Tài liệu Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multiferroic cấu trúc nanô cho cảm biến từ trường micro-tesla [tt]

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 778 |
  • Lượt tải: 0