Tài liệu ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích taguchi để xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy phay cnc

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 396 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015