Tài liệu Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của việc thay thế công chất mới r404a cho những hệ thống điều hòa không khí đang sử dụng công chất cũ

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 802 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015