Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ Anh ngữ phổ thông Bài tập Unit 1 Generation Gap - Tiếng Anh 11 mới cực hay (có đáp án)...

Tài liệu Bài tập Unit 1 Generation Gap - Tiếng Anh 11 mới cực hay (có đáp án)

.PDF
18
12990
62

Mô tả:

Bao gồm bài tập unit 1: The generation gap của sách Tiếng Anh 11 mới (có đáp án). Bài tập gồm tất cả các dạng từ dễ đến khó, có cả trắc nghiệm và viết lại câu, bao gồm cả bài đọc và bài viết Trong đó bao gồm bài tập của 2 điểm ngữ pháp chính là modals: should, ought to và must vs have to

Tài liệu liên quan