cầu KH nộp phí do đã hết giờ giao dịch 14. Kế toán hạch toán sai qh đối ứng tài khoản nhưng đến hôm sau mới phát hiện nhầm, kế toán áp dụng phương pháp nào để sửa đổi a. Phương pháp cải chính b. Phương pháp ghi âm c. Phương pháp ghi bổ sung d. Không có phương pháp nào ở trên 15. KH đến gửi tiền, GDV phát hiện tiền giả, khi thu tiền của khách, GDV sẽ xử lý ntn? a. Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả lên tờ tiền, trả lại KH b. Lập biên bản, ký và đóng dấu tiền giả lên tờ tiền, yêu cầu KH đổi tờ khác d. Trả lại cho KH và yc KH đổi tờ tiền khác có mệnh giá tương đương 16. KH đến gửi tiền tại NH, GDV nghi ngờ một số tờ tiền là giả khi thu tiền của KH, GDV sẽ xử lý ntn? a. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và yc KH đổi bằng tờ tiền khác có mệnh giá tương tự b. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và gửi tờ tiền lên NH cấp trên để giám định c. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và gửi tờ tiền lên NH cấp trên để giám định, thông báo ngay cho KH ngay khi biết kết quả d. Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả và giải thích cho KH biết nguyên nhân vì sao 17. KH đến NH để đổi tiền bị rách, nát, GDV sẽ xử lý ntn? a. Từ chối đổi tiền b. Chấp nhận đổi tiền nhưng thu phí 4% theo tổng mệnh giá của số tiền cần đổi c. Chấp nhận đổi tiền nhưng thu phí 4% theo tổng mệnh giá của số tiền cần đổi, mức phí tối thiểu cho 1 lần thu đổi là 2.000 đồng d. Chấp nhận đổi tiền, không thu phí hay yêu cầu thủ tục giấy tờ nào 18. KH đến NH để đổi một tờ tiền polyme bị sun và biến dạng ở góc, GDV sẽ xử lý ntn? a. Từ chối đổi tiền b. YC KH viết tờ giấy đề nghị đổi tiền sau đó thực hiện đổi tiền cho KH c. YC KH viết tờ giấy đề nghị đổi tiền và nộp lệ phí là 5% trên tổng mệnh giá số tiền cần đổi d. YC KH viết tờ giấy đề nghị đổi tiền và nộp lệ phí là 4% trên tổng mệnh giá số tiền cần đổi, mức phí tối thiểu cho 1 lần thu đổi là 2.000 đồng ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com 19. Thu đc tiền nợ gốc của khoản nợ khó đòi đã xử lý bằng quỹ dự phòng RRTD thì hạch toán vào TK: a. Tăng thu nhập bất thường b. Tăng quỹ dự phòng c. Giảm chi phí đã trích d. Tăng Khấu hao TSCĐ 20. Những đối tượng kế toán cần ghi nhận trong huy động vốn là: a. Nợ phải trả b. Tài sản c. Chi phí lãi d. Cả a và b
- Xem thêm -