46 tài liệu chứa từ khóa này

Ngữ pháp trung cấp tiếng hàn

Ngữ pháp trung cấp tiếng hàn

Đây là tài liệu ngữ pháp tiếng hàn trung cấp, dành cho các bạn luyện thi topik tiếng hàn, chúc các bạn may mắn...

49 2139 146

Most Common Korean Idiomatic Expressions - For TOPIK II

Most Common Korean Idiomatic Expressions - For TOPIK II

Đây là giáo trình chuyên ngành để thi topik II, chuyên đề về thành ngữ, quán ngữ tiếng hàn. Rất cần cho giao tiếp và luyện thi topik. Các bạn nên tham khảo...

47 1087 72

Tiếng Hàn tổng hợp 3

Tiếng Hàn tổng hợp 3

Đây là cuốn giáo trình trung cấp t để học tiếng Hàn Quốc, thường được giảng dạy trong các trường Đại học và trung tâm ngoại ngữ. Các bạn nên tham khảo, có tổng 6 quyển. Chúc các bạn học tốt tiếng hàn. Có cả file mp3, bạ...

186 851 148

Huong2000tuvung

Huong2000tuvung

Xin chào các bạn, đây là giáo trình tiếng giáo trình từ vụng tiếng hàn quốc dành cho xuất khẩu lao động Hàn, với vốn từ trên các bạn có thể xử lý mọi tình huống trong cuộc sống. Nếu bạn là một người yêu thích ngôn ngữ Hàn...

71 792 87

Socap - 1

Socap - 1

Đây là cuốn giáo trình cơ bản nhất để học tiếng Hàn Quốc, thường được giảng dạy trong các trường Đại học và trung tâm ngoại ngữ. Các bạn nên tham khảo, có tổng 6 quyển. Chúc các bạn học tốt tiếng hàn. Có cả file mp3, bạn n...

378 777 85