Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của các tính chất cơ lý vải len và vải pha len đến một số thông số công nghệ và thiết kế trong quá trình sản xuất veston nam.

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 261 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015