Tài liệu Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường yên hòa, quận cầu giấy, thành phố hà nội

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 0