Tài liệu đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu đến các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh sơn la, đề xuất giải pháp quản lý thích ứng

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 531 |
  • Lượt tải: 0