Tài liệu Đồ án Bê tông cốt thép Tính toán thiết kế khung phẳng bê tông cốt thép toàn khối trục công trình là nhà ở tập thể 5 tầng

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

• Sử dụng bê tông cấp độ bền B20 (tương đương M250) - Cường độ chịu nén tính toán: Rb=11,5MPa - Cường độ chịu kéo tính toán: Rbt=0.9MPa - Khối lượng riêng: - Môđun đàn hồi: - Hệ số làm việc của Bêtông • Sử dụng thép: - Thép nhóm AI cho loại đường kính Ø ≤ 10(mm) Cường độ chịu nén, kéo tính toán: RS=225MPa; RSC=225MPa Cường độ chịu cắt khi tính toán cốt ngang: RSW=175MPa Môđun đàn hồi: - Thép nhóm AII cho loại đường kính Ø ≥ 12(mm) Cường độ chịu nén, kéo tính toán: RS=280MPa; RSC=280MPa; Cường độ chịu cắt khi tính toán cốt ngang: RSW=225MPa - Thép nhóm AIII cho loại đường kính 10 ≤ Ø ≥ 40(mm) Cường độ chịu nén, kéo tính toán: RS=365MPa; RSC=365MPa IV-1.TÍNH TOÁN THÉP DẦM Đối với dầm tính toán tại 3 tiết diện (hai gối và giữa nhịp), chọn mômen lớn nhất ở nhịp và ở gối , để tính toán cốt thép. Đối với dầm, sàn đổ toàn khối, khi tác dụng của mômen gây nén cho bản cánh thì ta kể đến ảnh hưởng của bản cánh trong tính toán và khi bản cánh chịu kéo thì bỏ qua ảnh hưởng của bản cánh.