Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Công nghệ thông tin Phân loại thực thể có tên trên wikipedia để phục vụ cho bài toán xây dựng hệ tri...

Tài liệu Phân loại thực thể có tên trên wikipedia để phục vụ cho bài toán xây dựng hệ tri thức.

.PDF
79
160
99

Mô tả:

Tài liệu liên quan