Tài liệu Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0