Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Đáp án chi tiết part 7 test 6 - econymy 4...

Tài liệu Đáp án chi tiết part 7 test 6 - econymy 4

.PDF
25
1969
135

Mô tả:

ĐÁP ÁN CHI TIẾT TI T PART 7_ TEST6_ECO4 Câu 153-154 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 1 153. Hỏi về mục đích của bản thông báo >>>> Câu hỏi tổng quát >>> dung Skim (đọc lướt ) để tìm ý chính. Đây thường là câu hỏi đầu tiên trong các bài đọc hiểu nhằm mục đích kiểm tra kĩ năng đọc lướt ( skimming) và tìm ý chính trong đoạn văn. Vì thế, chúng ta đừng quá đi sâu vào chi tiết hay từ mới mà chỉ cần chú ý đến cấu trúc và những từ khóa ( key words) trong bài mà thôi Để trả lời dạng câu hỏi này, chúng ta làm như sau:    1. Đọc dòng đầu tiên của đoạn văn 2. Tìm mối liên hệ giữa những dòng đầu tiên của đoạn văn. 3. Đọc lướt qua những dòng còn lại, kiểm tra liệu ý chính của những dòng đầu tiên có đúng với những dòng còn lại hay không. Trong quá trình đọc chú ý đến những từ khóa được lặp đi lặp lại hay những từ đồng nghĩa 4. Loại bỏ phương án sai. Phương án sai là những phương án: Không tìm được thông tin trong bài Trái với thông tin đề cập trong bài Quá chi tiết ( thông tin về thời gian, địa điểm, miêu tả cụ thể) Công ty giới thiệu về mình + đưa ra các events (chương trình) : + Giảm giá thường niên trong tháng 4 + hội thảo miễn phí + Thông báo địa điểm mới >>>>> key D : Thông báo tới khách hàng về các sự kiện sắp diễn ra. 154. Điểm nào không phải là feature (điểm nhấn) của cửa hàng Grandel’ Hardware >>>> Câu hỏi NOT >>> nhớ key words trong từng câu lựa chọn và dò với thông tin trong bài (Scan) A. Rental (tiền thuê) >>>> không đề cập trong bài TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 2 B. Seminars (Hội thảo) o) >>>> đề đ cập trong sự kiện thứ 2 (feature 2) ssắp tới của cửa hàng C. Location in New York ( địa đ điểm ở New York ) >>>> đề cậpp trong ssự kiện 3 (feature 3) ( New opening location ) D. Yearly sale event ( giảm gi giá thường niên) >>>> đề cậpp trong ssự kiện 1 (feature 1) (Annual Sale ) * Lưu ý : Yearly = annual : hàng năm n >>>>>> key A : Equipment rentals : tiền ti thuê trang thiết bị 155- 156 refer the following email TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 3 155. tại sao bức thư đượcc viết vi ? >>>> Câu hỏi tổng quát >>>> Đọcc 2 câu đđầu bức thư để nắm m ý chính >>>> Skimming A. respond to a request : hồii đáp yêu cầu c u >>>> nhìn vào “Re : Flight Schedule” và “ Thank you for….. on May 12” ….. >>>> Đây là bức b thư hồii đáp vvề lịch trình : lịch bay + nơi ở củaa ông Marks B. To report a hotel cancellation : thông báo hủy h chỗ ở >>>>> ý không có trong bài . Nhớ keyword “hotel”” trong câu lựa l chọn,rồi đối chiếu (scan ) vớii bài đđọc . “Your hotel request was processed without any holdups” (Yêu cầu về khách ssạn của ông được xử lý mà không có trở ngại nào,tiến hành như dự định) C. To change a destination : thay đổi đ điểm đếnn >>>>> ý không có trong bài,ông Marks chỉ thay đổi thờii gian bay chứ ch không thay đổi điểm đến D. To ask a deposit : yêu cầu u một m khoản đặt cọcc >>>>> ý không có trong bài >>>>>Key A : hồii âm yêu cầu c của ông Marks 156. Ông Mark được đề nghị ngh làm gì ? >>>> Câu hỏi chi tiếtt >>>> câu hhỏi này tương đương với câu hỏi dự d đoán hành động/ sự kiện sẽ xảyy ra “ What/How should A do~ ?” A là đốii tượng tư mà bài đọc muốn hướng đếnn như là ngư người nhận thư,nhận thông báo, quảng ng cáo. >>>>> Chú ý : Các phần ph trả lờii câ hhỏi dạng này TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 4 thường được gợi ý ở phần cuối bài đọc, nơi các nội dung yêu cầu,đòi hỏi… thường xuất hiện. Như trong bài đọc Mr Mike đề nghị Mr Mark 1. “ Please let me know if this departure time is suitable” (Đoạn 1) >>>> xác nhận và thông báo cho Mr Mike thời gian khởi hành có phù hợp,hợp lý không 2. “please contact me with any question you may have” (đoạn 2) >>>> liên lạc để biết thêm thông tin A. Choose a different airline : chọn hãng hàng không khác B. Reserve a hotel room : đặt phòng C. Confirm a change in departure time : xác nhận thay đổi về thời gian cất cánh D. Select an arrival time : chọn thời gian đi >>>>> Key C Confirm a change in departure time : xác nhận thay đổi về thời gian cất cánh * Chú ý : Ở đây trong câu trả lời đã sử dụng paragraphing để thay đổi câu chữ. “ let me know….” = “confirm…” 157 – 158 Refer to the following advertisement. TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 5 157. Quảng cáo KHÔNG đề đ cập về Cambridge 5-star star Beaches ? >>>>> Câu hhỏi NOT >>> Câu hỏi chi tiếtt >>> lựa l từ khóa trong các lựa chọnn và Scan trong bài. A. They require a deposit for reservations : Họ yêu cầu mộtt kho khoản đặt cọc cho việc đặt trướcc phòng >>>> Đúng ( 20% deposit to reserve your room ) TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 6 B. They offer more than one pool : Cung cấp nhiều hơn một hồ bơi >>>> Đúng >>> ghi nhớ từ khóa POOL rồi scan trong bài.Có 2 pools C. There is a special online discount : Chiết khấu online >>>> Đúng >>> “first time guests that book online ….receive 15% off the standard room rate”. *Chú ý: discount được thay thế bằng 15% off trong bài D. Meeting rooms are available : Phòng họp có sẵn >>>> Sai (NOT) >>>>>> Key D Meeting rooms are available : Phòng họp có sẵn 158. What does the hotel offer new guests ? khách sạn đưa ra lời mời gì với những khách mới ? >>>>> Câu hỏi chi tiết >>> Ghi nhớ từ khóa “ New guest” và Scan bài đọc. Ta có thể tìm ra dòng thông tin về new guests như sau “ First time guests that book online before September 11 receive 15% off the standard room rate” (Với những khách lần đầu đặt phòng online trước 11/9 sẽ nhận được chiết khấu 15% cho phòng tiêu chuẩn) >>>> Key A : A discount on room charge : Chiết khấu chi phí phòng ở *Chú ý : 15% off = discount 15% 159- 162 Refer to the following news article TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 7 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 8 159. What the purpose of the news article ? Mục M đích củaa bài báo >>>> Câu hhỏi tổng quát >>>> đọcc tiêu đề đ bài báo và lướt qua các đoạnn ta th thấy từ khóa “ acquisitions” (các cuộcc mua bán sát nhập) nh >>>> Bài báo nói về cuộộc mua bán sát nhập củaa Zoom.com và SocialDeck >>>>> key A : To report on the purchase of a company : thông báo vvề việc mua bán 1 công ty * Chú ý : Purchase = buy = get acquisition 160. Who is Brad Daugherty ? Ai là B.D ? >>>> Câu hỏi chi tiếtt vvề 1 đối tượng trong bài đọc >>>> Ghi nhớ ớ từ khóa Brad Daugherty và Scan (dò đọọc) trong bài >>>>> key C : The CEO of Zoom.com 161.. Where did Mr Daugherty meet Mr Thibeau ? Ông D gặpp ông T ở đâu>>>> câu hỏi chi tiết >>>>> keywords Thibeau >>>> Key B In London : ở London 162. How many companies has Zoom.com acquired since August ? Có bao nhiêu công ty mà Zoom.com mua từ t tháng 8 ? Có 4 công ty mà Zoom.com thu mua : SocialDeck, Slidez, Jamol, Liiike.com >>>> Key D : Four TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 9 163- 165 Refer to article TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 10 163. What time does the restaurant close on Thursday ? Vào thứ 3 nhà hàng đóng cửa lúc mấy giờ >>>> 10 P.M >>>> key C 10 P.M 164. What is indicated about the restaurant ? đáp án nào không nói về nhà hàng ? >>>> Câu hỏi chi tiết về đối tượng A. The service is slow in the bar area (Dịch vụ chậm chạm ở khu vực quầy bar) >>>>> Bài đọc không nói tới bar area >>>> loại B. It is closed on certain holidays ( đóng cửa vào các ngày lễ) >>>>> Không đề cập trong bài >>>> loại C. Reservations are required for large parties ( các bữa tiệc lớn phải đặt trước) >>>>> không đề cập trong bài >>>> loại D. It is decorated diffirently than it original location ( nhà hàng được trang hoàn khác hẳn so với nhà hàng trước ) >>>>> Mục “ The space”,đoạn cuối “ A long and much needed change in the atmosphere…..pizza hasn’t changed” >>>> Đúng >>>> key D It is decorated diffirently than it original location ( nhà hàng được trang hoàn khác hẳn so với nhà hàng trước ) 165. What is NOT stated in the article ? Điều gì không được thể hiện trong bài báo? >>>>> Câu hỏi chi tiết NOT A. At Jay’s Pizza individual slices of pizza are not sold . Tại Jay’s Pizza không bán những miếng nhỏ >>>> đúng B. Its pizza traces its roots to Chicago . >>>>> Sai TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 11 C. Most other restaurants in the area are pricey .Hầu hết các nhà hàng khác trong khu vực có giá mắc. >>>>> Đúng . Tại Jay’s Pizzza “ Great pizza at a reasonable price, especially considering the location” (xem tại phần Pros (ưu điểm) ) D. The restaurant get very busy sometimes . Thỉnh thoảng nhà hàng rất là bận rộn >>>> Đúng .(Xem tại phần Cons – nhược điểm) “ During peak times, the wait can sometimes get crazy…” >>>> key B Its pizza traces its roots to Chicago . 166- 168 Refering to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 12 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 13 166. Why was the letter written ? Tại sao lá thư đươc viết ? >>>>> Câu hỏi tổng quát >>>> đọc kỹ đoạn đầu thư và đọc lướt (skim) toàn bộ >>>> bức thư mời gửi tới các quý khách hàng (valued customers) về sự kiện sắp tới ( Saturday’s sales event) >>>> key D . To invite a customer to an upcoming event 167. According to the letter, what should the customer do if he/she wants more information ? Theo như bức thư thì khách hàng làm gì nếu muốn biết thêm thông tin ? >>>> Câu hỏi dự đoán hành động/sự kiện sẽ xảy ra What/ how should/will A do~? >>>>> Tìm ở đoạn cuối bài đọc >>> “ Please email me if you have any questions at…” <=> liên hệ để biết thêm thông tin >>>> Key C . Contact Linda Loety . Liên lạc với Linda 168. What is included with the letter ? Cái gì được đính kèm với lá thư ? >>>> “ The included $10 gift certificate to use….” >>>> Key D. A Coupon = gift certificate : phiếu quà tặng 169- 172. Refer to the following e-mail TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 14 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 15 173- 175 Refer to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 16 176- 180 Refer to the following completed survey. TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 17 181 – 185 Refer to the following letter and chart TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 18 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 19 186 -190 190 Refer to the following advertisement and e-mail e TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan