Tài liệu Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nhà hải phòng

  • Số trang: 189 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 206 |
  • Lượt tải: 135

Mô tả:

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty kinh doanh nhà hải phòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng Công ty kinh doanh nhà thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Xây dựng được thành lập theo quyết định số 139/QĐ- TTCP ngày 26/2/1994 trên cơ sở công ty nhà cửa trước đây. Năm 1955 sau khi Hải Phòng được giải phóng, UBND thành phố đã quyết định thành lập Chi cục quản lý nhà đất của thành phố với nhiệm vụ là quản lý toàn bộ công tác nhà đất của thành phố. Tình hình phát triển của xã hội nói chung và thành phố nói riêng càng trở nên phức tạp hơn làm cho việc quản lý nhà đất càng khó khăn và phức tạp hơn. Do đó, tháng 12 năm 1974 UBND thành phố đã quyết định đổi tên Chi cục quản lý nhà đất thành Công ty nhà cửa chuyên quản lý khối nhà công (khối nhà thuộc sở hữu của Nhà nước), còn Sở nhà đất và công trình đô thị nay là Sở xây dựng Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý toàn bộ công tác quản lý khối nhà tư. Trong thời gian này, công ty nhà cửa có nhiệm vụ quản lý 600 trụ sở làm việc, cơ quan và trên 20000 hộ dân tương ứng với 21% số nhà cửa của thành phố. Theo xu hướng phát triển chung của xã hội, Chính Phủ cũng đã có những quan tâm đến công tác quản lý nhà đất của thành phố Hải Phòng, thực hiện theo NĐ 388/ TTG của Thủ tướng chính phủ, công ty nhà cửa được đổi tên thành công ty kinh doanh nhà Hải Phòng. Như vậy, ngoài nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, sửa chữa và đi thu tiền nhà (toàn bộ khối nhà công của thành phố) công ty còn có một chức năng mới là kinh doanh nhà. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng Tên giao dịch: Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng Trụ sở chính: Số 24- Phan Bội Châu- Hồng Bàng- Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 031.3838847 Ngành nghề kinh doanh: Thi công trình xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản … Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng là đơn vị hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Công thương Hải Phòng Số tài khoản tại Kho bạc Nhà nước: 945010001 Số tài khoản tại Ngân hàng Công thương Hải Phòng: 362111 Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng là một doanh nghiệp Nhà nước nên phần lớn vốn sản xuất kinh doanh đều do Nhà nướ cấp từ Ngân sách Nhà nước, còn lại là vốn tự có của công ty, vốn vay; ngoài ra còn có thêm nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức xã hội… Đặc điểm kinh doanh của Công ty: • Quản lý, khai thác, duy tu và phát triển nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định số 33/TTG ngày 5/2/1993 của Thủ Tướng Chính Phủ. • Ký hợp đồng thuê nhà cho mọi đối tượng và thu, nộp tiền thuê nhà theo qui định của Nhà nước. • Tổ chức thực hiện các quyết định về nhà của UBND thành phố như tiếp nhận, quản lý thu hồi, điều chỉnh, giải toả, nhượng bán theo nhiều hình thức. • Đầu tư phát triển quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước bằng mọi giá kinh doanh. • Căn cứ quy hoạch được duyệt, khai thác quỹ đất đô thị để phát triển nhà. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp • Cải tạo nâng cấp, xây dựng lại các khu nhà thuộc sở hữu nhà nước để tiếp tục cho thuê, bán nhằm thoả mãn nhu cầu thuê ngày càng cao của khách hàng. • Tổ chức thiết kế, thi công sửa chữa, trang trí nội thất công trình. • Tiếp nhận và tổ chức xây dựng nhà ở từ các nguồn vốn xây dựng nhà ở mang tính nhân đạo của các tổ chức trong và ngoài nước. • Tổ chức sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. 1.3. Những khó khăn và những thành tích đã đạt được trong các năm gần đây: Trong những năm gần đây do sự phát triển chung của xã hội làm cho giá tiền thuê nhà đã tăng nhiều so với trước nhưng vẫn còn bao cấp nặng nề. Tiền thuê nhà thu được hàng năm không đáp ứng nhu cầu sửa chữa, đó là tình trạng nhà xuống cấp tương đối nghiêm trọng. Hàng năm có khoảng trên 300 ngôi nhà nguy hiểm từ cục bộ đến toàn diện. Hơn nữa, nhà và đất đang là một vấn đề sôi động trong đời sống xa hội hiện nay nên dễ dẫn đến tranh chấp, lấn chiếm, cơi nới …vì vậy mà công tác quản lý nhà đất ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Ngoài nhiệm vụ quản lý nhà, công ty còn phải đảm đương thêm nhiệm vụ xây dựng nhà theo nghị định của Chính phủ ban hành. Vậy là hoạt động của công ty vừa mang tính chất hành chính sự nghiệp đông thời là một doanh nghiệp Nhà nước. Với những khó khăn như đã trình bày ở trên nhưng với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm của ban lãnh đạo của công ty và sự đoàn kết nhất trí của cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty đã vững bước đi lên, dần dần giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất, đưa công tác quản lý đi vào nề nếp. Đời sống cán bộ công nhân tương đối ổn định với nhu nhập bình quân bằng 1.800.000đ/người/tháng, có chế độ khen thưởng hợp lý để khuyến khích các công nhân viên… Trong vài năm gần đây, hoạt động của công ty rất có hiệu quả, đặc biệt công tác quản lý và thu tiền thuê nhà đạt được nhiều kết quả đáng kể: Tổng diện tích nhà Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho thuê tăng, doanh thu hoạt động sự nghiệp tăng. Về lĩnh vực kinh doanh nhà: đây mới chỉ là thời kỳ tập sự cuả công ty nên doanh thu tăng không đáng kể. 2. BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY KINH DOANH NHÀ 2.1. Mô hình bộ máy tổ chức quản lý của công ty kinh doanh nhà Qua nhiều năm hoạt động và qua nhiều năm thay đổi, sắp xếp lại công ty thì hiện nay bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến- chức năng. Theo mô hình này, bộ máy tổ chức quản lý của công ty trở nên gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo được chế độ một thủ trưởng. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy tổ chức quản lý của Công ty. Giám đốc Phó giám đốc phụ trách sửa chữa Phó giám đốc phụ trách kinh doanh XN Sửa Xí nghiệp Phòng Phòng Xí nghiệp Phòng tổ Phòng Phòng Phòng XN kinh chữa và khảo sát quản lý quản quản lý chức kế kiểm dự án doanh PT nhà thiết kế sửa chữa lý nhà hành hoạch tra đầu tư phát triển chính tài chính xử lý nhà Ban Ban 5 Đội Ban tài kế XD KH - vụ hoạch và TH SC nhà Ban quản lý nhà cơ quan Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Ban quản lý nhà cơ quan Ban quản lý nhà Đ.tâ m ĐQB Ban quản lý nhà C.Tre Vạn Mỹ Ban quản lý nhà Cát Bi Trang 5 Nhà 15 tổ quản lý nhà ở 3 quận 5 tổ Hồng Bàng 5 tổ Lê Chân 5 tổ Ngô Quyền Ban tài vụ Ban Các Kế đội xây hoạch dựng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đứng đầu công ty là giám đốc công ty do UBND thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. Giám đốc công ty là người tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công ty theo chế độ một thủ trưởng đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Sở địa chính, các cơ quan chức năng có liên quan và trước tập thể người lao động của công ty. Giám đốc trực tiếp chỉ đạo 4 phòng ban và 1 xí nghiệp: • Phòng quản lý nhà: • Phòng tổ chức hành chính • Phòng kế hoạch tài chính • Phòng kiểm tra xử lý • Xí nghiệp quản lý nhà Giám đốc trực tiếp kí các loại đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng bán nhà do công ty, hợp đồng cho thuê nhà. Cân đối kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, duyệt các phương án sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp, phòng ban; duyệt các phương án phát triển nhà của công ty và xí nghiệp trực thuộc. Giúp việc cho Giám đốc là 2 phó giám đốc: Phó giám đốc phụ trách sửa chữa trực tiếp quản lý 1 phòng và 2 xí nghiệp: • Phòng quản lý sửa chữa: • Xí nghiệp sửa chữa và phát triển nhà • Xí nghiệp khảo sát thiết kế Phó giám đốc phụ trách kinh doanh quản lý 1 phòng và 1 xí nghiệp: • Phòng dự án đầu tư • Xí nghiêp kinh doanh phát triển nhà. Các phó giám đốc trợ giúp cho giám đốc theo quyền hạn và trách nhiệm được phân công. Ngoài ra, phó giám đốc còn có nhiệm vụ giao việc, kiểm tra đôn đốc tiến độ và tạo mối quan hệ qua lại giữa lãnh đạo công ty với các phòng ban, xí nghiệp. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 2.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty: Việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán trong doanh nghiệp do bộ máy kế toán đảm nhiệm. Tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán sao cho hợp lý, gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin, đồng thời phát huy và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán. Để đảm bảo các yêu cầu trên, tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp phải căn cứ vào hình thức tổ chức công tác kế toán, vào đặc điểm tổ chức và quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; vào khối lượng, tính chất và mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế - tài chính; cũng như trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý và cán bộ kế toán. Riêng xí nghiệp quản lý nhà thực hiện công tác quản lý và thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà nước được sử dụng cho mục đích thuê để ở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và được hưởng lương như các phòng ban của công ty nên tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp đơn giản và không phản ánh trong sơ đồ bộ máy kế toán của công ty. Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức phân tán vì cấp dưới của công ty có ba đơn vị hạch toán phụ thuộc tự làm ăn, tự chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đó là xí nghiệp Khảo sát thiết kế, xí nghiệp Sửa chữa và phát triển nhà, xí nhiệp kinh doanh và phát triển nhà. Ba xí nghiệp này có bộ máy kế toán đầy đủ, tự ghi chép, tự hạch toán, tự vào sổ cái. Hàng tháng bộ phận kế toán của ba xí nghiệp này gửi báo cáo tài chính về công ty để tổng hợp cùng với báo cáo của công ty. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán Trưởng phòng kế hoạch tài chính Kế toán xây dựng cơ bản Kế toán thanh toán Kế toán xí nghiệp sửa chữa và phát triển nhà Phó phòng phụ trách kế toán kiêm kế toán tổng hợp Kế toán xí nghiệp thiết kế khảo sát Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Kế toán lương và BHXH Kế toán doanh thu Kế toán xí nghiệp quản lý kinh doanh nhà Trang 8 Thủ quỹ Phó phòng phụ trách kế hoạch Nhân viên kế hoạch Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trưởng phòng kế hoạch tài chính: có nhiệm vụ tổ chức điều hành chung toàn bộ công tác kế toán, kiểm tra chỉ đạo công tác quản lý tài chính trong công ty, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của công ty. Phó phòng kế hoạch tài chính phụ trách mảng kế toán kiêm kế toán tổng hợp: điều hành các hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm trước giám đốc và trưởng phòng về những việc này. Thực hiện một số nghiệp vụ được trưởng phòng phân cấp sau: thanh quyết toán các công trình sửa chữa có giá trị quyết toán dưới 50 triệu đồng. Trực tiếp thực hiện công tác kế toán tổng hợp: Ghi chép hệ thống thông tin theo các tài khoản phản ánh các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, chi tiết lập báo cáo kế toán của công ty và toàn đơn vị. Vào sổ tổng hợp, các sổ chi tiết cần thiết và các công việc liên quan đến lập báo cáo tài chính định kỳ của đơn vị. Tham mưu cho trưởng phòng về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa hoàn chỉnh thủ tục hoặc nguyên tắc tài chính kế toán. Mở sổ kế toán theo đúng quy định đồng thời cùng trưởng phòng hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán của các kế toán thành viên và các đơn vị kế toán phụ thuộc. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, kiểm tra định kỳ vào sổ cái. Phân tích, đề nghị trưởng phòng điều chỉnh số liệu cho phù hợp với chế dộ kế toán. Hàng tháng đối chiếu với hai xí nghiệp về các khoản hạch toán nội bộ. Thu nhận kiểm tra các báo cáo tài chính của hai đơn vị trực thuộc gửi lên và lập báo cáo tài chính tổng hợp của toàn công ty, lập báo cáo theo quý, năm gửi các ban ngành theo quy định của nhà nứơc. Theo dõi hoạt động kinh doanh phát triển nhà của đơn vị. Kiểm tra và lập báo cáo kế toán phần hành công việc kê toán của các bộ phận kế toán trong công ty. Phó phòng kế hoạch tài chính phụ trách mảng kế hoạch: điều hành và quản lý về công tác kế hoạch, kiểm tra chỉ đạo, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện công việc được giao. Nhân viên phòng kế hoạch: thực hiện việc các công tác kế hoạch nhằm giúp công ty đí đúng định hướng và phát triển tốt hơn. Kế toán xây dựng cơ bản: tham mưu cho trưởng phòng trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán các công trình sửa chữa XDCB. Mở sổ Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp chi tiết tài khoản phải trả cho người bán, XDCB dở dang, phải trả nội bộ, phải thu nội bộ và theo dõi hoạt động kinh tế sửa chữa, XDCB cho từng công trình, từng đơn vị thi công. Báo cáo số liệu kịp thời khi phòng và công ty yêu cầu. Hàng quý lập báo cáo kê stoán chi tiết và đối chiếu với kê stoán tổng hợp theo quy định pháp lệnh thống kê. Định kỳ một năm tiến hành công việc đối chiếu, xác minh công nợ nhằm đảm bảo ytính thực tế của số liệu kế toán trong thanh toán vốn đầu tư XDCB. Kế toán thanh toán: Kiểm tra và viết phiếu thu chi khi có đầy đủ thủ tục Nhà nước quy định. Mở sổ chi tiết theo dõi tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng … các nhiệm vụ phát sinh trong ngày phải ghi chép kịp thời. Theo dõi tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng, Kho bạc, khớp sổ phụ, rút số dư. Hàng ngày đối chiếu với thủ quỹ các khoản thu chi trong ngày. Xác định tồn quỹ cuối ngày, cuối tháng đột xuất có yêu cầu phải lập biên bản kiểm kê quỹ. Lập chứng từ ghi sổ, hết quý lập báo cáo chi tiết số dư đối với tài khoản được phân công, theo dõi gửi kế toán tổng hợp. Kế toán theo dõi thu chi: theo dõi chi tiết và tổng hợp toàn bộ thu tiền cho thuê nhà, xác định tổng thu, số đã thu được và số còn nợ đọng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch theo dõi, tiến hành thực hiện kế hoạch thu. Lập sổ chi tiết và tổng hợp chi tiết, thực hiện ghi chép theo dõi tiền nhà ở các quận, cơ quan, hợp tác xã, thu tiền thuê nhà của người nước ngoài. Đối chiếu với phòng quản lý nhà, xí nghiệp quản lý nhà tổng doanh thu theo hợp đồng về thu cơ quan, HTX, và thu khốí dân. Khi nộp tiền, kế toán tiến hành kiểm tra biên lai, đối chiếu với gốc biên lai. Các buổi trong ngày, kế toán đối chiếu với thủ quỹ tổng số thu, chuyển cho kế toán thu chi viết phiếu nhập quỹ. Hàng ngày cập nhật vào sổ kịp thời, chính xác dựa vào biên lai thu tiền. Cuối tháng đối chiếu với kế toán xí nghiệp để thanh toán để thanh toán lương sản phẩm, cuối năm đối chiếu với quản lý viên số đã thu, chưa thu và xác định số nợ thu tiền cho thuê nhà. Thực hiện quyết toán biên lai với cục thuế. Báo cáo số liệu định kỳ cho lãnh đạo phòng và kết quả thu theo tháng, năm. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thủ quỹ công ty: Thu chi tiền mặt theo phiếu được lập đúng quy định. Giao dịch với Ngân hàng để nộp, rút tiền về quỹ theo quy định của nhà nước. Vào sổ kịp thời các khoản thu đối chiếu với kế toán thanh toán, cuối ngày rút số dư tồn quỹ. Cuối ngày phải tiến hành kiểm quỹ, cuối tháng kiểm kê quỹ lập biên bản. Kế toán thanh toán tiền lương, BHXH: thực hiện thanh toán lương, thưởng, các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên toàn công ty; đồng thời lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. Mở sổ thanh toán lương cho từng cán bộ công nhân viên theo bộ phận, phòng ban, sổ tổng hợp thanh toán lương. Thực hiện ghi chép kế toán tiền lương, khoản trích và thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên công ty. Kế toán tổng hợp: Ghi chép hệ thống thông tin theo các tài khoản phản ánh các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, chi tiết lập báo cáo kế toán của công ty và toàn đơn vị. Vào sổ tổng hợp, các sổ chi tiết cần thiết và các công việc liên quan đến lập báo cáo tài chính định kỳ của đơn vị. Tham mưu cho trưởng phòng về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa hoàn chỉnh thủ tục hoặc nguyên tắc tài chính kế toán. Mở sổ kế toán theo đúng quy định đồng thời cùng trưởng phòng hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán của các kế toán thành viên và các đơn vị kế toán phụ thuộc. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, kiểm tra định kỳ vào sổ cái. Phân tích, đề nghị trưởng phòng điều chỉnh số liệu cho phù hợp với chế dộ kế toán. Hàng tháng đối chiếu với hai xí nghiệp về các khoản hạch toán nội bộ. Thu nhận kiểm tra các báo cáo tài chính của hai đơn vị trực thuộc gửi lên và lập báo cáo tài chính tổng hợp của toàn công ty, lập báo cáo theo quý, năm gửi các ban ngành theo quy định của nhà nứơc. Theo dõi hoạt động kinh doanh phát triển nhà của đơn vị. Kiểm tra và lập báo cáo kế toán phần hành công việc kê toán của các bộ phận kế toán trong công ty. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty * Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán là hệ thống sổ kế toán sử dụng để ghi chép, hệ thống hoá và tổng hợp số liệu từ chứng từ gốc theo trình tự và phương pháp ghi chép nhất định. Căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh; căn cứ vào yêu cầu quản lý cũng như điều kiện trang bị phương tiện, kỹ thuật tinh toán, xử lý thông tin, công ty kinh doanh nhà Hải Phòng đã lựa chọn vận dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ để ghi chép và hệ thống hoá, tổng hợp số liệu kế toán. Bảng 1.2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của hình thức Chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Sổ chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Sổ tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Chú thích: : Đối chiếu, kiểm tra : Ghi hàng ngày : Ghi vào cuối tháng Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Niên độ kế toán: được xác định theo qúy - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng. - Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp. - Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hàng tháng công ty phải nộp tờ khai thuế cho Cục thuế thành phố Hải Phòng. - Hàng qúy công ty phải lập tờ khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Vào cuối năm công ty lập quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của Tổng cục thuế. - Công ty ghi nhận hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. tính trị giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền, tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. - Hệ thống báo cáo tài chính được Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng sử dụng hiện nay gồm 4 báo cáo tài chính theo chế độ quy định gồm: • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01- DN) • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số 02- DN) • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN) • Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09- DN) Các báo cáo này được lập định kỳ vào cuối qúy và gửi cho: Cục thuế thành phố Hải Phòng, Sở xây dựng thành phố Hải Phòng, Sở tài chính thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, công ty còn lập thêm một số báo cáo khác để phục vụ cho công tác quản lý như Báo cáo tổng hợp doanh thu hoạt động sự nghiệp, báo cáo tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp hoạt động sự nghiệp, báo cáo TSCĐ và khấu hao TSCĐ trong kỳ… Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG 1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN. Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp được hình thành chủ yếu trong quan hệ thanh toán, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi Ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển. Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định, chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ hiện hành của Nhà nước sau đây: * Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là “đồng” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phản ánh (VND). * Nguyên tắc cập nhật: kế toán phải phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có và tình hình thu, chi toàn bộ các loại tiền, mở sổ chi tiết theo dõi cho từng loại ngoại tệ (theo nguyên tệ và theo đồng Việt Nam quy đổi, từng loại vàng, bạc, đá quý (theo số lượng, trọng lượng, quy cách, độ tuổi, kích thước, giá trị …); * Nguyên tắc quy đổi tỷ giá hối đoái: mọi nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ ngoài việc theo dõi chi tiết theo nguyên tệ còn phải được quy đổi về VND để ghi sổ. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nứơc Việt Nam chính thức công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Với những ngoại tệ mà Ngân hàng không công bố tỷ giá quy đổi ra VND thống nhất quy đổi thông qua USD. 1.1. Chứng từ kế toán sử dụng: • Kế toán tiền mặt tại quỹ: - Phiếu thu (Mẫu số 01 - TT) - Phiếu chi (Mẫu số 02 - TT) - Biên lai thu tiền (Mẫu số 06 - TT) - Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu 03 – TT) - Giấy đề nghị thanh toán - Các chứng từ khác có liên quan. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp • Kế toán tiền gửi ngân hàng: - Giấy báo Nợ - Giấy báo Có - Bản sao kê của Ngân hàng kèm theo chứng từ gốc (Uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo chi…) 1.2. Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 111: Tiền mặt - Tài khoản 112: Tiền gửi Ngân hàng - Các tài khoản khác có liên quan. 1.3. Quy trình hạch toán Quy trình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty kinh doanh nhà Hải Phòng được mô tả như sau: Bảng 2.1. Sơ đồ quy trình hạch toán vốn bằng tiền Phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm thu, uỷ nhiệm chi ... Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ (TK111,112) Sổ quỹ tiền mặt (TK111) Sổ cái (TK 111, 112) Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Quy trình lập phiếu thu, phiếu chi: Sau khi ghi đầy đủ các yếu tố trên phiếu thu (phiếuchi), phiếu thu (phiếu chi) sẽ được đính kèm với các chứng từ có liên quan để chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng soát xét, ký duyệt. Sau đó chuyển cho thủ qũy làm căn cứ xuất, nhập quỹ. Các phiếu thu phải đánh số thứ tự liên tục, đầy đủ. Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên (đặt giấy than viết một lần), thủ quỹ giữ một liên làm căn cứ ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán, một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại lưu ở nơi lập phiếu. Phiếu chi do kế toán lập thành 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần), một liên lưu lại ở nơi lập phiếu, liên còn lại thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng chứng từ gốc để vào sổ kế toán. Biên lai thu tiền theo mẫu in riêng của công ty cũng có 2 liên, một liên lưu lại ở cuống, một liên giao cho ngưòi nộp tiền. * Quy trình luân chuyển chứng từ: - Hàng ngày, các phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ, uỷ nhiệm chi… kế toán vào chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết TK 111, 112. Cuối ngày, kế toán đối chiếu số liệu trên sổ qũy tiền mặt và sổ chi tiết tài khoản 111, 112. - Sau đó từ chứng từ ghi sổ ghi vào sổ đăng kí chứng từ - Cuối tháng căn cứ vào chứng từ ghi sổ, kế toán ghi vào sổ cái TK 111, 112… - Cuối qúy, tổng hợp số liệu từ các sổ cái để vào bảng cân đối số phát sinh, từ bảng cân đối số phát sinh tổng hợp số liệu để lập các báo cáo tài chính. Sau đây là một số ví dụ về hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty. Ví dụ về hạch toán tiền mặt tại công ty * Ngày 5/1/2007, chi tiền tạm ứng cho anh Nguyễn Hoàng Sơn • Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng (Biểu 2.1.1), kế toán thanh toán viết phiếu chi (Biểu 2.2.2). • Kế toán vào chứng từ ghi sổ (Biểu 2.2.3), sổ chi tiết tài khoản 111 (Biểu 2.2.5) Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp • Căn cứ vào chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ ( Biểu 2.2.4) • Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu để vào sổ cái TK 111(Biểu 2.2.6) • Cuối qúy tổng hợp số liệu từ sổ cái TK 111 vào bảng cân đối số phát sinh và từ bảng cân đối số phát sinh vào các báo cáo tài chính. Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mẫu số 02 - TT Đơn vị:CÔNG TY KINH DOANH NHÀ Địa chỉ:Số 24 – Phan Bội Châu (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Hải Phòng, ngày 3 tháng 1 năm 2007 Kính gửi: Ban giám đốc Công ty kinh doanh nhà Tên tôi là: Nguyễn Hoàng Sơn Đơn vị: Phòng kế hoạch tài chính Đề nghị tạm ứng số tiền: 2.000.000 đồng (Viết bằng chữ) Hai triệu đồng chẵn. Lý do tạm ứng: Tiền đi công tác. Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………. Duyệt Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PT đơn vị (Ký, họ tên) Ngưòi đề nghị (Ký, họ tên) Biểu 2.1.1 Giấy đề nghị tạm ứng Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mẫu số 03 - TT Đơn vị:CÔNG TY KINH DOANH NHÀ Địa chỉ:Số 24 – Phan Bội Châu (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Nợ: 141 Số: 005 Có: 111 Ngày 5 tháng 1 năm 2007 Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn Địa chỉ: Phòng kế hoạch tài chính Lí do chi: Tạm ứng tiền đi công tác Lí do chi: 2.000.000 (Viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn. Kèm theo 01 chứng từ gốc: giấy đề nghị tạm ứng Ngày 5 tháng 1 năm 2007 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ Ngưòi lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn. + Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………… + Số tiền quy đổi:……………………………………………………………….... Biểu 2.1.2 Phiếu Chi Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mẫu số S02a - DN SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG CÔNG TY KINH DOANH NHÀ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: ....002............ Ngày 5 tháng 1 năm 2007 Chứng từ Ngày … 5/1 …. Số CT …. 005 …. Trích yếu …. Chi tiền tạm ứng …… Số hiệu TK Nợ … 141 … Có … 111 … Số tiền … 2.000.000 … Ngày 5 tháng 1 năm 2007 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.1.3. Chứng từ ghi sổ Mẫu số S02b- DN SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG CÔNG TY KINH DOANH NHÀ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201K- ĐHDLHải Phòng Trang 20
- Xem thêm -