Tài liệu Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

  • Số trang: 186 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 232 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015