Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Công nghệ thông tin Nghiên cứu và triển khai hệ thống private cloud cho các ứng dụng đào tạo và thực...

Tài liệu Nghiên cứu và triển khai hệ thống private cloud cho các ứng dụng đào tạo và thực hành dựa trên giải pháp mã nguồn mở openstack

.PDF
77
138
150

Mô tả:

Tài liệu liên quan