Tài liệu Các kỹ thuật sắc ký

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 488 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Các tếbào sống chứa hàng trăm loại hợp chất hóa học khác nhau. Các hợp chất này bao gồm những đại phân tửnhưprotein, acid nucleic, lipid,… cũng nhưcác hợp chất có trọng lượng phân tửnhỏ. Những hợp chất trên có thểhiện diện ởsốlượng nhỏ, dưới dạng vết (enzyme) hay ở sốlượng nhiều (các protein cấu tạo). Người ta muốn biết các thành phần hóa học của tếbào, nhằm hiểu rõ các quy trình biến đổi căn bản của nó, qua đó giúp cuộc sống ngày càng thêm tốt đẹp. Muốn vậy, người ta phải tìm cách tách các tách riêng chúng đểxác định cấu trúc hóa học. Từ đó, kỹthuật tách riêng các hợp chất ra đời với tên gọi sắc ký (chromatography).