Tài liệu Nghiên cứu tổng hợp etyl este từ mỡ bò trên xúc tác dị thể bazơ rắn, ứng dụng làm tiền chất để chế tạo dung môi sinh học pha sơn.

  • Số trang: 160 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 366 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015