Tài liệu đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh bình định.

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 270 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015