Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Lớp 9 Giáo án tích hợp giáo dục công dân 9 bài 4 bảo vệ hòa bình...

Tài liệu Giáo án tích hợp giáo dục công dân 9 bài 4 bảo vệ hòa bình

.DOC
22
2661
123

Mô tả:

Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp GIÁO ÁN CHI TIẾT Tuần 4. Tiết 4 Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH Ngày dạy: 13/09 I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức : Học sinh thấy được hậu quả tàn khốc, đau thương của chiên tranh. Hiểu được Hòa bình mang lại hạnh phúc, phát triển cho con người. Hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại. Trách nhiệm bảo vệ hòa bình. 2. Kỹ năng : Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh. Biết sống hòa bình, thân thiện trong cuộc sống hàng ngày. Biết thể hiện tình yêu hòa bình mọi nơi, mọi lúc. - Có kỹ năng phân tích, đánh giá những quan niệm thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến vấn đề về hòa bình, chiến tranh - Tích cực học tập và tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ hòa bình - Kỹ năng thuyết trình, vận dụng kiến thức liên môn để trả lời câu hỏi trong bài học, kỹ năng làm việc nhóm. 3. Thái độ: Ghét chiến tranh, yêu hòa bình. Ủng hộ, học tập nhưng việc làm yêu hòa bình. - Có thái độ tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn hòa bình. - Có những việc làm cụ thể để giữ gìn, bảo vệ hòa bình. - Biết phê phán đối với những thái độ và việc làm thiếu hòa bình trong cuộc sống, Trân trọng và học tập những việc làm yêu hòa bình và những biểu hiện sống hòa bình II. PHƯƠNG PHÁP - Nêu và giải quyết vấn đề - Thảo luận nhóm, lớp - Quan sát tranh ảnh, xem băng hình - Phân tích, giải quyết tình huống - Phương pháp trò chơi. - Phương pháp sử dụng kiến thức liên môn. III. Phương tiện dạy học: 1 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp 1. Giáo viên: - Sách giáo khoa, sách giáo viên - Soạn giáo án. Kiến thức các bộ môn có liên quan. - Sưu tầm tranh ảnh, băng hình, tư liệu về vấn đề chiến tranh và bảo vệ hòa bình. - Máy chiếu. - Bài tập tình huống. - Giấy khổ to, bút dạ. - Phiếu học tập. - Tài liệu sách báo, tạp chí nói về chiến tranh và bảo vệ hòa bình. 2. Học sinh: - Học bài cũ - Đọc trước bài mới - Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa ở cuối bài học - Chuẩn bị màu vẽ, giấy khổ lớn. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút ) ? Nêu ý nghĩa, tác dụng của dân chủ và kỉ luật? Cho ví dụ? Học sinh cần trả lời được: - Ý nghĩa, tác dụng của dân chủ và kỉ luật: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí hành động của các thành viên trong tập thể; tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp; năng cao chất lượng và hiệu quả học tập, lao động, hoạt động xã hội. - Đưa được ví dụ đúng. Đặc biệt chỉ ra được ví dụ trong tập thể lớp để thể hiện việc vận dụng kiến thức trong vấn đề xây dựng nề nếp của lớp sẽ được đánh giá cao hơn. 3. Bài mới ( 41 phút) Hoạt động 1 Giáo viên giới thiệu bài( 1 phút ): Giáo viên liên môn kiến thức môn lịch sử. - Chiếu hình ảnh về chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp Hỏi: Những hình ảnh trên gợi cho em nhớ đến những cuộc chiến tranh lớn nào của nhân loại mà em đã học ở chương trình lịch sử 8 HS: chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Học sinh nhớ lại kiến thức lịch sử đã học ở Kì I lớp 8 về chiến tranh thế giới để trả lời câu hỏi trên. Gv: Ghi nhận và giới thiệu: Các em ạ! Nhân loại đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc gây bao đau thương bất hạnh và mất mát. Vì vậy mỗi chúng ta càng thấu hiểu giá trị của hòa bình. Để có được một nền hòa bình và hạnh phúc, toàn nhân loại cần có ý thức chống chiến tranh, kiên quyết bảo vệ hòa bình. Đây chính là nội dung của bài học hôm nay. Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên(Gv) sinh Nội dung Hoạt động 2: Tìm hiểu mục Đặt vấn đề. (9 phút) I. Đặt vấn đề * Yêu cầu về kiến thức: Thấy rõ hậu quả hủy diệt và nỗi đau thương, bất hạnh mà chiến tranh gây ra đối với nhân loại và trẻ em trên thế giới. Từ đó nhận thức cần chống chiến tranh, kiên quyết bảo vệ hòa bình. * Thông qua kiến thức môn Lịch sử HS vận dụng giải quyết được một số câu hỏi để từ đó thấy hậu quả tàn khốc và nỗi bất hạnh do chiến tranh gây ra. * Phương pháp: - Phương pháp động não - Phương pháp giải quyết vấn đề - Tích hợp kiến thức liên môn: Lịch sử 3 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp * Cách thức tiến hành: 1.Cuộc chiến tranh Tích hợp kiến thức lịch sử thế giới lần thứ ? Đọc mục 1 sách giáo khoa Học sinh đọc mục 1 nhất và lần thứ hai Hỏi: Chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra vào năm nào ? - Trả lời năm nổ ra 2 Gv : Ghi nhận, chuẩn hóa cuộc chiến tranh. Chiến tranh thế giới I( 1914- 1918) Chiến tranh thế giới II ( 1939 - 19145) - Gây ra hậu quả đau Học sinh vận dụng thương và tàn khốc ? Em hãy cho biết hậu quả của 2 cuộc chiến kiến thức lịch sử và cho nhân loại. tranh này. tham khảo sách giáo khoa trả lời về hậu quả. Ghi nhận, chuẩn hóa : Đưa bảng con số cụ thể - học sinh theo dõi về hậu quả. Gv: Đưa hình ảnh một góc bị tàn phá của Hs quan sát và vận nước Nga( Không có chú thích) dụng kiến thức lịch ? Em cho biết đây là hình ảnh gì. sử về chiến tranh thế Gv: Ghi nhận và đưa chú thích “ Một góc của giới đã học trả lời chú nước Nga sau chiến tranh” thích. ? Em cho biết sự kiện lịch sử trong chiến - Trả lời sự kiện nước tranh thế giới thứ hai gây tàn phá nước Nhật. Nhật bị không quân GV: Ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức : quân đội Mỹ ném bom nguyên Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố : tử. Hirosima, Nagasaki của Nhật. Gv: Đưa một số hình ảnh (hình ảnh về 2 Hs quan sát. thành phố bị ném bom nguyên tử ở nước Nhật, nạn nhân của bom nguyên tử.) ? Qua đây em có nhận xét gì về mức độ nguy Học sinh nhận xét 4 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp hiểm của bom nguyên tử GV; Ghi nhận và chuẩn hóa: Nguy hiểm, sức 2. Các cuộc chiến hủy diệt lớn. ? Đọc mục 2 sách giáo khoa tranh từ năm 1900 - Đọc mục 2 ? Bằng hiểu biết của mình, hãy kể một số - Kể một số cuộc cuộc chiến tranh từ năm 1900 đến 2000 mà chiến em biết. tranh đến năm 2000. khác: Chiến tranh xâm lược - Ghi nhận và chuẩn hóa kiến thức: Cuộc của thực dân pháp, đế chiến tranh xâm lược của thực dân pháp và đế quốc Mỹ ở Việt Nam. quốc Mỹ ở Việt Nam, chiến tranh ở I Rắc, Chiến Bắc Mỹ, Nam phi… tranh ở I- Rắc… Đưa một số hình ảnh, số liệu chiến tranh, nỗi bất hạnh và cái chết của trẻ em trên thế giới Học sinh quan sát, trong các cuộc chiến tranh từ năm 2000 đến theo dõi nay. ? Em biết gì về chiến tranh ở Việt Nam Học sinh: Vận dụng Gv: Ghi nhận, bổ sung: Việt Nam đã trải qua kiến thức lịch sử Việt 2 cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Nam ở lớp 8 để trả Pháp và Đế quốc Mỹ. lời. Gv: Đưa một số hình ảnh và số liệu về hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam : Bệnh viện - Hs quan sát. Bạch Mai bị bom Mỹ oanh tạc. Nạn nhân Quan sát và đọc tư chất độc da cam, bé Kim phúc bị bom Na pan liệu tàn phá về môi trường… Gv liên hệ đến việc Mỹ dải thảm B52 ra Miền Bắc. Giới thiệu phim tư liệu “Kí ức một thời” ? Em có nhận xét gì về hậu quả của cuộc - Nhận xét. chiến tranh xâm lược ở Việt Nam? về cuộc 5 - Gây đau thương, bất hạnh, chết chóc cho trẻ em và toàn Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp sống của trẻ em trong chiến tranh nhân loại. - Ghi nhận : Li tán bất hạnh, chết chóc… ? Qua những vấn đề các em vừa tìm hiểu trên, - Hs: Chiến tranh tàn xét gì về chiến tranh. khốc. Gây đau Gv: Ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức: Chiến thương, mất mát và tranh gây ra hậu quả tàn khốc, đau thương bất bất hạnh cho con hạnh cho nhân loại, Ô nhiễm, hủy diệt môi người. trường. Từ hậu quả tàn khốc như vậy chúng ta cần - Hs trả lời: Cần làm gì? + Toàn nhân loại chống chiến tranh, cần chống chiến Gv: Ghi nhận chuẩn hóa kiến thức: Cần bảo bảo vệ hòa bình. tranh, bảo vệ hòa vệ hòa bình, chống chiến tranh. bình. Hoạt động 3: Hòa bình là gì? Thế nào là II. Nội dung bài bảo vệ hòa bình? (13 phút) Yêu cầu về kiến thức :Học sinh hiểu được học hòa bình là gì? Thế nào là bảo vệ hòa bình? Nêu được một số hoạt động bảo vệ hòa bình, và ý nghĩa của các hoạt động đó. Phân tích được những biểu hiện của sống hòa bình và thiếu hòa bình trong học sinh. -Thông qua kiến thức môn lịch sử, ngữ văn và âm nhạc giúp học sinh học sinh hiểu rõ thế nào là bảo vệ hòa bình, thấy được ý nghĩa của những việc làm bảo vệ hòa bình. Phương pháp: - Phương pháp động não - Phương pháp giải quyết vấn đề, làm bài tập. 6 1. Thế nào là bảo vệ hòa bình? Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp - Tích hợp kiến thức môn lịch sử, ngữ văn, âm nhạc. - Phương pháp trực quan. * Cách tiến hành: Tổ chức cho học sinh thảo Học sinh: Lấy những luận nhanh trong nhóm và ghi đáp án vào tờ giấy nhỏ đã chuẩn giấy lên bảng dán( 1 phút): bị sẵn và ghi câu trả Gv: Dán lên giữa bảng một bông hoa bằng lời của nhóm mình giấy bìa to có ghi chữ in to ở giữa “HÒA vào giấy và mang dán BÌNH” và đưa câu hỏi lên máy chiếu: Hòa xung quanh bông hoa bình là gì? “ HÒA BÌNH” trên bảng ? Mỗi nhóm đọc câu trả lời của nhóm mình Học sinh: Đọc các đáp án của học sinh trên bảng. ? Hs nhận xét. Các nhóm nhận xét GV: Ghi nhận, chốt kiến thức và ghi bảng. và bổ sung cho nhau ? Biểu hiện của sống hòa bình Hs trả lời biểu hiện. Gv: ghi nhận Học sinh theo dõi, a. Hòa bình là gì ? - Là không tình trạng có chiến tranh, hay xung đột. - Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia dân tộc, giữa con người với con người. - là khát vọng của toàn nhân loại. Gv: Giảng giải làm rõ hơn khái niệm hòa ghi nhớ. bình và liên hệ đến biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống và trên thế giới hiện nay: -Trong cuộc sống: Biểu hiện mối quan hệ tôn trọng hiểu biết thân thiện, đoàn kết...giữa con người với con người, bạn bè với nhau. Trên thế giới: Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, tôn trọng ... giữa các quốc gia, dân tộc. Học sinh liên hệ thực ? Hòa bình đem đến cho chúng ta những gì? tế và bằng hiểu biết Gv: Ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức: Hòa bình để trả lời: Đem đến 7 * Hòa bình đem đến cho nhân loại bình yên, hạnh phúc và Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp đem đến cho chúng ta cuộc sống bình yên, cho chúng ta hạnh phát triển. hạnh phúc và phát triển. phúc... Gv: chuyển ý với giá trị của nền hòa bình đối với cuộc sống của chúng ta như vậy nên cả nhân loại cần chung tay bảo vệ hòa bình. Hs trả lời. ? Em hiểu thế nào là Bảo vệ hòa bình. b. Thế nào là bảo GV: Ghi nhận, ghi khái niệm lên bảng. vệ hòa bình? Gv: Dẫn dắt làm rõ khái niệm. Việc giữ gìn cuộc sống bình yên được biểu - Giữ cho cuộc sống hiện bằng những việc làm cụ thể của con Hs theo dõi. Ghi nhớ. bình yên. người của mỗi đất nước, quốc gia, dân tộc - như: dùng thương lượng đàm phán để giải lượng đàm phán để quyết những mâu thuẫn xung đột giữa các giải quốc gia, dân tộc, giữa các tôn giáo. Ngăn thuẫn. chặn không để xảy ra chiến tranh. Hs trả lời. ? Biểu hiện của bảo vệ hòa bình? Gv Ghi nhận , ghi bảng và giảng giải Đối với con người với nhau: thể hiện ở cách cư xử trong cuộc sống để đạt được sự đoàn kết, tránh mâu thuẫn, hoặc khi xảy ra mâu thuẫn biết lắng nghe, cảm thông và hòa giải... Tích hợp kiến thức môn lịch sử đểlàm rõ biểu hiện của bảo vệ hòa bình.( Đây là phần kiến thức lịch sử học sinh sẽ học ở kì II lớp 9 – Giáo viên đưa để giới thiệu và hướng các em đến nội dung học tập tiếp theo của môn lịch sử.) Gv: Đưa hình ảnh hội nghị Pari và liên hệ ý Học sinh quan sát 8 Dùng quyết thương mâu - Không để xảy ra chiến tranh. Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp nghĩa của sự kiện này đối với việc chấm dứt chiến tranh ở Việt nam. GV: Đưa một số hình ảnh về các cuộc biểu Học sinh quan sát tình của nhân dân thế giới chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Giới thiệu hình ảnh Đại biểu các tầng lớp Học sinh quan sát nhân dân thủ đô Hà nội… trong sách giáo Biểu hiện: khoa. - Sống thân thiện, Hình ảnh phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình cùng nhân dân Hà Nội thả chim bồ câu.. Học sinh quan sát. GV: Đưa một số hình ảnh về các cuộc đàm phán của các nguyên thủ quốc gia, chống Học sinh quan sát chiến tranh xâm lược ở một số nước, một số vùng lãnh thổ hiện nay. Hs: Đánh giá ý nghĩa: ? Theo em các hoạt động trên có ý nghĩa như Tiến tới chấm dứt thế nào chiến tranh, bảo vệ Giáo viên: Ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức: hòa bình. Các hoạt động đàm phán, biểu tình này có ý nghĩa, tác dụng góp phần quan trọng vào việc tiến tới chấm dứt chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Hiện nay việc bảo vệ hòa bình vẫn đang được thực hiện đặc biệt là sự nỗ lực không mệt mỏi của các nhà hoạt động, các tổ chức tiến bộ trên thế giới: Gv: Đưa hình ảnh về ông Huỳnh Minh Thiê ên đã tiếp Đoàn đại biểu gồm 16 nhà hoạt động hòa bình, chống chiến tranh Mỹ (HUFO) 9 đoàn kết tránh mâu thuẫn, xung đột. -Biết lắng nghe, tìm hiểu, cảm thông, hòa giải và khoan dung. - Thể hiện tình yêu hòa bình. - Tích cực, nỗ lực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình... Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp ngày 01/2/2013 tại thành phố Hồ chí Minh. ? Em biết gì về tình hình chủ quyền biển đảo Học sinh trình bày của nước ta hiện nay hiểu biết về vấn đề Gv: Chủ quyền biển đảo của nước ta đang bị chủ quyền biển đảo đe dọa. Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan của Việt Nam Hải Dương 981 ở thềm lục địa của Việt Nam thuộc khu vự cách đảo Tri Tôn ( thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) 17 hải lý. Và có những hành động gây hấn với chúng ta. ? Em có nhận xét gì về hành động này của Học sinh đưa ra nhận Trung Quốc xét GV: Ghi nhận: Đây là một hành động không thể chấp nhận được xâm phạm chủ quyền, lợi Học sinh theo dõi ích dân tộc ta, vi phạm luật pháp quốc tế. Không có ý thức bảo vệ hòa bình. ? Trước việc làm đó của Trung Quốc, nhà Học sinh trả lời nước và nhân dân ta đã có thái độ và việc làm như thế nào GV: Ghi nhận và chuẩn hóa: Nhà nước Việt Nam cùng với nhân dân ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo trên tinh thần không để Học sinh theo dõi, ghi xảy ra chiến tranh chiến tranh, giải quyết nhớ. bằng thương lượng hòa bình, đồng thời thể hiện rõ tình yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè thế giới. Học sinh nhận xét ? Em có nhận xét gì về cách cư xử này của nhà nước và nhân dân ta 10 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp Gv: Ghi nhận và chuẩn hóa: Cách hành xử đó của nhà nước và nhân dân ta góp là một việc làm góp phần bảo vệ hòa bình cho đất nước nói riêng và cho toàn thế giới. Học sinh: : - Bài hát: ? Ở bộ môn âm nhạc lớp 7 các em đã học bài “ Chúng em cần bầu hát nào về khát vọng hòa bình ? trời hòa bình của GV: Ghi nhận: bài hát “ Chúng em cần bầu Nhạc sĩ Hoàng Lân, trời hòa bình của nhạc sĩ Hoàng Lân, Hoàng Hoàng Long. Long. ? Nội dung bài hát là gì. Học sinh trả lời: - Gv: Ghi nhận và nhắc lại: Với giai điệu vui Thể hiện khát vọng tươi khỏe khoắn nhạc sĩ đã truyền tải khát hòa bình của thanh vọng hòa bình của thanh thiếu niên Việt Nam thiếu niên Việt nam đến với mọi người và toàn thế giới. Đây cũng chính là một việc làm bảo vệ hòa bình... Từ nội dung trên giáo viên liên kết, chuyển ý: Với khát vọng hòa bình thanh thiếu niên Việt Nam đã có những việc làm cụ thể bảo vệ hòa bình sau đây mời các em xem một clip “ Tôi yêu hòa bình » Do một nữ sinh viên Việt Nam thực hiện. Gv: Mở clip “ Tôi yêu hòa bình” Học sinh quan sát, ? Qua xem clip em có suy nghĩ gì về việc làm theo dõi clip. này Học sinh trình bày Gv: Chuẩn hóa: Đó là một việc làm cụ thể suy nghĩ của mình thể hiện tình yêu hòa bình của thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần vào bảo vệ hòa bình thế giới. Học sinh trả lời: Đó Trong chương trình ngữ văn lớp 9 các là văn bản“ Đấu tranh 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp em đã được học tác phẩm nào nói về hòa cho một thế giới hòa bình? bình Gv: Ghi nhận tên văn bản và đưa hình Học sinh quan sát ảnh nhà văn Mác Két Em cho biết nhà văn Mác két viết văn bản này với mục đích gì? Gv: Ghi nhận và chuẩn hóa: Kêu gọi toàn thế Học sinh trả lời về mục đích của văn bản. giới hãy bảo vệ hòa bình, kiên quyết chống chiến tranh. nhà văn MACKÉT đã có đóng góp quan trọng đối với việc chống chiến tranh bảo vệ hào bình trên thế giới. Gv: Những việc làm trên là biểu hiện của lòng yêu hòa bình, bảo vệ hòa bình. Gv: Ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức. Gv: Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, bàn (1 phút) Câu hỏi: Những biểu hiện của sống hòa bình và thiếu hòa bình hiện nay. Nếu có mâu thuẫn với bạn bè em cần làm gì? Hs: Thảo luận nhóm và trình bày kết quả. nhận xét. Học sinh đọc kết quả của nhóm. ? Mỗi nhóm đọc kết quả của nhóm mình Gv: Ghi nhận, nhận xét và đưa đáp án lên màn hình. Từ đó giáo viên ghi nhận và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Để củng cố lại kiến thức phần này giáo viên 12 Học sinh quan sát theo dõi, ghi nhớ. Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp đưa bài tập trắc nghiệm sau ( bài tập đưa trên màn hình): Đánh dấu X vào những việc làm biểu hiện lòng yêu chuộng hòa bình Việc làm Ý kiến Biết lắng nghe người khác X Biết thừa nhận những điểm mạnh của X người khác Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn cá nhân Học hỏi những điều hay của người khác Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn X của mình Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, X các quốc gia khác. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc. Giao lưu với thanh thiếu niên quốc tế Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em những X X vùng có chiến tranh. ? Đọc yêu cầu bài tập ? Em nào đã có câu trả lời GV: Ghi nhận, nhận xét, bổ sung. Gv:Ghi nhớ lại kiến thức vừa học và kết thúc hoạt động 2 Hoạt động 4: Tìm hiểu tại sao phải Bảo vệ hòa bình. (8 phút) Yêu cầu về kiến thức: Học sinh nắm được hiện nay vẫn còn chiến tranh, xung đột ở một số nước, khu vực trên thế giới. Nguy cơ của 13 Học sinh đọc yêu cầu bài tập Học sinh làm bài tập trắc nghiệm. 2. Vì sao phải bảo vệ hòa bình? Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp một cuộc chiến tranh và chiến tranh bằng vũ khí hủy diệt có thể nổ ra. Hiểu được tại sao phải bảo vệ hòa bình? Thông qua kiến thức địa lí các châu đã học ở lớp 7 , lớp 8 và kiến thức ngữ văn 9 học sinh thấy rõ những khu vực đang xảy ra căng thẳng, chiến tranh, xung đột trên thế giới và nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân, một cuộc chiến tranh hủy diệt. Từ đó nhận thức sự cấp thiết phải bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh. Phương pháp: - Phương pháp động não - Phương pháp giải quyết vấn đề - Tích hợp kiến thức môn địa lí, ngữ văn. - Phương pháp trực quan. * Cách tiến hành: ? Bằng hiểu biết thực tế em có nhận xét gì về tình hình thế giới hiện nay. GV: Ghi nhận, chuẩn hóa và ghi bảng: Tình hình thế giới vẫn rất căng thẳng, chiến tranh xung đột vẫn còn ở một số nước và khu vực, loài người vẫn còn chịu đau thương do chiến Học sinh trả lời. tranh gây ra Tích hợp kiến thức môn địa lí Em hãy kể tên một số quốc gia hay khu vực Học sinh ghi vở hiện đang xảy ra chiến tranh, xung đột hiện nay mà em biết? 14 - Hiện nay nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang. Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp Gv: Ghi nhận, bổ sung. Gv đưa một số hình ảnh về các cuộc chiến Học sinh kể tên một tranh, xung đột ở một số nước và khu trong số quốc gia, khu vực thời gian hiện nay để học sinh quan sát. có chiến tranh, xung Gv: Đưa số liệu 10 điểm nóng chiến tranh, đột. xung đột trên thế giới và số lượng người chết do chiến tranh và xung đột từ năm 2012 đến Học sinh quan sát. nay. ? Em hãy đọc bảng số liệu trên ? Qua đây em cho biết hiện nay mâu thuẫn, Học sinh đọc tên các xung đột, tranh chấp xảy ra chủ yếu ở khu khu vực, nước và số vực nào trên thế giới. liệu. GV: Ghi nhận và chuẩn hóa: Nổ ra chủ yếu ở châu Á khu vực tây á. Ngoài ra ở một số khu Học sinh trả lời vực khác. Gv: Đưa lược đồ khu vực Trung Đông một Học sinh quan sát và trong những khu vực xảy ra chiến tranh, xung nhận diện tên các đột kéo dài. nước xảy ra xung đột và chiến tranh kéo dài suốt từ năm 1999 đến hiện nay như I Rắc; I Ran; Apganixitan; Đưa hình ảnh và số liệu thiệt mạng của trẻ em Pakixitan…. Syria minh họa. Học sinh quan sát ? Đọc chú thích và số liệu ? Em có nhận xét gì về số liệu trên Học sinh đọc chú Gv: Ghi nhận và bổ sung: Những con số biết thích và số liệu. nói trên đã phản ánh nỗi bất hạnh và sự hủy Học sinh nhận xét 15 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp diệt của chiến tranh đối với con người, các cuộc chiến tranh, xung đột vẫn đang nổ ra ở một số khu vực tiếp tục gây bao đau thương, mất mát bất hạnh. Cùng với đó còn gây ô - Ngòi nổ chiến nhiễm nghiêm trọng đến môi trường. tranh vẫn đang âm ỉ ? Qua những vấn đề vừa tìm hiểu trên em cho biết vì sao phải bảo vệ hòa bình. Học sinh trả lời Gv: Ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức, ghi bảng. Vì: – Hòa bình đem đến cuộc sống bình yên, Học sinh ghi vở. hạnh phúc và phát triển - Hiện nay trên thế giới: Vẫn còn chiến tranh, xung đột vũ trang xảy - Nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới vẫn đang de dọa loài người. Tích hợp kiến thức môn ngữ văn Theo nhà văn Mác két thì một lí do quan trọng nhất để phải chống chiến tranh, kiên Học sinh trả lời theo quyết bảo vệ hòa bình là gì? kiến thức đã học Gv ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức: Nhà văn trong văn bản “ Đấu Mác két đã đưa ra những luận chứng xác thực tranh cho một thế cho nhân loại thấy rằng nếu để xảy ra cuộc giới hòa bình” chiến tranh thế giới thứ ba thì hậu quả của nó sẽ là một sự hủy diệt vì khoa học kỹ thuật phát triển vũ khí ngày càng hiện đại, vấn đề vũ khí hạt nhân đang đe dọa nhân loại, nguy Học sinh theo dõi, ghi cơ tàn phá và hủy hoại môi trường.Vì vậy nhớ. đay là lí do quan trọng để hơn lúc nào hết nhân loại cần chống chiến tranh, kiên quyết 16 tại nhiều nơi trên thế giới. Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp bảo vệ hòa bình. Điều này cũng được minh chứng qua clip sau mời các em theo dõi: Gv đưa líp “ Chuyện Đông Tây, Xung đột vũ trang” để minh họa về việc sử dụng vũ khí Học sinh theo dõi hóa học ở Syria trong xung đột gần đây Clip. Nội dung của Clip trên? em có suy nghĩ gì? GV ghi nhận và nhấn mạnh: Đó là bằng Học sinh trình bày chứng cho sự nguy hiểm, sự hủy diệt của nội dung clip và suy chiến tranh thế giới trong thời đại ngày nay vì nghĩ của mình. vậy toàn nhân loại cần chung tay bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh. Nhiệm vụ này không của riêng của quốc gia dân tộc nào, mà là vấn đề toàn cầu hiện nay.- Từ đó giáo viên dẫn chuyển sang hoạt động 5 Hoạt động 5: Tìm hiểu trách nhiệm của công dân. (5 phút) Yêu cầu về kiến thức: Học sinh thấy được trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng trong việc bảo vệ hòa bình. Biết được những việc làm cụ thể để góp phần 4. Trách nhiệm của bảo vệ hòa bình. công dân. Phương pháp: Động não, giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, liên hệ thực tế, - Xây dựng mối liên môn mỹ thuật, phương pháp trò chơi. quan hệ tôn trọng, ? Bằng suy nghĩ của mình em cho biết công dân cần phải có trách nhiệm gì đối với việc Học sinh trả lời về bảo về hòa bình. trách nhiệm của công GV: ghi nhận và chuẩn hóa kiến thức trên dân. 17 bình đẳng giữa con người người. với con Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - màn hình, ghi bảng. Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp Học sinh theo dõi, ghi - Thiết lập mối quan chép. ? Kể một số việc mà học sinh có thể làm để bảo vệ hòa bình. hệ hiểu biết, bình đẳng hữu nghị hợp Học sinh chỉ ra một tác giữa các dân tộc Gv Ghi nhận và bổ sung thêm một số việc số việc làm và các quốc gia trên làm: tham gia vào các hoạt động bảo vệ hòa thế giới. bình, do nhà truờng, địa phương tổ chức, trên Học sinh theo dõi, ghi - Bảo vệ hòa bình, màn hình. bài. chống chiến tranh. - Thân thiện, bình đẳng với bạn bè, chủ động thiết lập mối quan hệ với bạn bè Quốc tế, vẽ tranh đề tài Bảo vệ hòa bình, đi bộ vì hòa * Học sinh: bình,.. - Học tập chăm chỉ, Gv: Đưa một số hình ảnh tranh vẽ của học đoàn kết chan hòa sinh theo chủ đề Bảo vệ hòa bình. Học sinh quan sát. với bạn bè. ? Theo em chúng ta cần làm gì với những -Tích cực tham gia biểu hiện và việc làm thiếu hòa bình? các hoạt động bảo GV ghi nhận và chuẩn hóa: Cần góp ý, vận Học sinh trình bày ý vệ hòa bình do nhà động, đấu tranh, phê phán. kiến. trường và địa Gv tích hợp rèn kỹ năng thái độ cho học sinh phương tổ chức. bằng việc liên hệ thực tế những biểu hiện đó + Tham gia viết bài, trong học sinh hiện nay. các em cần phân biệt Học sinh theo dõi. vẽ tranh vì hòa bình. rõ những việc làm tốt, việc làm không tốt có + Tham gia biểu thái độ và việc làm cụ thể ... diễn văn nghệ vì hòa Để củng cố lại kiến thức phần này giáo viên bình. đưa một trò chơi “ Hái hoa” + Cư xử thân thiện Đưa một bông hoa với 6 cánh hoa lên màn với mọi người. hình. Mỗi cánh hoa sẽ là một câu hỏi có nội + Thể hiện tình yêu dung gắn với bài học. hòa bình ở mọi nơi 18 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp Luật chơi: Chia lớp học thành 6 nhóm, mỗi mọi lúc. nhóm 5 em. Đại diện mỗi nhóm sẽ tham gia bắt thăm vào cánh hoa số mấy thì phải trả lời Học sinh thực hiện câu hỏi ứng với số ấy, ví dụ: bắt thăm chọn trò chơi. được cánh số 4 thì sẽ trả lời câu hỏi số 4. Nếu nhóm đó trả lời sai hoặc không trả lời được thì nhóm khác sẽ đươc trả lời hoặc bổ sung 6 cánh hoa ứng với 6 câu hỏi đã đưa trên màn hình như sau: Câu 1 Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống 2 thành Trả lời: Hirosima: phố nào của Nhật bản, vào ngày tháng năm ngày 6/8/1945 nào? Nagasaki: Giáo viên:ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức ngày 9/8/1945 Câu 2: Tại sao phải bảo vệ hòa bình? Trả lời: Vì hiện nay ở Giáo viên:ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột. Ngòi nổ của cuộc chiến tranh vẫn đang âm ỉ trên hành tinh của chúng ta. Câu 3 Giải Noben hòa bình năm 2013 được trao cho Trả lời: Được trao ai? cho tổ chức OPCW, Giáo viên:ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức vì những nỗ lực loại 19 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi- Tam Điệp bỏ vũ khí hóa học. Câu 4: Hà Nội được công nhận là thành phố vì hòa bình năm nào? Trả lời: Năm 1999 Giáo viên:ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức Câu 5 Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai ? Giáo viên:ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức Trả lời: Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của toàn nhân loại. Câu 6: Một cách cư xử thể hiện sống hòa bình trong học sinh? Trả lời: Đoàn kết, Giáo viên:ghi nhận, chuẩn hóa kiến thức. thân thiện. Gv: Nhận xét hoạt động của học sinh khái quát lại kiến thức, kết thúc hoạt động 5 Hoạt động 6: Củng cố bài ( 5 phút) Yêu cầu: Học sinh hệ thống được nội dung của bài học, ghi nhớ kiến thức trọng tâm, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức. Phương pháp: - Động não - Liên môn mỹ thuật - Làm việc nhóm. * Thông qua việc vận dụng kiến thức môn Mỹ thuật giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của bài học, ghi nhớ những kiến thức cơ bản. Cách tiến hành: Tích hợp kiến thức môn mỹ thuật 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan