Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Luận văn biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng...

Tài liệu Luận văn biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh

.PDF
116
349
82

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ---------------------- NGÔ SỸ NGUYÊN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI --------------- NGÔ SỸ NGUYÊN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Viết Vƣợng HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu và tài liệu được trích dẫn trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên cứu này không trùng với bất cứ công trình nào đã được công bố trước đó. Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình. Hà Nội, tháng 6 năm 2017 Tác giả luận án Ngô Sỹ Nguyên LỜI CẢM ƠN! Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin được trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn Ban Giám hiệu, các Thầy giáo, Cô giáo thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng toàn thể các Thầy giáo, Cô giáo đã tham gia giảng dạy lớp cao học Giáo dục và phát triển cộng đồng K25 và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này! Tác giả xin cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trong Phòng GD – ĐT huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh các Trung tâm học tập công đồng cùng cán bộ các các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Vân Đồn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư – Tiến sĩ Phạm Viết Vượng, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình định hướng đề tài, nghiên cứu và hoàn thành luận văn! Do điều kiện về thời gian và khả năng tìm kiếm tài liệu có hạn, nên dù đã hết sức cố gắng, nhưng luận văn này vẫn khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các quý Thầy giáo, Cô giáo, các bạn đồng nghiệp và những người quan tâm để luận văn được hoàn chỉnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn ! Quảng Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2017 Tác giả Ngô Sỹ Nguyên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. Tiếng Việt CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa XHCN Xã hội chủ nghĩa TT HTCĐ Trung tâm học tập cộng đồng GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên HTSĐ Học tập suốt đời XHHT Xã hội học tập GDCQ Giáo dục chính quy KCQ Không chính quy XMC Xóa mù chữ CLB Câu lạc bộ UBND Ủy ban nhân dân THCS,THPT Trung học cơ sở, Trung học phổng thông CBQL, GV Cán bộ quản lý, giáo viên KH - KT Khoa học kỹ thuật ĐTB Điểm trung bình KH - CN Khoa học - công nghệ CSVC Cơ sở vật chất 2. Tiếng Anh UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................. 37 .................................................................................. 37 ........... 38 ...... 40 ........... 43 .................... 43 ............................................................................... 45 ......... 47 ...................................................................... 47 Bảng 2.7. Thực trạng về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và đội ngũ CBQL - GV của TT HTCĐ các xã, phường ............................................................... 50 phổ biến kiến thức, về tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ .............. 52 .................................................................................................... 52 ................. 55 .................................................. 55 ........... 57 .................................................................................. 57 ........... 58 ................................................................................................ 60 tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn ................................................................... 62 Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp .................. 82 Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp ..................... 83 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .............................................................. 3 4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 4 7. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 5 8. Cấu trúc của đề tài ......................................................................................... 6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ...... 7 1.1. Tổng quan nghiên cứu về học tập cộng đồng ............................................ 7 1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài .............................................. 10 1.2.1. Trung tâm học tập cộng đồng ............................................................... 10 1.2.2. Học tập suốt đời .................................................................................... 11 1.2.3. Xã hội học tập ....................................................................................... 12 1.2.4. Chất lượng ............................................................................................. 13 1.3. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ........................................... 14 1.3.1. Mục tiêu hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ......................... 14 1.3.2. Chức năng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ............... 14 1.3.3. Quy trình tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ........... 17 1.3.4. Nội dung giáo dục của trung tâm học tập cộng đồng ........................... 18 1.3.5. Phương thức tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng ....................... 18 1.3.6. Đánh giá chất lượng giáo dục của trung tâm học tập cộng đồng ........ 20 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 23 1.4.1. Chính sách của Đảng và Nhà nước: ..................................................... 23 1.4.2. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương..... 24 1.4.3. Sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng dân cư..................................... 24 1.4.4. Điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương. ............................................... 25 1.4.5. Biện pháp khuyến khích lợi ích xã hội. ................................................ 26 1.5. Kinh nghiệm xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng của các nước trên thế giới:............................................................................................................ 26 Kết luận chương 1 ........................................................................................... 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH ..... 32 ......................................................... 32 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về địa bàn nghiên cứu ......................................... 32 2.1.2. Khái quát về điều tra khảo sát .............................................................. 34 2.2. Thực trạng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn ..... 35 2.2.1. Sự phát triển về quy mô, chất lượng, cơ cấu tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn ................................................................... 35 2.2.2. Nhận thức của CBQL, GV, chính quyền và cộng đồng về tầm quan trọng của TTHTCĐ ......................................................................................... 36 2.2.3. Thực trạng nhu cầu của người dân tham gia học tập tại TTHTCĐ ........... 40 2.2.4. Thực trạng hoạt động của Trung tâm tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn........................................................................................................... 42 ........................................................ 58 2.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn ......................................................................... 62 2.3. Đánh giá thực trạng .................................................................................. 63 2.3.1. Ưu điểm ................................................................................................. 63 2.3.2. Những tồn tại .......................................................................................... 64 2.3.3. Nguyên nhân........................................................................................... 64 Kết luận chương 2 ........................................................................................... 65 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH ................................................................................... 66 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ............................................................ 66 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống........................................................ 66 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa.......................................................... 66 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ....................................................... 66 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .......................................................... 67 3.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh ..................................................... 68 3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL, GV, chính quyền và cộng đồng địa phương về hoạt động của TTHTCĐ ................................................................ 68 .......... 70 3.2.3. Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng vào học tập tại TTHTCĐ .... 72 3.2.4. Đổi mới phương thức tổ chức các lớp học tại TTHTCĐ ...................... 74 3.2.5. Huy động các nguồn lực từ cộng đồng nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lớp học tại TTHTCĐ .................................................... 76 3.2.6. Phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong việc tổ chức có hiệu quả các lớp học tại TTHTCĐ .......................................................................... 78 3.3. Mối quan hệ của các biện pháp ................................................................ 80 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất .... 81 3.4.1. Mục đích khảo nghiệm .......................................................................... 81 3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm ......................................................................... 81 3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm ................................................................... 81 3.4.4. Kết quả khảo nghiệm ............................................................................. 82 Kết luận chương 3 ........................................................................................... 85 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................... 86 1. Kết luận ....................................................................................................... 86 2. Khuyến nghị ................................................................................................ 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 89 ....................................................................................................... 93 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong xã hội hiện đại bên cạnh hệ thống giáo dục chính quy được thực hiện tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, giáo dục không chính quy được thực hiện tại các Trung tâm học tập cộng đồng góp phần quan trọng vào việc giáo dục thường xuyên cho người dân nhằm hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáo ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đã khẳng định: “Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm cơ hội cho mọi người, nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa” [8]. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO đã khẳng định: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục không chính quy nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng là thiết chế giáo dục không chính quy của cộng đồng; do cộng đồng và vì cộng đồng. Ở Việt Nam, các Trung tâm học tập cộng đồng ra đời vào những năm 1997 – 1998 của thế kỷ XX và không ngừng phát phát triển. Năm 2005, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 112/2005/QĐ-TTg đề ra mục tiêu đến năm 2010, 80% xã, phường, thị trấn có TT HTCĐ [25]. 1 Trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay, Thủ tướng chính phủ đã tiếp tục ban hành Quyết định số 89/2013/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 2012 – 2020” đã nêu rõ chỉ tiêu tới năm 2020 có 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng [27]. Hiện nay, cả nước ta có hơn 10000 Trung tâm học tập cộng đồng đã phát huy tốt vai trò của mình là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phải phát huy được sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hội nghị TW lần 6 khóa IX, trong phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2010 [7] một lần nữa nhấn mạnh: “Phát triển các hình thức học tập cộng đồng ở các xã, phường gắn với nhu cầu thực tế của đời sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời, hướng tới xã hội học tập”. Trong thời gian qua, mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng đã tiếp tục phát triển mạnh và rộng khắp trong cả nước, giúp cho hàng chục triệu lượt người được học tập tại các trung tâm với hàng trăm chuyên đề khác nhau về tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội,... góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại các địa phương và đóng góp vai trò tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Cùng với xu thế phát triển các trung tâm học tập cộng đồng trên cả nước, tại Quảng Ninh nói chung, tại huyện Vân Đồn nói riêng, mạng lưới các trung tâm học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng, phát triển mạnh cả về số 2 lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vẫn còn những hạn chế, tồn tại: một số trung tâm học tập cộng đồng hoạt động mang tính hình thức hoặc không có điều kiện tổ chức hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động, giáo viên và báo cáo viên còn thiếu; tài liệu học tập chưa đủ để đáp ứng được yêu cầu học tập của người dân; nguồn thu chưa được khai thác để tổ chức hoạt động; cơ sở vật chất chưa được tận dụng triệt để; các chuyên đề gắn với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh của từng nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng chưa được chú trọng. Trước đây, có nhiều tác giả đã nghiên cứu về trung tâm học tập cộng đồng với nhiều khía cạnh khác nhau từ quản lý, cách tổ chức, triển khai kế hoạch hoạt động, các nội dung, hình thức cũng như phương pháp giảng dạy tại các trung tâm học tập cộng đồng. Nhưng nhìn chung, dưới góc độ tiếp cận giáo dục học và phát triển cộng đồng, chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu về các biện pháp hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng nói chung và tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Xuấtphát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, luận văn đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động của các Trung tâm học tập công đồng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 3 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 4. Giả thuyết khoa học Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh còn mang tính hình thức, không có đủ điều kiện tài chính và cơ sở vật chất đê tổ chức hoạt động, đội ngũ cán bộ quản lý,giáo viên, báo cáo còn thiếu kinh nghiệm, tài liệu học tập chưa đủ… nếu đề xuất được các biện pháp khắc phục được những hạn chế thì sẽ nâng cao chất lượng hoạt động. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng. 5.2. Khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng và biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. 5.3. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh; từ đó khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập công đồng tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh - Giới hạn về địa bàn: Đề tài triển khai nghiên cứu trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. - Giới hạn về thời gian: nghiên cứu hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh trong 3 năm (từ 2015 – 2017). 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài này được nghiên cứu trên cơ sở tiếp cận cộng đồng, với các nhóm phương pháp nghiên cứu sau: 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Tổng quan các tài liệu lý luận, hệ thống hoá các khái niệm, các lý thuyết có liên quan đến biện pháp, chất lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, cũng như trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng,… để xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (An két) Xây dựng hệ thống câu hỏi để điều tra cán bộ quản lýTrung tâm học tập cộng đồng và cộng đồng người thụ hưởng nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng , thực trạng các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh và thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. 7.2.2. Phương pháp phỏng vấn Tiến hành phỏng vấn, trao đổi với một số giáo viên, cộng đồng dân cư nhằm làm rõ hơn những kết quả thu được qua phiếu hỏi, đồng thời bổ sung thêm những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. 7.2.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Nghiên cứu sản phẩm của giáo viên như nội dung, chương trình giảng dạy, tài liệu học tập,…và sản phẩm hoạt động của cộng đồng dân cư tham gia vào các khóa học tại trung tâm học tập cộng đồng như các sản phẩm được ứng dụng vào thực tiễn,… 5 7.2.2.4. Phương pháp chuyên gia Thu thập các thông tin từ các chuyên gia về những vấn đề có liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. 7.2.2.5. Phương pháp khảo nghiệm Xây dựng bộ công cụ để kiểm định tính khả thi và tác dụng của các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 7.3. Nhóm phƣơng pháp hỗ trợ Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học cơ bản, chương trình SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) dùng trong môi trường Window phiên bản 13.0 để xử lý các tài liệu nghiên cứu nhằm rút ra những nhận xét, kết luận có giá trị khách quan. 8. Cấu trúc của đề tài Đề tài có cấu trúc ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, có 3 chương: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận của các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Chƣơng 2. Thực trạng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chƣơng 3.Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập công đồng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay. 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 1.1. Tổng quan nghiên cứu về học tập cộng đồng Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, nhiều nước trên thế giới đã nhận thấy, đứngtrước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, giáo dục truyền thống có những biểu hiện xa rời thực tế, đôi lúc không đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn xã hội, một số nền giáo dục bị rơi vào tình trạng yếu kém. Trong bối cảnh đó, phát triểnTrung tâm học tập cộng đồng(TT HTCĐ) được coi là ý tưởng mới về việc gắn giáo dục với xã hội nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên ở nước ta chủ trương xây dựng một nền giáo dục dành cho mọi người đã có từ sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, với tư tưởngcủa Chủ tịch Hồ Chí Minh "ai cũng được học hành". Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong phiên họp đầu tiên Bác Hồ đã ra lời kêu gọi chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Chỉ 6 ngày sau đó Chính phủ đã ban hành sắc lệnh thành lập "Nhà bình dân học vụ" lo việc học tập cho nhân dân. Nhờ đó phong trào bình dân học vụ phát triển rất nhanh, người người đi học, nhà nhà đi học, nhằm thoát nạn mù chữ. Phong trào học tập bình dân học vụvẫn tiến hành ngay cả trong những năm tháng khó khăn nhất của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Kế thừa những thành tựu của phong trào bình dân học vụ, các hệ bổ túc văn hoá, đào tạo tại chức, hàm thụ ra đời và ngày nay phát triển thành giáo dục thường xuyên(GDTX)đang có mặt ở khắp mọi miền đất nước. 7 Ở Việt Nam, đã có nhiều nhà nghiên cứu về học tập suốt đời (HTSĐ) và xã hội học tập(XHHT), tiêu biểu như: Phạm Minh Hạc, Vũ Văn Tảo, Nguyễn Minh Đường, Vũ Ngọc Hải, Phạm Tất Dong, Đặng Quốc Bảo, Mạc Văn Trang, Đặng Thành Hưng, Tô Bá Trượng, Đào Thái Lai, Tạ Ngọc Thanh, Thái Xuân Đào v.v... Ngay từ những năm 70 - 80 của thế kỷ XX đã có các công trình nghiên cứu về đào tạo tại chứccủa Thái Xuân Đào [33], Tô Bá Trượng [105] về Giáo dục chính quy (GDCQ) và không chính quy(KCQ) của Vũ Đình Ruyệt [95], Ngô Văn Cát [23] về mô hình dạy văn hóa, bổ túc văn hóa(BTVH) kết hợp với dạy nghề và hỗ trợ phát triển tiếp tục.v.v… Đặc biệt là công trình tổng kết giáo dục thường xuyên của Viện Khoa học giáo dục [12] và Vụ GDTX [8] đã đề cập đến nhiều vấn đề cơ bản như: chương trình xóa mù, chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục đáp ứng nhu cầu, tạo việc làm, tăng thu nhập, trong đó đã nhấn mạnh tới vai trò của TTHTCĐ và định hướng phát triển trong tương lai. Có thể nói các công trình nêu trên đã nêu ra nhiều vấn đề lí luận và thực tiễn cho các nghiên cứu về học tập cộng đồng. Việc nghiên cứu quảnl phát triển Trung tâm HTCĐ cũng đã được triển khai từ rất sớm. Năm 1995Trung tâm Nghiên cứu xóa mù chữ (NCXMC) và GDTX đã nghiên cứu đề tài cấp bộ: “Xây dựng mô hình thí điểm trung tâm học tập cộng đồng cấp xã ở nông thôn Bắc bộ” [30, 31]. Năm 2004, Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT), Trung tâm NC XMC&GDTX (Viện Khoa học giáo dục VN) phối hợp với tổ chức UNESCO NhậtBản (NFUAJ) đã cho xuất bản cuốn tài liệu: “Phát triển Trung tâm học tập cộng đồng”[32]và “Sổ tay thành lập Trung tâm học tập cộng đồng [33].Năm 2005, Hội Khuyến học kết hợp với Ngành GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng và phát triển trung tâm HTCĐ, ở đó đã cho phát hành nhiều tài liệu lý luận và thức tế về quản lý phát triển Trung tâm HTCĐ ở ViệtNam [13, 14, 15]. 8 Cũng thời gian này được sự hỗ trợ của UNESCO Băng Cốc, Trung tâm Nghiên cứu xóa mù chữ (NCXMC) và GDTX đã tổ chức thử nghiệm 4 Trung tâm HTCĐ tại Cao Sơn (Hòa Bình), Pú Nhung (Lai Châu), Việt Thuận (Thái Bình) và An Lập (Bắc Giang). Sau đó, Bộ GD&ĐT đã cho phép triển khai đến các tỉnh và thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Long An. Tại hai huyện Tủa Chùa Và Phong Thổ của tỉnh Lai Châu đã xây dựng 40 Trung tâm HTCĐ. Năm 2006, cả nước đã có 7.384 Trung tâm HTCĐ quy mô xã phường/thị trấn, trong đó có nhiều tỉnh 100% xã phường trong tỉnh có TTHTCĐ như Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Tháp. Đến nay số Trung tâm HTCĐ đã trên 10 ngàn, có thể nói gần như 100% xã phường/thị trấn trong cả nước đều có TTHTCĐ. Về mặt tổ chức mô hình TT HTCĐ của Việt Nam được thiết kế trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đồng thời có sự kế thừa và phát huy các yếu tố tích cực của các mô hình đã có từ trước đây ở trong nước. TT HTCĐ ở Việt Nam đã được đánh giá là một mô hình giáo dục có những điểm mạnh: - Đã tạo ra cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho người dân ngay tại cộng đồng làng xã, với phương châm “cần gì, học nấy”; - Góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thực hiện dân quyền, chất lượng dân số. - Góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương, thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: - Chưa thực sự tạo cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời cho tất cả mọi người. 9 - Chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của nhiều TT HTCĐ còn hạn chế. - Việc giám sát, đánh giá kết quả học tập còn nhiều bất cập Những cơ hội mới: - TT HTCĐ đã được thể chế hóa trong Luật Giáo dục đã có “Quy chế tổ chức và hoạt động”, đã được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí... - Việc giáo dục, tuyên truyền cho người dân ở cơ sở ngày càng được coi trọng. Tuy vậy,vẫn cần phải nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động các TT HTCĐ một cách hệ thống và toàn diện hơn. 1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 1.2.1. Trung tâm học tập cộng đồng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là tên gọi do UNESCO đề xướng, được các quốc gia chấp nhận và sử dụng rộng rãi. Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục được thành lập tại các xã, phường, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, tạo cơ hội học tập cho người dân, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hoạt động của TT HTCĐ ở các xã, phường tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, sáng kiến kinh nghiệm, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống cho người dân và cả cộng đồng. TT HTCĐ cũng là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người một cách trực tiếp, phù hợp với đặc điểm của mỗi cộng đồng dân cư. Khái niệm “Trung tâm học tập cộng đồng”đã chính thức được ghi nhận là một cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam. 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan