Tài liệu Nghiên cứu triển khai nghị định 15/2013/nđ-cp những điểm mới và những bất cập khi áp dụng vào các lĩnh vực xây dựng khác nhau

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 393 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Ngành Xây dựng là một trong những ngành kinh tếlớn nhất của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vịtrí chủchốt ởkhâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sởvật chất kỹthuật và tài sản cố định. Trong những năm vừa qua, nước ta đã có nhiều cốgắng và thu được nhiều thành công trong đầu tưxây dựng cơsởhạtầng kỹ thuật, góp phần quan trọng vào sựnghiệp phát triển kinh tếcủa đất nước. CTXD là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bịlắp đặt vào công trình, được liên kết định vịvới đất, có thểbao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. CTXD bao gồm CTXD công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các loại công trình khác