Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Quản lý chương trình dạy học môn tiếng anh của trường cao đẳng sư phạm dong kham...

Tài liệu Quản lý chương trình dạy học môn tiếng anh của trường cao đẳng sư phạm dong kham xang nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào​

.PDF
131
113
81

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Yaolee NAOYENG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM DONG KHAM XANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Yaolee NAOYENG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM DONG KHAM XANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ ÚT SÁU THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Út Sáu. Những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực, chưa được sử dụng và công bố trong bất cứ công trình nào. Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2016 Tác giả Yaolee NAOYENG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN ihttp://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Trường Đại học sư phạm, Khoa Tâm lý - Giáo dục, các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo đã giảng dạy và hướng dẫn em nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình học tập. Xin gửi lời cảm đến Bộ giáo dục và thể thao nước CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO và các cơ quan, cá nhân đã giúp đỡ tôi về nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Út Sáu, người đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn khoa học, giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của Phòng Đào tạo, bộ phận Sau đại học, cảm ơn các đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến để việc điều tra nghiên cứu và hoàn thành luận văn được thuận lợi. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả xin trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý chân thành của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và các đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016 Tác giả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN iihttp://www.lrc.tnu.edu.vn Yaolee NAOYENG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN iiihttp://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii MỤC LỤC .......................................................................................................... iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... iv DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................. vii MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu................................................................. 2 4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3 6. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 3 7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 3 8. Cấu trúc của luận văn ...................................................................................... 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM .................. 5 1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu về quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh....................................................................................................................... 5 1.1.1. Ở Việt Nam ................................................................................................ 5 1.1.2. Ở Lào ......................................................................................................... 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản .............................................................................. 8 1.2.1. Quản lý....................................................................................................... 8 1.2.2. Quản lý giáo dục (QLGD) ......................................................................... 9 1.2.3. Quản lý nhà trường .................................................................................. 10 1.2.4. Chương trình dạy học môn Tiếng Anh .................................................... 11 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN ivhttp://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP...... 19 1.3.1. Một số đặc điểm của chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP ................................................................................................................. 19 1.3.2. Những quy định của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP .......................................................... 20 1.3.3. Nội dung quản lý dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP ................... 20 1.3.4. Nội dung quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP ................................................................................................................. 21 1.3.5. Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học phục vụ thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ............................................................................ 25 1.3.6. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá ..................................................... 27 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh .................................................................................................. 28 1.4.1. Yếu tố chủ quan ....................................................................................... 28 1.4.2. Yếu tố khách quan ................................................................................... 28 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM DONG KHAM XANG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO .............. 31 2.1. Vài nét khái quát về trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào .............................................................. 31 2.1.1. Mục tiêu khảo sát ..................................................................................... 32 2.1.2. Nội dung khảo sát .................................................................................... 33 2.1.3. Khách thể khảo sát ................................................................................... 33 2.1.4. Phương pháp khảo sát .............................................................................. 33 2.2. Thực trạng dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP Dong Kham Xang ....... 36 2.2.1. Thực trạng việc thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường CĐSP Dong Kham Xang ...................................................................... 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN vhttp://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.2. Thực trạng mục tiêu chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường CĐSP Dong Kham Xang ................................................................................... 38 2.2.3. Thực trạng nội dung chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường CĐSP Dong Kham Xang ................................................................................... 40 2.2.4. Thực trạng hoạt động dạy môn Tiếng Anh của trường CĐSP Dong Kham Xang ........................................................................................................ 42 2.2.5. Thực trạng hoạt động học môn Tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang ............................................................... 46 2.3. Thực trạng quản lý thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào...................................................................................................... 52 2.3.1. Thực trạng về việc lập kế hoạch việc thực hiện chương trình ................ 52 2.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ....................................................................... 54 2.3.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào...................................................................................................... 56 2.3.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương tình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào..................................................... 62 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CĐSP DONG KHAM XANG NƯỚC CỘNG HÀO DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO .................................... 65 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .............................................................. 65 3.1.1. Đảm bảo tính thực tiễn ............................................................................ 65 3.1.2. Đảm bảo tính khả thi ............................................................................... 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN vihttp://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ ............................................................................. 65 3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả ............................................................................. 66 3.2. Các biện pháp đề xuất................................................................................. 66 3.2.1. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên. ..................... 66 3.2.2. Chỉ đạo tổ chuyên môn và giảng viên phát triển chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện của sinh viên .............................................. 70 3.2.3. Phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang ................................................. 73 3.2.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Tiếng Anh ........ 76 3.2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại cho dạy học ........................................................................................................ 79 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ...... 82 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm ............................................................................ 82 3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm ........................................................................... 82 3.3.3. Kết quả khảo nghiệm ............................................................................... 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 88 1. Kết luận .......................................................................................................... 88 2. Khuyến nghị................................................................................................... 90 2.1. Đối với Bộ giáo dục và thể thao ................................................................. 90 2.2. Đổi với trường CĐSP Dong Kham Xang ................................................... 91 2.3. Đối với giảng viên giảng dạy môn Tiếng Anh .......................................... 91 2.3. Đối với sinh viên ........................................................................................ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 93 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN viihttp://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐSP : Cao đẳng sư phạm CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CSVC - TBDH : Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học GD - ĐT : Giáo dục - Đào tạo GV : Giáo viên QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục SV : Sinh viên TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN ivhttp://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thực trạng mục tiêu chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường CĐSP Dong Kham Xang........................................................ 38 Bảng 2.2. Thực trạng nội dung chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường CĐSP Dong Kham Xang........................................................ 40 Bảng 2.3: Thực trạng hoạt động dạy môn Tiếng Anh của trường CĐSP Dong Kham Xang ................................................................................ 42 Bảng 2.4: Kết quả đánh giá thực trạng hoạt động học môn Tiếng Anh của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang ..................... 47 Bảng 2.5: Kết quả học tập môn Tiếng Anh của sinh viên trong hai năm 2013 - 2014 và 2014 - 2015.......................................................................... 49 Bảng 2.6: Kết quả đánh giá thực trạng lập kế hoạch việc thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang .......................................................................................... 52 Bảng 2.7: Kết quả đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên về thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ......................................................... 54 Bảng 2.8: Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động dạy môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ................................................................................ 57 Bảng 2.9: Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động học tập môn Tiếng Anh của sinh viên trường CĐSP Dong Kham Xang................................... 58 Bảng 2.10: Thực trạng công tác chỉ đạo hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang ..................................................................................................... 61 Bảng 3.1. Đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên về tính cần thiết của các biện pháp đã đề xuất...................................................................... 83 Bảng 3.2. Đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên về tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất ............................................................................ 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN vhttp://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN vihttp://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 3.1. Đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên về tính cần thiết của các biện pháp đã đề xuất ......................................................... 84 Biểu đồ 3.2. Đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên về tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất ............................................................... 86 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN viihttp://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay xu thế phát triển kinh tế thế giới, nhu cầu hội nhập và phát triển là một nhu cầu tất yếu. Không chỉ ở nước CHDCND Lào mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trong phát triển kinh tế đất nước. Chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học là một thành tố quan trọng cấu thành chất lượng và hiệu quả của giáo dục. Tuy nhiên, qua các báo cáo thực tế về chất lượng giáo dục và đào tạo của nước CHDCND Lào cho thấy: Nhìn chung, chất lượng và hiệu quả giáo dục nhìn chung còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước và so với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực. Để khắc phục thực trạng chất lượng giáo dục nói trên cần có sự nghiên cứu sâu sắc về các biện pháp quản lý chương trình dạy học của các trường cao đẳng, đại học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học trong nhà trường. Chương trình dạy học đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công việc đảm bảo chất lượng đào tạo ở mọi cấp học, ngành học. Bất kỳ một chương trình đào tạo nào cũng phải đảm bảo thực hiện được mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, yêu cầu một chương trình đào tạo mới phù hợp với sự phát triển của thực tế xã hội, một chương trình đào tạo mới tăng tính chuyên sâu về môn học và một chương trình đào tạo mới đảm bảo sự cân đối giữa lý thuyết với thực nghiệm và gắn với thực tế xã hội nước CHDCND Lào là vô cùng cần thiết. Chương trình dạy học môn học là thành phần cốt lõi của chương trình giáo dục đại học, là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến chất lượng đào tạo của ngành học, của khóa học. Quản lý chương trình dạy học môn học từ khâu tổ chức, thực thi đến đánh giá luôn được coi là hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ở nước CHDCND Lào hiện nay Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 1http://www.lrc.tnu.edu.vn mới chỉ chú trọng đến xây dựng chương trình đào tạo còn vấn đề quản lý chương trình dạy học môn học đặc biệt là môn Tiếng Anh chưa thực sự được chú trọng, chưa được quan tâm đúng mức và thậm chí còn lỏng lẻo. Quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh nếu bao quát tất cả các khâu từ xây dựng, thực thi chuyển tải nội dung môn học, giám sát đánh giá, luôn có ý thức cải tiến chương trình xuất phát từ quyền lợi người học và tập trung đáp ứng nhu cầu người học, nhu cầu mong đợi của xã hội thì nhất định sẽ đảm bảo chất lượng dạy học môn học nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh của Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vẫn chưa bao quát, toàn diện và chưa thực sự hiệu quả. Chính vì vậy, rất cần có nghiên cứu chính thức về vấn đề này. Chính vì vậy, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh của Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu. Quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Dong Kham Xang nước dân chủ nhân dân Lào. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 4. Giả thuyết khoa học Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 2http://www.lrc.tnu.edu.vn Trong xu thế hội nhập quốc tế, những năm gần đây Trường Cao đẳng sư phạm Dong Kham Xang nước CHDCND Lào đã chú trọng đến quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh, tuy nhiên công tác quản lý môn học này còn một số hạn chế. Nếu đề xuất được một số biện pháp chương trình dạy học môn Tiếng Anh phù hợp và có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng môn học từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường cao đẳng sư phạm - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. - Đề xuất các biện pháp quản lý chương trình môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 6. Phạm vi nghiên cứu Quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh nước bao gồm các nội dung sau: Quản lý xây dựng chương trình môn học; quản lý hoạt động triển khai chương trình môn học; quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình môn học. Nhưng trong khuôn khổ đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu quản lý thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Trong nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp: Phân tích tài liệu; tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa khoa học; tổng kết kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm; nghiên cứu tài liệu liên quản đến quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở Trường Cao đẳng sư phạm. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 3http://www.lrc.tnu.edu.vn 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Chúng tôi xây dựng 02 bảng hỏi (01 bảng hỏi dành cho cán bộ quản lý; 01 bảng hỏi dành cho giảng viên) để tìm hiểu thực trạng thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh và thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. - Phương pháp quan sát: Chúng tôi quan sát giờ dạy môn Tiếng Anh của giảng viên và một số hoạt động quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh của cán bộ quản lý. - Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn cán bộ quản lý và giảng viên để tìm hiểu các khó khăn của giảng viên và cán bộ quản lý - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu chương trình dạy học môn Tiếng Anh và văn bản liên quan đến hoạt động quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh của nhà trường. 7.3. Phương pháp thống kê toán học Chúng tôi sử dụng một số phần mềm thống kê toán học để xử lý kết quả thu được từ phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh. Chương 2: Thực trạng quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP Dong Kham Xang nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Chương 3: Biện pháp quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP Dong Kham Xang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 4http://www.lrc.tnu.edu.vn Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu về quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh 1.1.1. Ở Việt Nam Ngoài các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đã xuất hiện một số công trình, luận văn thạc sĩ nghiên cứu về quản lý hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Về quản lý chương trình đào tạo, quản lý chương trình dạy học có các công trình tiêu biểu sau: Tác giả Ngô Thị Huệ (2007) nghiên cứu các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ TCCN ở trường Trung cấp Chính trị tỉnh Bắc Giang [13]. Nguyễn Thị Thu Hiền (2007) nghiên cứu các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ TCCN tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ thuộc trường Đại học Hải Phòng [11]. Nguyễn Ngọc Hiếu (2010) nghiên cứu biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp Uông bí Quảng Ninh [12]. Trần Hữu San (2011) nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ở trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai [22]. Bên cạnh các bài viết, công trình nghiên cứu về hoạt động đào tạo, ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu, bài viết về chương trình đào tạo, như: Năm 2013, tác giả Đặng Văn Tám trường Đại học cảnh sát nhân dân đã đưa ra một tham luận về “Một số vấn đề về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục bậc đại học”. Trong tham luận này, tác giả đề cập đến các cách tiếp cận chương trình đào tạo, quy trình phát triển chương trình đào Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 5http://www.lrc.tnu.edu.vn tạo. Năm 2012, tác giả Phạm Văn Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết “Phát triển chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam”. Bài viết tiếp cận lý thuyết về phát triển chương trình đào tạo đại học hiện đại; phân tích các xu thế trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức; cách tiếp cận xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; đánh giá khái quát những tồn tại trong việc xây dựng chương trình đào tạo ở các trường đại học nước ta hiện nay [19]. Tác giả Trần Khánh Đức, Đại học quốc gia Hà Nội có bài “Phát triển chương trình đào tạo”. Bài viết đã đề cập đến khái niệm và cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu và hệ mục tiêu giáo dục; phân loại chương trình giáo dục; quy trình phát triển chương trình đào tạo; một số vấn đề phát triển chương trình nghề nghiệp và một số vấn đề phát triển chương trình, giáo trình, sách giáo khoa. Về quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh có các công trình tiêu biểu sau: Luận văn thạc sĩ: “Những biện pháp quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường Đại học điện lực” của tác giả Trần Thị Bích Hải đã đề cập đến thực trạng công tác quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường Đại học Điện lực, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chương trình. Trong công trình “Giảng dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội” tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã khái quát về những khó khăn và tồn tại trong giảng dạy Tiếng Anh cùng những nguyên nhân dẫn đến tồn tại đó như trình độ của giảng viên và cơ hội học tập, giao tiếp của giáo viên. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 6http://www.lrc.tnu.edu.vn Trong đề tài luân văn “Biện pháp quản lý chương trình dạy học Tiếng Anh tại trường Trung học nghiệp vụ quản lý lương thực - thực phẩm Đồ Sơn -Thành phố Hải Phòng”, tác giả Phạm Thị Thanh Thủy đã chỉ ra thực trạng chương trình dạy học môn Tiếng Anh và thực trạng các biện pháp quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh của nhà trường. Gần đây có tác giả Trịnh Thanh Điệp nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐCN Thái Nguyên. Như vậy, những công trình ở Việt Nam tập trung nghiên cứu quản lý chương trình đào tạo, nghiên cứu chương trình dạy học môn Tiếng Anh là khá phong phú. 1.1.2. Ở Lào Tiếng Anh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi Lào đang hội nhập vào khu vực và thế giới. Trong quá trình hòa nhập này, thông thạo ngoại ngữ là điều kiện quyết định. Tiếng Anh là ngoại ngữ thông dụng nhất, đây là môn học giúp học sinh mở rộng và cập nhật kiến thức khoa học, tiếp cận công nghệ thông tin nhanh nhất. Chính vì vậy mà trọng tâm trong đào tạo của các nhà trường Đại học, Cao đẳng và TCCN hiện nay là phải cải tiến chương trình dạy và học môn Tiếng Anh như thế nào để thực sự có hiệu quả. Để thực hiện được điều đó thì vai trò của quản lý là chủ đạo và quyết định. Mỗi môn học có những nét đặc thù riêng đòi hỏi nhà quản lý cần có những hiểu biết về môn học mới có các biện pháp quản lý chương trình môn học đó một cách có hiệu quả. Đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu việc giảng dạy ngoại ngữ ở trường Đại học, Cao đẳng và vấn đề quản lý chương trình giảng dạy ngoại ngữ cũng được đề cập. Tuy nhiên, ở Lào hiện nay, lĩnh vực quản lý giáo dục nói chung, quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh nói riêng ít được quan tâm nghiên cứu. Việc quản lý chương trình dạy học môn Tiếng Anh ở trường CĐSP Dong Kham Xang nước CHDCND Lào vẫn còn hạn chế. Kết quả học tập của sinh viên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN 7http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan