Tài liệu Nghiên cứu sản xuất chế phẩm giàu axit amin và b glucan từ tế bào nấm men saccharomyces cerevisiae để làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm giàu dinh dưỡng và năng lượng cho người​

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0