Tài liệu Đề thi tuyển công chức kiểm toán nhà nước môn kế toán - kiểm toán

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4834 |
  • Lượt tải: 118

Mô tả:

Đề thi tuyển công chức kiểm toán nhà nước môn kế toán - kiểm toán
( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------------------------------ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC – NĂM 2013 Môn thi: Chuyên ngành kế toán, kiểm toán Đề số 02 (Thời gian làm bài: 180 phút) ---------------------------------------------- Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản các nguyên tắc kế toán sau: nguyên tắc kế toán dồn tích; nguyên tắc trọng yếu; nguyên tắc thận trọng và lấy ví dụ minh họa? Tại sao kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đó? Mỗi quan hệ giữa các nguyên tắc cơ bản cảu kế toán vứi mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính? Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ? Trình tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và vấn dụng vào việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kiếm toán hàng tồn kho? Câu 3: Khi thu thập thông tin cơ sở về khách hàng DG để kiểm toán BCTC năm 2012 (từ 1/1/2012 – 31/12/2012) của Công ty DG, kiểm toán viên Loan ghi nhận DG kinh doanh đồ sứ thủy tinh, nhưng điều kiện bảo quản chống đổ vỡ không tốt, kho bãi chật chội; chính sách kiểm kê là đột xuất, theo chỉ đạo của Giám đốc DG và trên thực tế rất ít kiểm kê vì mất thời gian và tốn kém. Yêu cầu: a. Kết quả tìm hiểu trên giúp Loan đánh giá gì về rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát của DG? Có ảnh hưởng gì đến kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán? b. Nếu Loan phát hiện trận động đất ngày 19/1/2013 khiến một bộ phận rất lớn hàng tồn kho của DG bị vỡ, DG chưa mua bảo hiểm hàng tồn kho; thì giai đoạn kết thúc kiểm toán có gì khác biệt? c. Nếu Loan đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là cao thì rủi ro phát hiện nên ở mức nào để rủi ro kiểm toán thấp? d. Mức trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch và giai đoạn kết thúc kiếm toán được sử dụng như thế nào? Câu 4: Trình bày khái niệm về báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (khái niệm được dùng trong Luật Kiểm toán nhà nước); giá trị của báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân. Kết luận Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có giá trị bắt buộc thực hiện khi nào? ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.com Chú ý: CBCT không giải thích gì thêm!
- Xem thêm -