Tài liệu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trường

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 509 |
  • Lượt tải: 0