Tài liệu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an theo luật đất đai 2013​

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0