Tài liệu Nhìn nhận về tục lệ đốt vàng mã việt nam

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1105 |
  • Lượt tải: 79

Mô tả:

Nhìn nhận về tục lệ đốt Vàng Mã Việt Nam
Gia đình Phật tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn ----------------------- NHÌN NHẬN ĐÚNG VỀ TỤC LỆ ĐỐT VÀNG MÃ CỦA NGƯỜI VIỆT CÓ PHẢI LÀ TỤC LỆ NỘI SINH ? CÓ ĐÚNG VỚI GIÁO LÝ CỦA ĐỨC PHẬT ? CÓ LỢI LẠC CHO NGƯỜI VIỆT? CÓ LỢI LẠC CHO CÁC HƯƠNG LINH ? Hà Nội 2013/PL2557 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt LỜI TỰA Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo Mười Phương Chư Phật Nam Mô Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Hộ Pháp Thiên Thần, Thiên Long Bát Bộ Nam Mô Đức Tỳ Lô Giá Na Phật Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật Nam Mô Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Nam Mô Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh Nam Mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông ục lệ đốt vàng mã trong thực tế đã ăn sâu vào trong T tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Với những ai chưa dành thời gian tìm hiểu về tục lệ này thì sẽ nghĩ rằng đó là tục lệ nội sinh của người Việt nhưng trong thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Trong hơn 1000 năm dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nô dịch. Một số phong tục, tập quán của Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 2 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt chúng đã thâm nhập vào nước ta bất luận đó là tà chính, phải trái, hay dở. Tục lệ đốt vàng mã là một ví dụ điển hình, nó đã và đang trở thành một vấn nạn, một căn bệnh trầm trọng của văn hóa tâm linh người Việt. Truyền thống quý báu của dân tộc Việt là uống nước nhớ nguồn, luôn luôn tưởng nhớ và thành kính với Ông bà Tổ tiên. Dân gian có câu: “Sống vì mồ vì mả chứ không ai sống vì cả bát cơm” một phần nào đó cho chúng ta thấy sự coi trọng về tâm linh cũng như tầm quan trọng của việc chăm sóc tới những người thân đã mất. Việc đốt vàng mã đã là một trong những cách để người Việt thể hiện tấm lòng của mình với người đã khuất do ảnh hưởng sâu đậm của quan niệm bắt nguồn từ Trung Quốc là “Trần sao Âm vậy”. Khi đốt vàng mã người sống cảm thấy an lòng, cảm thấy mình đã làm được điều gì đó để thể hiện tấm lòng thành kính, thể hiện sự quan tâm biết ơn tới Tổ tiên, tới các Đấng linh thiêng hay vì đã có thể thực hiện một việc nào đó mà bản thân đã không làm được cho người mất khi họ còn sống. Khi tìm hiểu một cách kĩ lưỡng giáo lý tuyệt đối và quý báu của đức Phật - bậc chính đẳng chính giác - để lại, chúng ta sẽ thấy rằng khi nhắm mắt xuôi tay, khi về với Ông bà Tổ tiên, khi về với đất thì chỉ có cái nghiệp sẽ đi theo chúng ta mà thôi. Còn tiền tài, địa vị danh vọng, nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp con Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 3 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt sang, cơm ngon áo đẹp tất cả sẽ chấm hết. Do đó mới có câu thơ rằng: “Ta đi với nghiệp của ta, Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình Theo ta như bóng với hình Ta thọ quả báo, phân minh kiết tường” Một số các hương linh do lúc còn sống cũng như sau khi mất không có điều kiện tìm hiểu, thọ nhận giáo lý của đức Phật. Cái tham, cái sân, cái si cũng như bản ngã của họ còn bám chấp nhiều vào tình cảm cũng như vào đời sống vật chất của người dương nên họ khó siêu thoát. Họ tồn tại trong cõi thân trung ấm với nỗi khổ niềm đau vì phải xa lìa người thân, xa lìa những của cải vật chất thuộc sở hữu của mình. Trong Kinh Địa Tạng đức Phật đã nói rõ những nỗi đau khổ cùng cực mà các hương linh phải thọ nhận. Do đó, khi người nhà triệu thỉnh hương linh lên, họ sẽ đòi hỏi được đốt cái này hay cái kia để thỏa mãn lòng tham sân si cá nhân nhưng trong thực tế họ không thể hưởng thụ được vì còn đâu thân xác. Chẳng qua họ muốn người nhà đốt vàng mã vì muốn nhận được sự quan tâm cũng như để họ cảm thấy an lòng vì người thân đã không quên họ. Việc đốt vàng mã và cúng kiếng linh đình sẽ làm hương linh càng bám chấp vào cõi trần, quyến luyến cuộc sống trước đây và hương linh không thể siêu thoát lên một cảnh giới cao hơn (cảnh giới an lành an lạc hơn). Hương linh khi nhìn thấy Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 4 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt quần áo nhưng không mặc được, khi nhìn thấy mâm cao cỗ đầy nhưng không thưởng thức được nỗi khổ niềm đau lại dâng trào. Trong thực tế, chúng ta thường rải vàng làm lễ cho người thân đã mất khi xe tang đi trên đường hay đốt vàng, đồ mã cho các hương linh vào dịp giỗ tết, rằm tháng bẩy. Một câu hỏi được đặt ra phải chăng cuộc sống của người âm hoàn toàn phụ thuộc vào người dương ?. Có người khi sống thì rất nghèo, không được đối xử tử tế mà khi chết đi thì được người thân đốt cúng cho nào nhà lầu, xe hơi, điện thoại đắt tiền, thậm chí cả vợ đẹp … thật vô lý vì nếu thực tế hương linh nhận được như vậy thì có lẽ chết đi sẽ sung sướng hơn gấp vạn lần khi sống. Hơn nữa những quốc gia, dân tộc không có tục lễ đốt vàng mã cho người đã mất thì không hiểu những người đã mất họ sẽ mặc gì và có tiền vàng để tiêu không ? Trong thực tế để thể hiện tấm lòng với người đã khuất một cách có ý nghĩa thì công việc mà người sống nên làm đó chính là cần nương tựa vào Tam Bảo để giáo hóa cho các hương linh, để họ giác ngộ, họ hiểu ra đâu là con đường mình cần phải đi, đâu là con đường thoát khỏi khổ đau và đâu là điểm tựa mà họ cần phải có, chứ không phải mãi bám chấp vào những vật chất phù du của cõi trần. Ngoài ra người sống cần phải tạo tác các công đức (cúng dường Tam Bảo, giúp đỡ người nghèo khó, phóng sinh cứu Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 5 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt vật, hành thiện, ăn chay, tụng kinh niệm Phật …) rồi hồi hướng công đức đó cho các hương linh. Chỉ có công đức, phúc đức đó mới có thể giúp cho các hương linh trong việc thoát khỏi khổ đau ở cõi thân trung ấm, cũng như ở các cõi xấu khác. Còn việc đốt vàng mã đã và đang làm lãng phí rất nhiều của cải của xã hội. Nó cổ súy cho vấn nạn mê tín dị đoan, tiếp tay cho việc hủy hoại môi trường thiên nhiên, thậm chí đã và đang gây ra nhiều tai họa cho bản thân người đốt vàng mã hay xã hội bởi nguy cơ cháy nổ rất cao. Theo số liệu thống kê của Bộ Văn Hóa Thông Tin, mỗi năm người Việt Nam dâng cúng cho thế giới tâm linh trung bình 50.000 tấn vàng mã và lượng vàng mã mà người dân Hà Nội đốt hàng năm có giá trị khoảng 400 tỷ đồng tiền thật. Riêng ở đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh lượng vàng mã đem hóa mỗi ngày lên tới hàng tạ trị giá cả trăm triệu đồng. Còn ở phủ Tây Hồ vào những ngày rằm, ngày lễ tết, số lượng khách hành lễ trung bình từ 500 đến 800 người. Chúng ta làm một phép tính đơn giản: Nếu mỗi người bỏ ra 15.000 VND cho vàng mã thì sẽ có khoảng gần 10.000 triệu đồng tiền mặt bị lãng phí mỗi ngày. Số tiền sẽ là không đếm được nếu chúng ta tính đến việc đốt vàng mã tại các gia đình hay tại những đình, đền, miếu mạo khác trong lãnh thổ Việt Nam vào những dịp đó. Hãy hình dung xem nếu số tiền phí phạm cho việc đốt vàng mã đó, chúng ta dành cho việc xây dựng trường học, Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 6 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt bệnh viện, trạm y tế cho đồng bào dân tộc vùng xâu, vùng xa, giúp đỡ những gia đình thương binh liệt sĩ, giúp đỡ những bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ những người nghèo khó, giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi hay những người bệnh tật thì chúng ta đã làm được những công đức vô lượng nhằm tích lũy phúc đức cho chính bản thân, cho gia đình, cho dòng tộc hay góp phần làm cho xã hội hạnh phúc lên rất nhiều vì có nhiều người bớt đi được nỗi khổ. Trong thực tế nguyên vật liệu cũng như quy trình sản xuất đồ vàng mã hoàn toàn không thanh tịnh và sạch sẽ. Chẳng nhẽ chúng ta lại đem dâng cúng những thứ bất tịnh đó tới các Đấng linh thiêng, tới Ông bà Tổ tiên. Đức Phật như chúng ta đã biết Ngài từ bỏ lầu son, gác tía, cung vàng điện ngọc để tìm ra con đường giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau, Ngài đâu cần những thứ vàng mã trần tục đó. Nhiều kẻ buôn Thần bán Thánh hay những kẻ hoang tưởng cho rằng mình có căn của Thánh này, Hoàng nọ lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tâm linh hay sự mê muội của những người khác để vụ lợi cá nhân bằng cách dọa nạt: Thánh trách mắng vì thiếu lễ, thiếu vàng mã, cần phải làm lễ đốt vàng, đốt mã nếu không sẽ bị vật chết … Ta có thể thấy rõ trong những buổi trình đồng mở phủ, hầu đồng hay giải hạn, trả nợ Tào quan hiện nay, có những người Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 7 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt mê muội đã thiêu hủy hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho tiền vàng, hình nhân, voi, ngựa, rắn… Tiền thật được đốt gián tiếp qua ngựa, voi, hình nhân giấy Các bậc được nhân dân tôn làm Thánh Linh Đất Việt từ Mẫu Âu Cơ, Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Chử Đồng Tử, Đức Tản Viên Sơn Thánh … các Chầu, các Chúa , Ngũ Vị Tôn Quan… cho tới Quan Hoàng Bơ, Quan Hoàng Bẩy, Quan Hoàng Mười, Cô Bơ, Cô Chín … hay Công đồng các Giá, Hội đồng các Quan mười tám cửa ngàn mười hai cửa bể … ta cần phải biết rõ rằng các Ngài không phải là ai xa lạ mà chính là Nguồn cội, là Tổ tiên, là Ông bà, Cha Mẹ của chúng ta. Theo tài liệu nghiên cứu của GS.TS Ngô Đức Thịnh: Một hiện thân của Thánh Mẫu tối cao là Liễu Hạnh Thánh Mẫu (Tiên Thiên Thánh Mẫu) là con người tuy gốc từ cõi tiên trên thiên đình, nhưng đã đầu thai thành người trần, có đời sống bình thường như mọi người, có chồng, có con, đã từng giao du với nhiều danh nhân thiên hạ. Tài năng và công đức của Liễu Hạnh Thánh Mẫu đã được nhân dân ca ngợi, truyền tụng bao đời. Còn Mẹ Âu Cơ được xem là Mẫu Thượng Ngàn. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Trong hàng ngũ vị Quan Lớn, theo quan niệm của dân gian nhiều vị Thánh đã từng là các nhân vật lịch sử. Quan Tam Phủ gốc là một võ tướng thời Hùng Vương, Quan lớn Tuần Tranh hay Quan Đệ Ngũ là tướng Cao Lỗ, một danh tướng thời An Dương Vương hay có nơi lại coi ông là một võ tướng thời Trần. Quan Đệ Nhị tương truyền là tướng Lê Sát đã từng chém đầu Liễu Thăng. Danh tướng Trần Hưng Đạo (đức Thánh Trần) và các bộ tướng của ông như Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải… cũng được tích hợp vào điện thần Tứ Phủ. Trong hàng Chúa, Chầu Bà, nhiều vị thần linh cũng là những nhân vật có công với nước với dân : Chầu Lục tương truyền là con gái của đức Tản Viên Sơn Thánh, đã từng báo mộng cho vua Lê Lợi vượt qua cạm bẫy của quân Minh, bảo toàn lực lượng để kháng chiến tới thắng lợi. Chầu Mười là người Thổ là vị tướng cầm quân đánh tan cánh quân Liễu Thăng tại ải Chi Lăng và sau đó trấn giữ của ải đông bắc của Đại Việt. Chúa Thác Bờ tương truyền là mẹ nuôi của vua Lê Lợi. Chầu Đệ Tứ vốn là vợ vị tướng cầm quân đi đánh giặc, ở nhà bà đã đem của cải ban phát cho dân nghèo. Chầu Đệ Ngũ là công chúa nhà Lý đã bỏ hoàng cung đi tu, Chầu Bát Nàn là bộ tướng của Hai Bà Trưng… Các vị Thánh hàng các ông Hoàng, nhiều ông cũng là những danh tướng có công diệt giặc, giữ Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 9 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt gìn biên cương, khai phá đất đai, mang lại lợi ích cho dân cho nước : Ông Hoàng Đệ Nhất là danh tướng dưới thời vua Lê Lợi. Ông Hoàng Đôi là người Dao đã từng cầm quân bảo vệ dân ở vùng Cẩm Phả hay là Quan Triệu Tường người có công khai phá vùng đất Thanh Hóa, nay được nhân dân địa phương tôn thờ. Ông Hoàng Bơ (Ba) được xem là trạng nguyên Phùng Khắc Khoan. Ông Hoàng Lục tức tướng Trần Lưu góp công đánh giặc Minh. Ông Hoàng Bẩy là quan triều đình chấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái. Ông Hoàng Mười là quan văn thời Lê, người gốc Nghệ An … Ngoài ra một số vị thần linh hàng Cô và hàng Cậu cũng đều được gắn với các nhân vật và sự kiện lịch sử của nước Việt. Các Ngài là những người đã hi sinh tính mạng, hi sinh cả cuộc đời vì nền độc lập của dân tộc, vì sự tồn tại và phát triển của nòi giống Tiên Rồng. Các Ngài sống làm tướng, chết vị thần để tiếp tục cứu giúp con cháu thì không có lý do gì để các Ngài còn cái tâm tham tiếc của người đời và cần những thứ vàng mã hay đồ cúng rẻ tiền, bất tịnh của trần gian. Các Ngài chỉ cần cái Tâm Thành và mong con cháu của mình có trí tuệ, luôn được hạnh phúc bình an, sống hiếu thảo, thuận hòa, sống tuân theo kỷ cương pháp luật và luân thường đạo lý. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 10 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và nhận thức rõ : - Tổ tiên nào, Ông bà nào lại đi hại con cháu mình, bắt con cháu mình phải gồng mình đi vay mượn để làm lễ trình đồng, mở phủ, phạt con cháu mình chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà không có đủ lễ vật, chỉ vì nghèo mà không đốt đủ vàng mã dâng cúng. Hãy thức tỉnh và hiểu rằng chính những kẻ buôn thần bán thánh, những kẻ hoang tưởng vì tự lợi thấp hèn đã biến Ông bà Tổ tiên mình thành những con ngáo ộp đáng sợ. - Tổ tiên nào, Ông bà nào lại vui mừng khi nhìn con cháu tàn phá thiên nhiên đất nước làm lễ vật tỏ lòng thành kính với mình. - Tổ tiên nào vui mừng khi thấy con cháu lãng phí tiền bạc trong khi còn nhiều người Việt Nam khác đang nghèo đói, khổ đau, thiếu thốn cái ăn cái mặc. - Tổ tiên nào vui khi thấy con cháu dâng cúng mình những đồ vật bất tịnh và áp đặt cho mình phải tiêu tiền ngoại quốc như tiền Đô La giả, tiền Euro giả. - Tổ tiên nào vui khi thấy con cháu dâng cúng mình với những lời xin xỏ vô lý, thậm chí trái đạo lý và mang đậm tính chất đút lót, trao đổi có điều kiện. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Đạo Phật khi du nhập vào bất kỳ một đất nước nào luôn dung hòa với văn hóa bản địa mà không hề gây những cuộc chiến về tôn giáo do bản chất đại từ đại bi. Chính vì vậy, đạo Phật nói chung và đạo Phật Việt Nam nói riêng cũng đã và đang bị pha trộn những hình thức mê tín dị đoan của dân gian, hình thức mê tín dị đoan của những tín ngưỡng, tôn giáo khác. Hiện nay tại nhiều ngôi chùa vẫn cho phép việc đốt vàng đốt mã, thậm chí là đốt hoành tráng vì có những lễ trình đồng, hầu đồng lai tạp không đúng với ý nghĩa nguyên bản và vì có những lễ dâng sao giải hạn, những lễ trả nợ Tào quan phi lý. Đạo Phật đang bị đánh đồng với nhiều thứ tà kiến khác. Thầy đồng, thầy cúng, thầy pháp, thầy bùa… khi làm gì cho dù mục đích sai với chính Pháp của đức Phật đều bắt đầu bằng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thiết nghĩ đã đến lúc cần lấy lại sự trang nghiêm thanh tịnh vốn có của đạo Phật, cũng như cần nghiêm túc thực hành chánh Pháp của đức Phật. Hiện nay có nhiều người cho rằng đạo Phật là đạo ngoại nhập không phải đạo nội sinh còn việc đốt vàng mã vốn là truyền thống lâu đời và là nét đẹp của văn hóa người Việt nên cần phải giữ gìn bản sắc. Đó thực sự là một nhận định không chính xác. Có thể chỉ vì không biết rõ nguồn gốc nên cứ theo tục “trước làm sao, nay làm vậy”. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc của nó ta thấy rõ hiện nay tục lệ đó là một tục lệ không mang lại lợi lạc cho các hương linh và gây lãng phí, cần phải dần được giảm thiểu trong đời sống tâm linh của người Việt. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 12 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt . Thực tế, một nước nhỏ luôn chịu những ảnh hưởng văn hóa từ các nước lớn, tuy nhiên chúng ta cần phải biết chọn lọc lấy những cái hay, cái có ích, đồng thời với tinh thần hòa nhập chứ không hòa tan. Đã là người Phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu giáo lý của đức Phật một cách sâu sắc và không khoan nhượng hay dung túng những hủ tục đặc biệt là tục lệ đốt vàng mã một cách thái quá. Tuy nhiên có người sẽ cho rằng: Tiền của họ là do họ kiếm ra, vì vậy họ có thể tùy tâm tùy ý mà đốt vàng mã để dâng cúng và theo họ nếu không đốt vàng mã nữa thì những người làm vãng mã sẽ thất nghiệp. Đây là những quan điểm nếu nghe không thì có vẻ hợp lý. Bởi vì đúng là tiền của họ kiếm được thì họ có thể tùy ý sử dụng. Nhưng liệu họ có biết rằng, do đâu mà họ có được sự no đủ ấy ? Có phải nhờ hồng phúc của Tổ tiên hay không ? Có phải là nhờ các bậc tiền nhân đi trước đã xả thân để họ có được sự no đủ trong bình yên như ngày nay? hay họ luôn cho rằng tiền mà họ có được là do sự thông minh của mình. Việc giảm thiểu và tiến tới không đốt vàng mã cũng sẽ giống như việc cấm đốt pháo hay việc cấm quảng cáo cho thuốc lá. Chúng ta cần cân nhắc giữa cái lợi và cái hại. Nếu đi tìm hiểu số liệu thống kê về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp của việc đốt vàng mã (tài nguyên rừng bị hủy hoại, những vụ cháy rừng, cháy nhà, chết người do đốt vàng mã, thất thoát ngoại tệ…) chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ hiểu vì sao nên hạn chế Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 13 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt đốt vàng mã. Trong thực tế, khi giảm đốt vàng mã, những người sản xuất vàng mã họ sẽ chuyển sang làm việc trong những ngành nghề khác cũng giống như những người làm nghề pháo nổ đã từng làm. Tôi tin rằng những người có lập luận ủng hộ cho việc đốt vàng mã sẽ thay đổi suy nghĩ và thay đổi hành động sau khi đọc những luận điểm đã được phân tích ở phía trên cũng như sau khi đi tìm hiểu nội dung những bài viết và phóng sự được trích dẫn trong phần sau của cuốn sách này. Xin được trích bài kệ của Cố Đại lão Hoà Thượng Thích Trí Hải (1906-1979) - bậc danh tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam viết nhằm châm biếm nạn đốt vàng mã. Chị tin vàng mã được sao? Áo kia quần nọ mặc vào hở thân Hia hài ai xỏ vừa chân Mũ vuông đồ sộ ai khuân lên đầu Ngựa bằng chú chó gâu gâu Voi to rỗng ruột bôi màu nhọ nhem Lính thì nhỏ quá trẻ em Vàng thoi là nứa, bạc tiền cát-tông. Việc đốt mã ví thành công, Dưới âm người vật ai ko phì cười Xin đừng mê tín chị ơi… Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 14 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Vẫn luôn biết rằng bỏ một tục lệ lâu đời đã ăn sâu, bén rễ vào tâm thức của người Việt là không hề dễ. Vì thế, đầu tiên từ đốt nhiều, đốt lãng phí chúng ta giảm xuống đốt ít, đốt mang tính chất tượng trưng. Rồi từ đốt ít giảm dần xuống đốt ít hơn nữa và tiến tới chấm dứt hẳn việc đốt vàng mã. Song song với việc giảm đó hãy thay đồ vàng mã bằng những thứ có thật (tiền thật, quần áo thật, hoa quả …). Với những thứ có thật đó chúng ta có thể tái sử dụng tránh lãng phí cũng như chia sẻ với những người khác. Và chúng ta cũng cần phải biết rằng việc đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, tại nơi di tích lịch sử - văn hóa hay tại nơi công cộng khác là vi phạm pháp luật. Với tâm niệm mong muốn người Việt Nam chúng ta có một cái nhìn đúng đắn và sáng suốt hơn đối với tục lệ đốt vàng mã đã tồn tại từ lâu đời, cũng như muốn rằng mỗi người Việt Nam sẽ tìm ra cho mình một cách thể hiện sự biết ơn và lòng thành kính tới các Đấng linh thiêng cũng như tới Ông bà Tổ tiên trong chính niệm. Gia đình Phật tử (GĐPT) chúng tôi xin gửi đến quý vị cuốn sách: “Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt” Cuốn sách là tập hợp có chọn lọc những bài viết, bài pháp thoại và phóng sự quý báu từ thập niên 30 cho tới ngày nay, cụ thể như sau : - Bài viết của Hòa Thượng Thích Tố Liên vào năm 1952 về nguồn gốc của tục lệ đốt vàng mã. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 15 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt - Trích ‘‘Khai Thị’’ quyển 2 của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói về bài trừ sắc thái mê tín. - Trích bài giảng pháp ‘‘Nghiệp và Luân Hồi’’ ngày 22/10/2006 tại chùa Ấn Quang của Đại Đức Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ. - Bài viết: ‘‘Bàn về đồ mã’’(Những điều thiệt hại cho nước Việt, cho dân Việt khi đốt vàng mã) của Báo “Đuốc Tuệ” cơ quan Hoằng Pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ, trụ sở đặt tại chùa Quán Sứ. Số đầu tiên ra ngày 10-12-1935. (nguồn Internet) - Bài phóng vấn của ông Ngô Lê Lợi với Tiến sỹ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA về việc "người âm" có nhận được đồ vàng mã hay không?. - Bài phóng vấn của phóng viên Cao Hồng với Giáo sư, Tiến sỹ Trần Lâm Biền. Ông là một trong những nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, với các công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian, tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. - Bài phóng vấn Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Đức Thịnh nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, nay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam, là Uỷ viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia và Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 16 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt - Trích bài phỏng vấn của phóng viên Hoàng Anh Sướng với nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về tục lệ đốt vàng mã. - Trích bài Pháp thoại của Nhà Ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã tại chùa Diên Quang ngày 10/10/2010 về tục lệ đốt vàng mã. - Phóng sự của phóng viên Quách Dương về: Ngôi làng 'bỗng dưng' bỏ đốt vàng mã từ năm 1945. - Phóng sự của phóng viên Ngân Anh về: Ngôi chùa không đốt vàng mã trong suốt 12 năm liền để có trên 06 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện. - Những vụ đốt mã khủng và những ví dụ thực tế thể hiện sự mê muội và lãng phí tột độ. (nguồn Internet) - Thống kê những thiệt hại do nguyên nhân đốt vàng mã 5 tháng đầu năm 2013. (nguồn Internet) - Trích Nghị định 75/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2010 về mức phạt tiền đối với hành động đốt vàng mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng khác cũng như mức phạt đối với các hoạt động truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan. Kính xin tác giả của các bài viết, các phóng sự nêu trên cho phép Gia đình Phật tử chúng tôi được trích dẫn vì sự lợi lạc cho nước Việt, cho cộng đồng người Việt. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 17 Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, mặc dù Gia đình Phật tử chúng tôi đã có nhiều cố gắng nhưng khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị đọc giả hoan hỷ đón nhận và đóng góp ý kiến. Trong thực tế, việc hoằng dương Phật Pháp luôn có những ảnh hưởng vô cùng tích cực và sâu rộng trên mọi lĩnh vực của từng quốc gia, từng dân tộc, từng địa phương, từng xóm làng thôn bản, từng gia đình, từng cá nhân mỗi một con người. Nó không chỉ là việc riêng của một ai mà cần sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta. Hãy bớt đi một chai bia, một chai rượu, một bao thuốc … dùng số tiền nhỏ đó để nhân tài liệu này thành 3 bản và gửi đến bè bạn, đồng nghiệp hay những người thân yêu của mình. “Chúng con kính xin Chư vị được hồi hướng công đức nhỏ bé này tới khắp các đệ tử, tới khắp các chúng sinh vì mọi lý do chưa được vãng sinh, nguyện cầu tất cả đều trọn thành Phật đạo” Gia Đình Phật tử Tâm Pháp Tuệ (Phật tử: Tâm Pháp Viên, Tín Tâm Trí, Tâm Pháp Tuệ, Diệu Hương, Tín Tâm Trân, Tâm Pháp Quang) Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Hòa Thượng Thích Tố Liên Hoà Thượng Thích Tố Liên (1903-1977) là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam, ông là người có nhiều công lao trong phong trào chấn hưng Phật giáo, đưa Phật giáo Việt Nam hòa nhập với Phật giáo Thế giới. Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, ông chủ trương Thống nhất Phật giáo, Đoàn kết Tăng già và kết quả là Giáo hội Tăng già Bắc Việt ra đời do ông làm chủ tịch, và đồng thời là Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam. Trong thời kỳ 1945-1954, ông là trụ trì tại chùa Quán Sứ, chủ nhiệm và là chủ bút tờ nguyệt san Phương Tiện. Tháng 5 năm 1950, ông đại diện cho Phật giáo Việt Nam đi dự hội nghị thành lập Hội Phật giáo Thế Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn Nhìn nhận đúng về tục lệ đốt vàng mã của người Việt Giới tại Srilanka và đưa Phật giáo Việt Nam vào tư cách là sáng lập viên. Năm 1951, ông là sáng lập viên cũng như Tổng thư ký của Tổng hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức thống nhất Phật giáo toàn quốc, gồm cả Tăng già và Cư sĩ ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam, tiền thân của Giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam sau này. NGUYÊN NHÂN TỤC LỆ ĐỐT VÀNG MÃ 1952 Phàm ở đời, cái gì cũng phải có nguyên nhân mới có kết quả, dưới đây sẽ biện bạch rõ cái nguyên nhân của tục lệ đốt vàng mã. Đọc kinh Dịch nhà Nho, chúng ta thấy rằng: Tục chôn người chết của nước Tầu về đời thượng cổ, một khi có người chết cứ để thế đem chôn, không quan không ván, lại cũng không khanh phần mộ chi cả. Đến đời vua Hoàng Đế (2679 trước Tây lịch) cho rằng: Con cháu đối với Ông bà, Cha mẹ trong việc mai táng cẩu thả như thế là thiếu bổn phận, mới sai ông Xích Xương sáng chế ra quan, quách để chôn cất. Trải qua đời Hoàng Đế đến đời nhà Ngu, cái lệ tục chôn cất người chết chỉ có thế thôi. Gia Đình Phật Tử Tâm Pháp Tuệ sưu tầm & biên soạn 20
- Xem thêm -