Tài liệu Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 698 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015