Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Công nghệ thông tin Phát hiện người ngã sử dụng đặc trưng kết hợp từ nhiều nguồn cảm biến...

Tài liệu Phát hiện người ngã sử dụng đặc trưng kết hợp từ nhiều nguồn cảm biến

.PDF
52
155
87

Mô tả:

Tài liệu liên quan