Tài liệu Xây dựng website quản lý đăng ký môn học và học phí

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGUYỄN LÊ TẤN KHOA – 18520926 VŨ NGUYỄN MINH QUÂN - 19522090 ĐỒ ÁN 1 XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ HỌC PHÍ GVHD: ThS. TRẦN THỊ HỒNG YẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 6/2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGUYỄN LÊ TẤN KHOA – 18520926 VŨ NGUYỄN MINH QUÂN - 19522090 ĐỒ ÁN 1 XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ HỌC PHÍ GVHD: ThS. TRẦN THỊ HỒNG YẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 6/2022 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, nhóm em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tập thể quý Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM và quý Thầy Cô khoa Công nghệ phần mềm đã trang bị cho nhóm những kiến thức nền tảng để thực hiện đề tài này. Đặc biệt, nhóm xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Cô Trần Thị Hồng Yến, người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn nhóm em trong suốt quá trình thực hiện đồ án 1. Không chỉ gợi ý và tận tâm hướng dẫn chúng em trong quá trình tìm hiểu, đọc tài liệu, Cô còn tận tình chỉ bảo em những kĩ năng phân tích, khai thác tài liệu để có được những tư liệu phù hợp với nội dung của đồ án. Hơn nữa, Cô còn rất nhiệt tình trong việc đốc thúc quá trình viết báo cáo, đọc và đưa ra những nhận xét, góp ý để em có thể hoàn thành báo cáo đồ án một cách tốt nhất. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của Cô thì bài thu hoạch này rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Cô. Đề tài được nhóm thực hiện trong thời gian 3 tháng nên bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về lĩnh vực trong nghiên cứu khoa học, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, nhóm rất mong nhận được những sự chỉ bảo, ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để em có điều kiện được bổ sung, nâng cao kiến thức của mình trong lĩnh vực này, giúp hoàn thiện hơn và tích lũy thêm cho bản thân nhiều kinh nghiệm, phục vụ tốt hơn cho công việc thực tế sau này. Cuối cùng, chúng em xin được gửi đến ba mẹ, gia đình và bạn bè lời cảm ơn, tri ân chân thành và lòng biết ơn sâu sắc vì những sự động viên, ủng hộ, giúp đỡ và cổ vũ tinh thần cho chúng em trong suốt quá trình vừa qua. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Tấn Khoa, Vũ Nguyễn Minh Quân NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... TP. HCM, ngày….. tháng ….. năm …… Giảng viên hướng dẫn ThS. Trần Thị Hồng Yến ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM, ngày….. tháng ….. năm ……… ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên đề tài: Xây dựng website quản lý đăng ký môn học và học phí. Cán bộ hướng dẫn: ThS. TRẦN THỊ HỒNG YẾN Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 10/6/2022 Sinh viên thực hiện: Vũ Nguyễn Minh Quân - 19522090 Nguyễn Lê Tấn Khoa - 18520926 Nội dung đề tài: 1. Giới thiệu: Với sự đi lên cũng như áp dụng của công nghệ trong đời sống - xã hội hiện nay, công nghệ hóa mọi vấn đề trong cuộc sống dường như là một điều hiển nhiên. Công nghệ hóa chính là chìa khóa để mọi công việc có thể thực hiện dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và an toàn. Chính vì vậy để bắt kịp xu thế, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, mọi ngành nghề đều đã và đang dần chuyển sang sử dụng công nghệ thay vì sức người, trường học cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi này, nhóm nghiên cứu và phát triển “Website quản lý đăng ký môn học và học phí” để dễ đáp ứng các nhu cầu trong quá trình quản lý đăng ký môn học và học phí cho 1 sinh viên một cách tiện lợi, tiết kiệm sức lực và thời gian. 2. Mục tiêu:  Xây dựng hệ thống gồm các chức năng cơ bản: o Quản lý sinh viên, môn học, học phí theo từng kì o Cho phép sinh viên thực hiện thao tác đăng ký, xóa bỏ môn học đăng ký o Thống kê, cập nhật tình trạng học phí  Xây dựng hệ thống phần mềm dưới hình thức website  Chia làm 2 luồng: quản trị và thành viên 3. Phạm vi:  Phạm vi môi trường: o  Triển khai sản phẩm đề tài trên môi trường web. Phạm vi chức năng: o Quản lý môn học o Quản lý người sử dụng (sinh viên) o Quản lý thông tin học phí sinh viên theo từng kì o Thanh toán học phí o Xác nhận thanh toán học phí 4. Đối tượng:  Sinh viên và nhà trường 5. Phương pháp thực hiện:  Xây dựng hệ thống database với Postgresql  Xây dựng hệ thống Restful API với Java 2 6. Công nghệ:  Front-end: ReactJs  Back-end: Java  Database: Postgresql 7. Kết quả mong đợi  Nắm bắt và áp dụng được  các  công  nghệ  mới để xây dựng sản phẩm đề tài.  Hiểu rõ các nghiệp vụ, chức năng của một website quản lý đăng ký môn học.  Áp dụng được các kiến thức đã học về phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, cũng như quản lý và triển khai dự án phần mềm để xây dựng website sản phẩm đề tài.  Hoàn thiện ứng dụng quản lý đăng ký môn học, đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản.  Có thể thay đổi giao diện một cách linh động và mở rộng thêm các chức năng mới cho website sản phẩm đề tài để phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong tương lai. + Kế hoạch thực hiện: Thời gian Nội dung Phân công công việc 21/02/2022 Tìm hiểu đề tài, đánh giá thị Nguyễn Lê Tấn Khoa – trường, xác định các chức Vũ Nguyễn Minh Quân 06/03/2022 năng của hệ thống 3 07/03/2022 – Tìm hiểu, nghiên cứu công Nguyễn Lê Tấn Khoa: nghiên cứu nghệ Front-end 27/03/2022 Vũ Nguyễn Minh Quân: nghiên cứu Back-end 28/03/2022 – Phân tích và thiết kế hệ Nguyễn Lê Tấn Khoa Vũ Nguyễn Minh Quân thống website 17/04/2022 18/04/2022 – Xây dựng và phát triển ứng Nguyễn Lê Tấn Khoa: tìm hiểu UI, dụng UX và thiết kế giao diện cho website 29/05/2022 Vũ Nguyễn Minh Quân: cài đặt các chức năng, xử lý của hệ thống 30/05/2022 – Kiểm thử hệ thống và hoàn Nguyễn Lê Tấn Khoa: kiểm thử thiện báo cáo Front-end và sửa lỗi 10/06/2022 Vũ Nguyễn Minh Quân: kiểm thử Back-end và sửa lỗi Xác nhận của CBHD TP. HCM, ngày … tháng … năm ….. (Ký tên và ghi rõ họ tên) Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) Vũ Nguyễn ThS. Trần Thị Hồng Yến Minh Quân 4 Nguyễn Lê Tấn Khoa MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ...............................................................6 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .....................................................................................6 1.2. MỤC TIÊU.....................................................................................................6 1.3. PHẠM VI .......................................................................................................6 1.4. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ...................................................................................7 1.5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ........................................................................................7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................8 2.1 JAVA (SPRINGBOOT FRAMEWORK) .................................................................8 2.1.1 Khái niệm ................................................................................................8 2.1.2 Tại sao nên sử dụng Java ........................................................................8 2.1.3 Áp dụng Java vào đề tài ..........................................................................8 2.2 POSTGRESQL DATABASE .................................................................................8 2.2.1 Giới thiệu về postgresql ..........................................................................8 2.2.2 Tại sao nên sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgresql .......................9 2.2.3 Áp dụng Postgresql vào đề tài...............................................................10 2.3 REACTJS.........................................................................................................10 2.3.1 Giới thiệu về Reactjs .............................................................................10 2.3.2 Tại sao nên sử dụng Reactjs ..................................................................11 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH USE CASE HỆ THỐNG .............................................13 3.1 SƠ ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT .......................................................................13 3.2 DANH SÁCH CÁC ACTOR ................................................................................14 3.3 DANH SÁCH CÁC USE CASE ...........................................................................14 3.4 ĐẶC TẢ USE CASE .........................................................................................15 3.4.1 Đặc tả Use Case “Quản Lý Dữ Liệu” ...................................................15 3.4.2 Đặc tả Use Case “Thông tin cá nhân” ...................................................22 3.4.3 Đặc tả Use Case “Đăng Nhập” .............................................................23 3.4.4 Đặc tả Use Case “Quản Lý Học Phí” ....................................................24 1 3.4.5 Đặc tả Use Case “Thanh Toán Học Phí” ..............................................28 3.4.6 Đặc tả Use Case “Đăng Ký Lớp Học” ..................................................29 3.4.7 Đặc tả Use Case “Mở Lớp Học” ...........................................................30 3.4.8 Đặc tả Use Case “Thống Kê Lịch Làm Việc” ......................................32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ HIỆN THỰC ..........33 4.1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ................................................................................33 4.1.1 SƠ ĐỒ LOGIC ..............................................................................................33 4.1.2 MÔ TẢ CHI TIẾT CẢ KIỂU DỮ LIỆU TRONG SƠ ĐỒ LOGIC .............................34 4.1.2.1 Bảng “user” – Tài Khoản người dùng...................................................34 4.1.2.2 Bảng “role” – Quyền, vai trò ................................................................35 4.1.2.3 Bảng “lecturer” – Thông tin giảng viên ................................................35 4.1.2.4 Bảng “student” – Thông tin sinh viên ...................................................36 4.1.2.5 Bảng “course” – Thông tin môn học (Khóa học) .................................37 4.1.2.6 Bảng “semester” – Thông tin học kì .....................................................38 4.1.2.7 Bảng “class_room” – Thông tin lớp học (Phòng học) ..........................39 4.1.2.8 Bảng “open_course” – Đăng kí mở lớp học(Dành cho giảng viên) .....40 4.1.2.9 Bảng “student_course” – Đăng kí lớp học (Dành cho sinh viên) .........41 4.1.2.10 Bảng “tuition_fee” – Bảng giao dịch học phí ...................................42 4.2 CÁC SƠ ĐỒ VÀ LUỒNG HOẠT ĐỘNG................................................................43 4.2.1 ĐĂNG NHẬP ...............................................................................................43 4.2.1.1 Mô tả .....................................................................................................43 4.2.1.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................43 4.2.1.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................44 4.2.2 ĐĂNG KÍ MÔN HỌC .....................................................................................44 4.2.2.1 Mô tả .....................................................................................................44 4.2.2.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................45 4.2.2.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................45 4.2.3 THANH TOÁN HỌC PHÍ................................................................................46 4.2.3.1 Mô tả .....................................................................................................46 2 4.2.3.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................46 4.2.3.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................46 4.2.4 MỞ LỚP HỌC ..............................................................................................47 4.2.4.1 Mô tả .....................................................................................................47 4.2.4.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................47 4.2.4.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................48 4.2.5 THÊM SINH VIÊN ........................................................................................48 4.2.5.1 Mô tả .....................................................................................................48 4.2.5.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................49 4.2.5.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................49 4.2.6 XÓA SINH VIÊN ..........................................................................................50 4.2.6.1 Mô tả .....................................................................................................50 4.2.6.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................50 4.2.6.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................50 4.2.7 THÊM GIẢNG VIÊN .....................................................................................51 4.2.7.1 Mô tả .....................................................................................................51 4.2.7.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................51 4.2.7.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................52 4.2.8 XÓA GIẢNG VIÊN .......................................................................................52 4.2.8.1 Mô tả .....................................................................................................52 4.2.8.2 Sơ đồ hoạt động.....................................................................................52 4.2.8.3 Sơ đồ tuần tự .........................................................................................53 4.3 HIỆN THỰC ĐỒ ÁN ..........................................................................................53 4.3.1 MÀN HÌNH “ĐĂNG NHẬP” .........................................................................53 4.3.2 MÀN HÌNH “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” DÀNH CHO SINH VIÊN ...........................54 4.3.3 MÀN HÌNH “THANH TOÁN HỌC PHÍ” DÀNH CHO SINH VIÊN .......................54 4.3.4 MÀN HÌNH “THÔNG TIN CÁ NHÂN” DÀNH CHO SINH VIÊN ........................55 4.3.5 MÀN HÌNH “TỔNG QUAN” CỦA QTV .........................................................56 4.3.6 MÀN HÌNH “LỊCH LÀM VIỆC” CỦA QTV ....................................................58 3 4.3.7 MÀN HÌNH “QUẢN LÝ SINH VIÊN” ............................................................59 4.3.8 MÀN HÌNH “QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN” .........................................................60 4.3.9 MÀN HÌNH “QUẢN LÝ MÔN HỌC”.............................................................61 4.3.10 MÀN HÌNH “QUẢN LÝ HỌC KÌ” .................................................................62 4.3.11 MÀN HÌNH “ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC” .......................................................63 4.3.12 MÀN HÌNH “QUẢN LÝ LỚP HỌC – PHÒNG HỌC” .......................................64 4.3.13 MÀN HÌNH “XÁC NHẬN HỌC PHÍ ĐANG CHỜ”............................................65 4.3.14 MÀN HÌNH “QUẢN LÝ DANH SÁCH HỌC PHÍ” .............................................66 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG ..........................................67 5.1 ĐÁNH GIÁ ......................................................................................................67 5.1.1 Thuận lợi ...............................................................................................67 5.1.2 Khó khăn ...............................................................................................67 5.2 KẾT LUẬN ......................................................................................................67 5.2.1 Kết quả đạt được ...................................................................................67 5.2.2 Ưu điểm .................................................................................................68 5.2.3 Nhược điểm ...........................................................................................68 5.3 HƯỚNG MỞ RỘNG ..........................................................................................68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................69 4 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát ..........................................................................13 Hình 4.1 Sơ đồ logic .................................................................................................33 Hình 4. 2 Sơ đồ hoạt động Đăng nhập ......................................................................43 Hình 4. 3 Sơ đồ tuần tự Đăng nhập ...........................................................................44 Hình 4. 4 Sơ đồ hoạt động Đăng kí môn học ............................................................45 Hình 4. 5 Sơ đồ tuần tự Đăng kí môn học.................................................................45 Hình 4. 6 Sơ đồ hoạt động Thanh toán học phí ........................................................46 Hình 4. 7 Sơ đồ tuần tự Thanh toán học phí .............................................................46 Hình 4. 8 Sơ đồ hoạt động Mở lớp học .....................................................................47 Hình 4. 9 Sơ đồ tuần tự Mở lớp học..........................................................................48 Hình 4. 10 Sơ đồ hoạt động Thêm sinh viên.............................................................49 Hình 4. 11 Sơ đồ tuần tự Thêm sinh viên .................................................................49 Hình 4. 12 Sơ đồ hoạt động Xóa sinh viên ...............................................................50 Hình 4. 13 Sơ đồ tuần tự Xóa sinh viên ....................................................................50 Hình 4. 14 Sơ đồ hoạt động Thêm giảng viên ..........................................................51 Hình 4. 15 Sơ đồ tuần tự Thêm giảng viên ...............................................................52 Hình 4. 16 Sơ đồ hoạt động Xóa giảng viên .............................................................52 Hình 4. 17 Sơ đồ tuần tự Xóa giảng viên ..................................................................53 Hình 4. 18 Màn hình “Đăng nhập” ...........................................................................53 Hình 4. 19 Màn hình “Đăng ký môn học” ................................................................54 Hình 4. 20 Màn hình “Thanh toán học phí” ..............................................................55 Hình 4. 21 Màn hình “Thông tin cá nhân” ................................................................56 Hình 4. 22 Màn hình “Tổng quan”............................................................................57 Hình 4. 23 Màn hình “Lịch làm việc” .......................................................................58 Hình 4. 24 Màn hình “Quản lý sinh viên” ................................................................59 Hình 4. 25 Màn hình “Quản lý giảng viên” ..............................................................60 1 Hình 4. 26 Màn hình “Quản lý môn học” .................................................................61 Hình 4. 27 Màn hình “Quản lý học kì” .....................................................................62 Hình 4. 28 Màn hình “Đăng ký mở lớp học” ............................................................63 Hình 4. 29 Màn hình “Quản lý lớp học” ...................................................................64 Hình 4. 30 Màn hình “Xác nhận học phí đang chờ” .................................................65 Hình 4. 31 Màn hình “Quản lý danh sách học phí” ..................................................66 2 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Danh sách các Actor ..................................................................................14 Bảng 3.2 Danh sách các Use Case ............................................................................15 Bảng 3.3 Đặc tả Use Case “Quản lý dữ liệu” ...........................................................16 Bảng 3.4 Đặc tả Use Case “Quản lý người dùng” ....................................................17 Bảng 3.5 Đặc tả Use Case “Quản lý môn học” .........................................................19 Bảng 3.6 Đặc tả Use Case “Quản lý học kì” .............................................................20 Bảng 3.7 Đặc tả Use Case “Quản lý lớp học”...........................................................22 Bảng 3. 8 Đặc tả Use Case “Thông tin cá nhân” ......................................................23 Bảng 3. 9 Đặc tả Use Case “Đăng nhập” ..................................................................24 Bảng 3. 10 Đặc tả Use Case “Quản lý học phí” ........................................................25 Bảng 3.11 Đặc tả Use Case “Duyệt thanh toán” .......................................................26 Bảng 3.12 Đặc tả Use Case “Xác nhận học phí” ......................................................27 Bảng 3.13 Đặc tả Use Case “Thanh toán học phí” ...................................................28 Bảng 3. 14 Đặc tả Use Case “Đăng ký lớp học” .......................................................29 Bảng 3. 15 Đặc tả Use Case “Mở lớp học” ...............................................................31 Bảng 3.16 Đặc tả Use Case “Thống kê lịch làm việc” .............................................32 Bảng 4.1 Bảng “user” ................................................................................................34 Bảng 4.2 Bảng “role” ................................................................................................35 Bảng 4.3 Bảng “lecturer” ..........................................................................................35 Bảng 4.4 Bảng “student” ...........................................................................................36 Bảng 4.5 Bảng “course” ............................................................................................37 Bảng 4.6 Bảng “semester” ........................................................................................38 Bảng 4.7 Bảng “class_room” ....................................................................................39 Bảng 4.8 Bảng “open_course” ..................................................................................41 Bảng 4.9 Bảng “student_course” ..............................................................................42 Bảng 4. 10 Bảng “tuition_fee” ..................................................................................42 Bảng 4. 11 Danh sách chức năng màn hình “Đăng nhập” ........................................53 3 Bảng 4. 12 Danh sách chức năng màn hình “Đăng ký môn học” .............................54 Bảng 4. 13 Danh sách chức năng màn hình “Thanh toán học phí” ..........................55 Bảng 4. 14 Danh sách chức năng màn hình “Thông tin cá nhân” ............................56 Bảng 4. 15 Danh sách chức năng màn hình “Tổng quan” .......................................57 Bảng 4. 16 Danh sách chức năng màn hình “Lịch làm việc” ...................................58 Bảng 4. 17 Danh sách chức năng màn hình “Quản lý sinh viên” ............................59 Bảng 4. 18 Danh sách chức năng màn hình “Quản lý giảng viên” ...........................60 Bảng 4. 19 Danh sách chức năng màn hình “Quản lý môn học” ..............................61 Bảng 4. 20 Danh sách chức năng màn hình “Quản lý học kì” ..................................62 Bảng 4. 21 Danh sách chức năng màn hình “Đăng ký mở lớp học” ........................63 Bảng 4. 22 Danh sách chức năng màn hình “Quản lý lớp học”................................64 Bảng 4. 23 Diễn giải màn hình “Xác nhận học phí đang chờ” .................................65 Bảng 4. 24 Diễn giải màn hình “Quản lý danh sách học phí” ..................................66 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết Từ đầy đủ Giải thích tắt DBMS Database Management System Hệ quản lý cơ sở dữ liệu PHP Hypertext Preprocessor Ngôn ngữ lập trình PHP LAMP Tạo môi trường máy chủ Linux + Apache + Mysql + PHP/Perl/Python MVC website Model-View-Controller Mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện HTML Hypertext Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản UI User Interface Giao diện người dùng JSX Javascript Syntax Extension Cú pháp mở rộng cho JSX = Javascript + XML JavaScript Application Programming Giao diện lập trình ứng dụng API Interface 5 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Lý do chọn đề tài 1.1. Với sự đi lên cũng như áp dụng của công nghệ trong đời sống - xã hội hiện nay, công nghệ hóa mọi vấn đề trong cuộc sống dường như là một điều hiển nhiên. Công nghệ hóa chính là chìa khóa để mọi công việc có thể thực hiện dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và an toàn. Chính vì vậy để bắt kịp xu thế, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, mọi ngành nghề đều đã và đang dần chuyển sang sử dụng công nghệ thay vì sức người, trường học cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi này, nhóm nghiên cứu và phát triển “Website quản lý đăng ký môn học và học phí” để dễ đáp ứng các nhu cầu trong quá trình quản lý đăng ký môn học và học phí cho sinh viên một cách tiện lợi, tiết kiệm sức lực và thời gian. 1.2. Mục tiêu - Xây dựng trang web đăng kí môn học, thanh toán học phí cho sinh viên. - Xây dựng chức năng quản trị dành cho quản trị viên. - Quản trị được các lệnh thanh toán học phí, học phí nợ, xác nhận đã thanh toán học phí. - 1.3. Truy xuất thông tin môn học theo từng học kì. Phạm vi Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu sơ bộ về nhu cầu sử dụng của người dùng, nhóm quyết định phạm vi thực hiện đề tài như sau:  Phạm vi địa lý: Ứng dụng sử dụng theo quy mô trong 1 trường học  Phạm vi chức năng:  Quản lý môn học.  Quản lý người sử dụng (sinh viên).  Quản lý thông tin học phí sinh viên theo từng kì.  Thanh toán học phí.  Xác nhận thanh toán học phí. 6 1.4. Đối tượng sử dụng Sinh viên và giảng viên (Quản trị viên). 1.5. Kết quả dự kiến - Hoàn thành website đăng kí môn học và thanh toán học phí. - Hoàn thành chức năng cho phép sinh viên đăng ký môn học, thanh toán học phí theo từng kì. - Hoàn thành tính năng quản trị dữ liệu (Môn học, Phòng học, giảng viên, sinh viên,…). 7 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Java (SpringBoot Framework) 2.1.1 Khái niệm - Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng.. 2.1.2 Tại sao nên sử dụng Java - Khi sử dụng Java chúng ta không mất quá nhiều công đoạn và thời gian để tạo một web project để chạy. Mọi thứ đã được Java tự động làm hết như sử dụng các framework PHP như Symfony, Laravel,… cái mà chúng ta quan tâm chỉ là develop Controller. Một quan điểm khác của mình là thấy Java web sau khi build chạy rất nhanh hơn tốc độ PHP sau khi dùng APC Cache. 2.1.3 Áp dụng Java vào đề tài - Nhóm chúng em sử dụng Java để làm Backend dễ dàng hơn và có nhiều chức năng phát triển hơn. 2.2 Postgresql Database 2.2.1 Giới thiệu về postgresql - PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (objectrelational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay. - PostgreSQL được phát triển dựa trên POSTGRES 4.2 tại phòng khoa học máy tính Berkeley, Đại học California. - PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau đó cũng được điều chỉnh linh động để có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Mac OS X, Solaris và Windows. 8
- Xem thêm -