Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 382 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015