Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML - Quản lý nhân sự trong công ty, xí nghiệ...

Tài liệu Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML - Quản lý nhân sự trong công ty, xí nghiệp

.DOC
56
6643
125

Mô tả:

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Bài tập lớn UML Đề Tài:Hệ thống quản lý nhân sự trong công ty, xí nghiệp Thành viên nhóm: Nguyễn công Huy Đinh Công Sơn Bùi Duy Tuấn Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 1 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Mục Lục Đặc tả hệ bài toán................................................................................................................3 Phân tích thiết kế hệ thống...................................................................................................6 I. Xác định tác nhân.........................................................................................................6 II. Đặc tả ca sử dụng và vẽ biểu đồ Usercase..................................................................7 Biểu đồ use care tổng thể của cả hệ thống :.................................................................7 Biểu đồ use care tổng quát của quản lí nhân sự:........................................................11 Biểu đồ use care tổng quát của quản lí lương:...........................................................14 Biểu đồ use care tổng quát của quản chính sách:......................................................16 IV. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng.............................................................................20 V. Biểu đồ tuần tự..........................................................................................................32 VI. Biểu đồ trạng thái....................................................................................................43 VII. Biểu đồ hoạt động..................................................................................................46 VIII. Biểu đồ lớp tri tiết.................................................................................................48 IX. Biểu đồ thành phần..................................................................................................49 X. Biểu đồ triển khai......................................................................................................50 XI. Phát sinh mã trình....................................................................................................51 Tài liệu tham khảo:............................................................................................................56 Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 2 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Đặc tả hệ bài toán Mô tả nội dung bài toán quản lý nhân sự công ty TABUCHI Quản lí nhân sự: Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực, các phòng ban, trung tâm, phân xưởng, cửa hàng lên danh sách những vị trí thiếu gửi lên phòng tổ chức lao động cho Ban lãnh đạo duyệt. Nếu được duyệt, Ban lãnh đạo sẽ ra quyết định tuyển dụng và phòng tổ chức lao động sẽ đưa ra thông báo tuyển dụng tới người lao động. Sau khi đọc thông báo, người lao động sẽ nộp hồ sơ lao động vào xí nghiệp để xin thi tuyển. Hồ sơ thi tuyển phải đầy đủ các thông tin về bản thân, trình độ chuyên môn, trình độ học vấn …. Sau khi tiếp nhận hồ sơ lao động, bộ phòng tổ chức lao động cùng với nhân viên phòng ban cần bổ sung lao động sẽ trực tiếp duyệt hồ sơ và phỏng vấn người lao động. Nếu đạt, công ty sẽ kí hợp đồng thử việc với người lao động.Trong thời gian thử việc, người lao động sẽ được hưởng mức lương và chế độ ưu đãi của chế độ thử việc. Sau thời gian thử việc, nếu đạt công ty sẽ kí hợp đồng lao động với người lao động theo thời hạn Và sau khi hết thời hạn hợp đồng,hợp đồng sẽ được kí lại. Sau khi đã kí hợp đồng lao động với người lao động, công ty có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động để đảo bảo lợi ích chính đáng cho người lao động trong thời gian làm việc tại công ty. Tùy vào từng khả năng trình độ chuyên môn của người lao động và nhu cầu, vị trí của đơn vị có nhu cầu bổ sung lao động mà người lao động sẽ được Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 3 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục phân công lao động vào từng vị trí khác nhau.Việc phân công lao động sẽ được ghi trong quyết định bổ nhiệm lao động. Quản lí công tác: Trong quá trình làm việc tại xí nghiệp, người lao động sẽ chịu sự giám sát và quản lý trực tiếp của đơn vị đó. Và người lao động có thể làm đơn yêu cầu chuyển công tác sang đơn vị khác trong công ty. Đơn yêu cầu này sẽ được chuyển đến phòng tổ chức lao động để gửi lên Banh lãnh đạo duyệt Nếu được duyệt thì phòng tổ chức lao động sẽ ra quyết định chuyển công tác đến người lao động. Hoặc người lao động có thể chuyển công tác theo nhu cầu làm việc của công ty. Và tại một đơn vị mới người lao động sẽ được xếp vào vị trí, chức vụ và có các mức phụ cấp chức vụ có thể giống hoặc khác khi ở đơn vị cũ. Khi làm trong công ty, tùy vào từng chức vụ đảm nhiệm mà người lao động có thể đi công tác ở đơn vị bạn. Và phòng kế toán sẽ theo dõi quá trình công tác để thực hiện tính lương và các phụ cấp(nếu có) cho người lao động Khen thưởng kỉ luật: Trong khi làm việc, Hội đồng kỉ luật của công ty có trách nhiệm khen thưởng, kỉ luật những cá nhân, tập thể có thành tích tốt cũng như vi phạm lao động, vi phạm an toàn lao động. Những thành tích hay kỉ luật này sẽ được lưu trong quyết định khen thưởng hay quyết định kỉ luật của công ty.. Quản lí lương: Khi mới vào công ty, tùy từng trình độ mà người lao động sẽ có mức lương và bậc lương khởi đầu. Trong thời gian làm việc, nếu người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có vi phạm kỉ luật lao động, không có vi phạm an toàn lao động thì sau 3 năm sẽ nâng bậc lương một lần. Việc nâng bậc lưong tùy vào trình độ học vấn của người lao động. Bậc lương hiện thời sẽ được lưu vào quyết định nâng bậc lương. Quản lí chấm công: Hàng ngày, quá trình công tác của người lao động được theo dõi qua bảng chấm công và hàng tháng xét lương cho người lao Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 4 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục động.bảng chấm công sẽ gồm nhiều ca làm việc và ghi nhận tình trạng làm việc của nhân viên. Ngoài ra, tùy vào từng chức vụ mà người lao động sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ khác nhau .Các hệ số phụ cấp này được lưu tại bảng phụ cấp chức vụ. Quản lí chính sách: Trong quá trình lao động tại công ty công đoàn có trách nhiệm giải quyết các chính sách để đảm bảo cho lợi ích vật chất cũng như lợi ích tinh thần của người lao động như: Giải quyết chế độ nghỉ hưu: đối với người lao động có 20 năm công tác, 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.Những người lao động đủ tuổi nghỉ hưu được lưu trong quyết định nghỉ hưu và được theo dõi trong sổ theo dõi nghỉ hưu và được hưởng lương từ sở LĐTBXH. Giải quyết các trường hợp nghỉ chế độ: như ốm, nghỉ đẻ, đi học để nâng cao trình độ tay nghề … thì họ được xét lương và hưởng các mức phụ cấp để đảm bảo lợi ích cho họ và họ được công ty theo dõi trong Sổ theo dõi nghỉ chế độ. Giải quyết các trường hợp thôi việc thì tùy theo nguyên nhân thôi việc. Nếu lỗi từ công ty, người lao động tiếp tục được hưởng 5 tháng lương tiếp theo trong thời gian chờ việc khác. Còn nều lỗi thuộc về người lao động thì công ty không phải trợ cấp bất cứ khoản kinh phí nào. Các trường hợp thôi việc sẽ có quyết định thôi việc và được theo dõi trong sổ theo dõi thôi việc. Đối với các trường hợp bị tai nạn trong khi làm việc thì sẽ được xét nguyên nhân và bồi thường một cách thích đáng. Với trường hợp vi phạm nội quy lao động, vi phạm an toàn lao động thì tùy theo mức độ năng nhẹ của vi phạm mà xử lí. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì đuổi việc. Các vi phạm này sẽ được lưu trong biên bản vi phạm lao động và biên bản vi phạm an toàn lao động. Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 5 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Báo cáo thống kê: Phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương hàng tháng sẽ phải báo cáo thống kê cho Ban lãnh đạo theo tháng, hoặc theo từng quý hoặc những khi đột xuất. Phân tích thiết kế hệ thống I. Xác định tác nhân Các tác nhân của hệ thốống được xác định d ựa vào tác nhân ngoài nh ư sau: Actor User Case Người quản trị - Nhân viên phòng nhân sự Nhân viên tài chính Đăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩu Cấp quyền cho người dùng Quản lý tài khoản người dùng Sao lưu dữ liệu Phục hồi dữ liệu Đăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩu Quản lí hố sơ Quản lí hợp đồng lao động Quản lí quá trình khen thưởng /kỉ luật Quản lí quá trình chấm công Quản lí quá trình hưởng lương Quản lí trình độ ngoại ngữ Quản lí trình độ học vấn Quản lí chức vụ Quản lí phòng ban Quản lí công tác Đăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩu Quản lí ngạch lương Quản lí bậc lương Quản lí hệ số lương Quản lí phụ cấp Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 6 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Nhân viên công đoàn - Đăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩu Quản lí khen thưởng/kỉ luật Quản lí chính sách II. Đặc tả ca sử dụng và vẽ biểu đồ Usercase Khi đặc tả ca sử dụng ta tập trung vào hành vi bên ngoài không quan tâm tới các xử lý bên trong. Cấu trúc đặc tả theo bảng sau Tên usecase Tên usecase Tác nhân: Mục đích Mô tả: Những tác nhân liên quan đến ca sử dụng, chỉ rõ tác nhân nào bắt đầu với ca sử dụng. Mục đích của usecase Tóm tắt tiến trình xử lý công việc cần thực hiện Biểu đồ use care tổng thể của cả hệ thống : Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 7 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Biểu đồ use care tổng quát của quản trị hệ thống: 1. Ca sử dụng “Thêm người dùng” Đặc tả ca sử dụng “Câốp quyềền người dùng” Tên Usercase Cấp quyền người dung Tác nhân Người quản trị Mục đích Cấp quyền để người dùng có thể thực hiện các công việc của mình Mô tả - Người dùng muốn tham gia vào hệ thống thì phải được cấp quyền đúng với chức năng công việc của mình - Người quản trị căn cứ vào thông tin của người dùng, kiểm tra người dùng thuộc bộ phận nào, thuộc nhóm quyền nào để cấp quyền cho người dùng, quyền cấp cho người dùng phải có trong danh sách quyền của hệ thống. Thông tin quyền người dùng được cấp được cập nhật vào bảng chi tiết quyền người dùng ghi lại Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 8 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục quyền cụ thể của từng người. 2. Ca sử dụng “Đăng nhập hệ thống” Đặc tả ca sử dụng “Đăng nhập hệ thốống” Tên Usercase Đăng nhập hệ thống Tác nhân Người dùng (Nhân viên quản lý khách hàng, nhân viên thu cước, nhân viên tính cước) Người quản trị Mục đích Nhân viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các công việc của mình Mô tả - Khi người dùng muốn sử dụng hệ thống để thực hiện công việc của mình thì phải đăng nhập vào hệ thống , from đăng nhập cho phép người dùng nhập tài khoản của mình gồm tên đăng ký và mật khẩu. - Hệ thống thực hiện kiểm tra tài khoản người dùng nhập vào đúng hay chưa. Nếu đúng hệ thống thực hiện kiểm tra quyền truy cập, trong trường hợp người dùng có quyển thì hệ thống sẽ thiết lập trạng thái cho người dùng. Trong trường hợp người dùng nhập sai tài khoản thì hệ thống sẽ thông báo lại cho người dùng 3. Ca sử dụng “Sao lưu dữ liệu” Đặc tả ca sử dụng “Sao lưu dữ liệu” Tên Usercase Sao lưu dữ liệu Tác nhân Người quản trị Mục đích Lưu lại thông tin dữ liệu của hệ thống để có thể khôi phục khi có sự cố Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 9 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Mô tả Định kỳ người quản trị phải thực hiện sao lưu dữ liệu có trong hệ vào một thư mục khác. Trong quá trình sao lưu người quản trị chọn hình thức lưu dữ liệu, chọn thư mục để lưu, nhập tên file sao lưu và tiến hành sao lưu dữ liệu. Thông tin dữ liệu sẽ được lưu vào một thư mục khác, người quản trị phải lưu lại đường dẫn file để quản lý 4. Ca sử dụng “Phục hồi dữ liệu” Đặc tả ca sử dụng “Phục hồi dữ liệu” Tên Usercase Phục hồi dữ liệu Tác nhân Người quản trị Mục đích - Mô tả Khi hệ thống sử lí song sự cố or hệ thống có lỗi thì người quản trị phải khôi phục lại dữ liệu cũ để tiếp tục làm việc. Trong quá trình phục hồi người quản trị chọn thư mục chứa file đã sao lưu trước để phục hồi lại dữ liệu.trong quá trình phục hồi người quản trị có thể lựa chọn chức năng ghi đè or không. Khôi phục lại thông tin dữ liệu của hệ thống sau sự cố Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 10 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Biểu đồ use care tổng quát của quản lí nhân sự: 5. Ca sử dụng “Quản lí hồ sơ” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí hồ sơ” Tên Usercase Quản lí hồ sơ Tác nhân Nhân viên phòng nhân sự Mục đích - Mô tả Mỗi nhân viên trong công ty đều có thông tin của mình. Người quản lý sẽ kiểm tra thông tin của nhân viên trong công ty và lưu vào cơ sở dữ liệu. Thông tin của nhân viên có thể được sửa hoặc xóa khi có yêu cầu Lưu trư thông tin nhân viên trong công ty Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 11 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 6. Ca sử dụng “Quản lí hợp đồng lao động” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí hợp đồng lao động” Tên Usercase Quản lí hợp đồng lao động Tác nhân Nhân viên phòng nhân sự Mục đích Sau thời gian thử việc, người lao động mà đạt sẽ ký hợp đồng lao động với thời hạn nhất định với công ty. Và khi hết thời hạn lại ký lại hợp đồng. Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật ngày lập hợp đồng _Cập nhập ngày kết thúc hợp đồng _ In hợp đồng 7. Ca sử dụng “Quản lí quá trình khen thưởng kỉ luật” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí quá trình khen thưởng kỉ luật” Tên Usercase Quản lí quá trình khen thưởng kỉ luật Tác nhân Nhân viên phòng nhân sự Mục đích khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt và kỉ luật những cá nhân, tập thể vi phạm lao động Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật các cá nhân được khen thưởn kỉ luật _ In danh sách khen thưởng kỉ luật 8. Ca sử dụng “Quản lí công tác” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí công tác” Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 12 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Tên Usercase Quản lí công tác Tác nhân Nhân viên phòng nhân sự Mục đích Lưu trữ quá trình công tác của nhân viên khi nhân viên làm đơn yêu cầu chuyển công tác sang đơn vị khác trong công ty. Hoặc người lao động có thể chuyển công tác theo nhu cầu làm việc của công ty Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật quá trình công tác _ In danh sách thuyên chuyển 9. Ca sử dụng “Quản lí phòng ban” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí phòng ban” Tên Usercase Quản lí phòng ban Tác nhân Nhân viên phòng nhân sự Mục đích Lưu trữ thông tin các phòng ban của công ty.quản lí thông tin nhân viên trong các phòng đó. Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật phòng ban _ In danh sách nhân viên phòng ban 10. Ca sử dụng “Quản lí trình độ học vấn” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí trình độ học vấn” Tên Usercase Quản lí trình độ học vấn Tác nhân Nhân viên phòng nhân sự Mục đích - Lưu trữ thông tin trình độ học vấn của nhân viên trong công Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 13 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục ty. Cập nhập thông tin trình độ học vấn của nhân viên khi có sự thay đổi. Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật trình độ _ In danh sách trình độ Biểu đồ use care tổng quát của quản lí lương: 11. Ca sử dụng “Quản lí ngạch lương” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí ngạch lương” Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 14 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Tên Usercase Quản lí ngạch lương Tác nhân Nhân viên phòng tài chính Mục đích Lưu trữ thông tin ngạch lương của công ty.Và cập nhập khi có sự thay đổi Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật ngạch lương _ In danh sách ngạch lương 12. Ca sử dụng “Quản lí bậc lương” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí bậc lương” Tên Usercase Quản lí bậc lương Tác nhân Nhân viên phòng tài chính Mục đích Lưu trữ thông tin bậc lương của công ty.Và cập nhập khi có sự thay đổi Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật bậc lương _ In danh sách bậc lương 13. Ca sử dụng “Quản lí phụ cấp” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí phụ cấp” Tên Usercase Quản lí phụ cấp Tác nhân Nhân viên phòng tài chính Mục đích Lưu trữ thông tin phụ cấp cho nhân viên của công ty.Và cập nhập khi có sự thay đổi. Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 15 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Cập nhật phụ cấp _ Lập danh sách phụ cấp _ In danh sách phụ cấp Biểu đồ use care tổng quát của quản chính sách: 14. Ca sử dụng “Quản lí khen thưởng kỉ luật” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí khen thưởng kỉ luật” Tên Usercase Quản lí khen thưởng kỉ luật Tác nhân Công đoàn Mục đích Sét các quyết định khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt và kỉ luật những cá nhân, tập thể vi phạm lao động.các quyết định này sẽ được lưu trữ trong quyết đinh khen thưởng kỉ luật,và được phòng nhân sự lưu trữ. Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Lập danh sách khen thưởng/kỉ luật _ sét khen thưởng/kỉ luật _ In danh sách khen thưởng/kỉ luật Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 16 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục 15. Ca sử dụng “Quản lí nghỉ chế độ” Đặc tả ca sử dụng “Quản lí nghỉ chế độ” Tên Usercase Quản lí nghỉ chế độ Tác nhân Công đoàn Mục đích Giải quyết chế độ nghỉ hưu: đối với người lao động có 20 năm công tác, 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.Những người lao động đủ tuổi nghỉ hưu được lưu trong quyết định nghỉ hưu và được theo dõi trong sổ theo dõi nghỉ hưu và được hưởng lương từ sở LĐTBXH. Giải quyết các trường hợp nghỉ chế độ: như ốm, nghỉ đẻ, đi học để nâng cao trình độ tay nghề … thì họ được xét lương và hưởng các mức phụ cấp để đảm bảo lợi ích cho họ và họ được công ty theo dõi trong Sổ theo dõi nghỉ chế độ. Giải quyết các trường hợp thôi việc thì tùy theo nguyên nhân thôi việc. Nếu lỗi từ công ty, người lao động tiếp tục được hưởng 5 tháng lương tiếp theo trong thời gian chờ việc khác. Còn nều lỗi thuộc về người lao động thì công ty không phải trợ cấp bất cứ khoản kinh phí nào. Các trường hợp thôi việc sẽ có quyết định thôi việc và được theo dõi trong sổ theo dõi thôi việc. Đối với các trường hợp bị tai nạn trong khi làm việc thì sẽ được xét nguyên nhân và bồi thường một cách thích đáng. Với trường hợp vi phạm nội quy lao động, vi phạm an toàn lao động thì tùy theo mức độ năng nhẹ của vi phạm mà xử lí. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì đuổi việc. Các vi phạm này sẽ được lưu trong biên bản vi phạm lao động và biên bản vi phạm an toàn lao động.. Mô tả Bao gồm các công việc như: _ Lập danh sách nghỉ chế độ _ Lập danh sách thôi việc _ Giải quyết chính sách _ In danh sách III. Biểu đồ lớp lĩnh vực Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 17 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Biểu đồ lớp lĩnh vực Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 18 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 19 - Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục IV. Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng 1. biểu đồ lớp cho ca sử dụng :Đăng nhập Nội dung:Đăng nhập Lớp thực thể:Người dùng Lớp biên:W-DangNhap Đề tài:Quản lý nhân sự trong công ty,xí nghiệp - Trang 20 -
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu xem nhiều nhất