Tài liệu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đề xuất biện pháp ứng phó tại tỉnh bắc ninh.

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 246 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015