Tài liệu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện thủ thừa, tỉnh long an​

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0