Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Giải thích chi tiết economy vol 5 full 10 test...

Tài liệu Giải thích chi tiết economy vol 5 full 10 test

.PDF
107
24481
181

Mô tả:

LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên chúng mình xin phép được cám ơn công sức mà 2 đội ngũ tài năng này đã bỏ ra để hoàn thành dự án này! Mục đích của việc hướng dẫn lời giải cũng như dịch để giúp cho các bạn sinh viên có thể TỰ HỌC ÔN TOEIC một cách hiệu quả nhất! Chúng mình đã rất cố gắng để có thể làm ra được một phần bài học chất lượng cao, tuy nhiên nếu như có sai sót trong cả phần dịch cũng như phần giải thích, chúng mình mong bạn đọc thông cảm và có thể phản hồi bằng cách inbox theo link fan page của chúng mình dưới đây. https://www.facebook.com/leap.edu.vn Việc chia sẻ tài liệu chúng mình hoàn toàn không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! ECONOMY VOL 5 ACTUAL TEST 01 No. Question 101. The train bound for Crawford will be suspended for these days to complete minor…………on its rails. A.constructs B.constructive C.constructed D.construction Rosebush 102. Stationery…………..yesterday that it is anticipating at least a twenty percent growth in revenue with the launch of a new product line related to printing. A.announcing B.announces C.announced D.have announced 103. The date Mr.Warren request can be found ………………..the Deleon Reseach Institute. A.on B.at C.below D.by 104. Denver is a famous tourist destination and renowned for its cuisine and………..scenery. A.attracts B.attracting C.attractive D.attraction 105. All students are encouraged to……….the Halloween dance organized Answer D Explanation Xét đến vị trí của từ còn thiếu : “adj + … + on” Từ còn thiếu phải là 1 danh từ để tính từ bổ nghĩa C Dấu hiệu nhận biết là yesterday Chọn quá khứ đơn Deleon Research B Institute là 1 địa danh Chọn giới từ at là hợp lý nhất Xem nghĩa bên! C “… scenery” Trước danh từ phải là 1 tính từ Xem nghĩa ở bên B Translate Chuyến tàu tới Crawford sẽ được tạm hoãn trong vài ngày để hoàn thiện một vài sửa chữa nhỏ trên đường ray A. V-s B. Adj C. V-ed D. N Công ty văn phòng phẩm Rosebush đã thông báo vào hôm qua rằng họ dự đoán tối thiểu 20% tăng trong doanh số vì dòng sản phẩm mới lien quan tới in ấn A. V-ing (HTTD) B. V-es (HTĐ) C. V-ed (QKĐ) D. Have + Vp2 (HTHT) Ngày tháng mà ông Warren yêu vầu có thể được tìm thấy tại Viện Nghiên Cứu Deleon A. Trên B. Tại C. Dưới D. Bởi Denver là một địa điểm du lịch nổi tiếng và được biết đến bởi món ăn truyền thống của nó và phong cảnh hấp dẫn A. V B. V-ing C. Adj D. N Tất cả sinh viên được vận động tham dự vào lễ hội by the student council. A.participate B.attend Halloween được tổ chức bởi hội sinh viên A. Tham dự ( + in ) C.perform D.admit 106. Employees at Alembis Broadcasting………….donate to local charities by hosting fundraising parties. A.regularity B.regularize C.regularities D.regularly 107. You are to submit…………your medical records and registration form to the admisnistrative office. A.as well as B.as soon as C.compared to D.both 108. The Cahoon Daily is as widely read……….. The Cahoon Gazette in New Jerse. A.as B.in C.at D.among 109. Blanchard’s are popular among young people for…………unique design. A.they B.them C.theirs. D.their 110. Boyden Investment’s marketing director……………some of his employees with the task of surveying potential clients. A.demonstrated. B.entrusted C.selected D.participated. 111. When the alarm rings in the hallway during a fire drill,……………..must evacuate according to the guidelines D Donate V Vị trí còn thiếu xen giữa chủ ngữ và (V) Chọn 1 trạng ngữ D Xem nghĩa ở bên Thấy có and both Xem nghĩa ở bên A D Unique Design = Adj + N = Cụm danh từ Đứng trước sẽ phải là tính từ sở hữu Xem nghĩa ở bên B D Xem nghĩa ở bên B. Tham dự C. Biểu diễn D. Thú nhận Nhân viên tại đài Alembis thường đóng góp cho các công ty từ thiện địa phương bằng cách tổ chức những buổi tiệc quyên góp A. N B. V C. N (plural) D. Adv Bạn sẽ phải nộp cả bệnh án và phiếu nhập viện cho bộ phận văn phòng A. Cũng như B. Ngay khi C. So sánh với D. Cả 2 Tờ báo The Cahoon Daily được đọc rộng rãi như tờ The Cahoon Gazette tại bang New Jerse A. Như B. Trong C. Tại D. Giữa Cửa hàng Blanchard nổi tiếng trong giới trẻ vì thiết kế độc đáo của họ. A. ĐTNX B. ĐTTN C. ĐTSH D. TTSH Giám đốc marketing của cty đầu tư Boyden tin tưởng giao công việc lấy ý kiến của những khách hàng tiềm năng cho 1 vài nhân viên của ông ấy. A. Chứng minh B. giao phó C. Lựa chọn D. Tham gia Khi chuông báo cháy ở sảnh reo khi có cuộc diễn tập chống cháy, tất cả mọi previuosly instructed. A.no one người cần phải thoát ra ngoài dựa theo hướng dẫn B,another C.anyone D.everyone 112. Consumer should check the…………… instructions printed on the product before using it. A.specific B.occupied C.predictable D.accountable 113. The Bank of Gough…………that house prices will decrease with the increased supply of apartments. A.expects B.expectation. C.expected D.expectant A A Xem nghĩa ở bên Đưa ra một dự đoán không rõ về thời gian. Vế thứ 2 dùng ở thì tương lai đơn chọn V ở HTĐ đã được đưa ra trước đó. A. Không ai cả B. Một người khác C. Mọi người ( phủ định ) D. Tất cả mọi người Khách hàng cần phải kiểm tra hướng dẫn chi tiết được in trên sản phẩm trước khi sử dụng . A. Chi tiết B. Chiếm chỗ C. Có thể dự đoán D. Có thể giải thích Ngân hàng Gough dự đoán rằng giá nhà sẽ giảm cùng với sự tăng giá của những căn hộ chung cư A. V ( HTĐ ) B. N C. V-ed (QKĐ) D. Adj 114. Printed &Technology collects and publishes information on the latest priting equipment from companies…………. North America. A.at B.by C,across D.during C Xem nghĩa ở bên Printed & Technology thu thập và phát hành thông tin trên những trang tin in của công ty trải rộng xuyên suốt Bắc Mỹ A. Tại (địa điểm nhỏ) B. Bởi C. Xuyên suốt D. Trong suốt (thời gian) 115. The organizing committee decided to allocate specific tasks to members to achieve its goals more……………… A.effective B.effect C.effectiveness D.effectively D Đứng ở vị trí cuối câu, bổ nghĩa cho động từ “Achieve” Hội đồng công ty quyết định phân bổ những công việc cụ thể cho các thành viên để đạt được mục tiêu 1 cách hiệu quả hơn A. Adj B. N C. N D. Adv 116. All employees must keep a/an………of expenses made on business trip and report them back to the administration section. A.record A Trạng từ Xem nghĩa ở bên Tất cả nhân viên cần phải giữ một bản thu chi chi phí phát sinh trong chuyến đi công tác và báo cáo lại chúng tới phòng hành B.qualification C.regulation D.instruction 117. Because this year’s prize money is larger than that of last year’s, the contest has become more…………… A.competitions B.competitive C.compete D.competitively 118. The tourist information center helps travelers easily …………..famous landmarks. A.remind B.locate C.guide D.advance 119. The new medicine developed by Crawson is the ……………of accumulated experience and hard work. A.producer B.producing C.product D.producted 120. Because of the decrepit faccilities, Tarara’s factories…………experience blackouts. A.approximately B.enthusiastically C.rigidly D.frequently 121. For…………result, please be sure to folow the instructions written on the back of the product. A.optimal B.optimizing C.optimize D.optimally B B chính A. Bản thu chi B. phẩm chất C. Luật lệ D. Giới thiệu Vì become là “Linking Vì giải thưởng tiền mặt verb” Cộng trực năm nay lớn hơn năm tiếp với tính từ ngoái, cuộc thi trở nên 1 số Linking verb cạnh tranh hơn như: to be; taste, A. N smell, sound, seem, B. Adj look, become, find, C. V turn,… D. Adv Xem nghĩa ở bên Đằng trước of C Trung tâm thông tin du lịch giúp khách hàng dễ dàng xác định những địa điểm nổi tiếng A. Nhắc nhở B. Xác định C. Hướng dẫn (người) D. Tiến bộ Loại thuốc mới được phát Danh từ Dựa vào nghĩa chọn đáp án C; loại A triển bởi Crawson là sản phẩm của những kinh nghiệm tích lũy cùng với sự chăm chỉ. A. Nhà sản xuất B. V-ing C. N (sản phẩm) D. V-ed D Xem nghĩa ở bên A Từ còn thiếu bổ nghĩa cho danh từ để làm một cụm danh Bởi vì cơ sở vật chất cũ kỹ, những nhà máy của Tarara thường xuyên bị mất điện A. Khoảng B. Một cách hào hứng C. Cứng nhắc D. Thường xuyên Để có kết quả tốt hơn, làm ơn đảm bảo rằng bạn sẽ tuân theo hướng dẫn được viết ở phía sau của sản phẩm. A. Adj B. V-ing từ Tính từ C. V Xem nghĩa ở bên D. Adv Phòng tranh Mansfield sẽ tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt để vinh danh Craig Perkins, người đã luôn vẽ bằng sự tỉ mỉ và màu sắc rực rỡ. A. Sáng tạo B. Bản thu chi C. Buổi triển lãm D. Buổi hẹn Cảnh sát thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện, vì chứng cứ vắng mặt của kẻ bị tình nghi rất đáng ngờ A. Adj B. Adj (so sánh hơn) C. Adj (so sánh nhất) D. Adv 122. Mansfield Art Gallery is hosting a special……………..dedicated to the late Craig Perkins, who painted with great precision and vivid colors. A.creativity B.record C.exhibtion D.appointment C 123. The police performed a thoroungh examination,as the suspect’s alibi was…………..suspect. A.high B.higher C.highest D.highly D 124. Students who submit field trip permission forms…………..a parent or guaradian’s signature will be excluded for the trip. A.among B.usually C.without D.already C Xem nghĩa ở bên Học sinh mà đã nộp đơn đăng ký không có chữ ký của bố hay mẹ hoặc của người bảo hộ sẽ bị loại ra khỏi chuyến đi A. Giữa B. Thường xuyên C. Không với D. Đã 125. The personnel department is currently considering three people from the marketing team for…………..to managerial positions. A.advancement B.openings C.vacancy D.challenges 126. The………………findings from the experiment seemed to confirm the hypotheses that the drug was effective, but later results proved otherwise. A.ahead B.optimal C.forward D.initial A Xem nghĩa ở bên Bộ phận nhân sự đang cân nhắc 3 người từ đội marketing cho việc thăng tiến lên vị trí quản lý A. Thăng tiến/ tiến bộ B. Chỗ trống C. Chỗ trống D. Thử thách Những kết quả đầu tiên tìm được từ những thử nghiệm trước đó có vẻ như càng khẳng định giả thuyết rằng loại thuốc đó có hiệu quả, tuy nhiên kết quả sau đó lại chứng minh ngược lại A. Phía trước B. Lạc quan C. Phía trước Suspect là tính từ Đứng trước bổ nghĩa cho adj Chọn trạng từ (adv) D Xem nghĩa ở bên 127. The new president of Wiota Computers is employing much………….approaches to forming strategic partnership with other companies than her predecessor A.boldest B.bolder C.bold D.boldly 128. All employees are encouraged to notify the personnel department………they feel that they have been discriminated against by anyone else. A.which B.until C.despite D.if 129. Installing this software on your computer will…………….. you to operate other computers by remote control. A.allow B.prevent C.provide D.show. 130. Please be reminded that you need to save important files your individual folder before…………..the office. A.exit B.exited C.exiting D.exits An accurate…………….of the surveys 131. is imperative to building a good understanding of customer needs. A.opprtunity B.contract C.destination D.analysis 132. Weidman Real Estate has recently completed an……………detailed report B D Dấu hiệu là từ “than” So sánh hơn Xem nghĩa ở bên Xem nghĩa ở bên A C Đằng sau before là 1 động từ ở dạng V-ing Tương tự với “when” và “after” D B Xem nghĩa ở bên Xem nghĩa ở bên D. Đầu tiên Chủ tịch mới của công ty Wiota đang áp dụng những hướng đi táo bạo hơn để A. giác quan B. bên C. phần D. các yếu tố Tất cả nhân viên đều được động viên thông báo cho phòng nhân sự nếu họ cảm thấy bị phân biệt đối xử bởi ai đó. A. Đại từ quan hệ (cái mà) B. Cho tới khi C. Trong khi (mặc dù) D. Nếu Cài đặt phần mềm này vào máy tính sẽ cho phép bạn điều khiển máy tính khác từ xa. A. Cho phép B. Ngăn ngừa C. Cung cấp D. Đưa ra Làm ơn nhớ rằng bạn cần phải lưu trữ những tài liệu quan trọng trong tập riêng trước khi rời khỏi văn phòng A. V B. V-ed (quá khứ) C. V-ing D. V-s (ngôi thứ 3 số ít) Một bản phân tích chính xác của tập câu hỏi là rất quan trọng để xây dựng sự hiểu biết tốt về nhu cầu khách hàng. A. Cơ hội B. Hợp đồng C. Điểm đến D. Phân tích Công ty bất động sản Weidman vừa mới hoàn on housing trends over the last ten years. Eventually chỉ dung làm trạng ngữ cho 1 thành một bản báo cáo chi tiết mở rộng về xu hướng câu: “Cuối cùng thì….” A.immediately B.extensively C.eventually D.immensely 133. The Herrick Community Library decided to open a computer lab for the public use…………of Christina Eaton, who has served as a librarain there for mire than 50 years. A.to honor B.in honor C.honoring D.honor 134. Some artifacts excavated in Asia are known to have been invented several hundred years…………….similar ones in the West. A.until B.due to C.ahead of D.despite 135. Many people answered that they were……………with the use of electronic books on their questionnaires. A.unfamiliar. B.difficult C.completed D.lucrative B C “in honor of” = dưới danh nghĩa của Xem nghĩa ở bên Xem nghĩa ở bên A 136. Longwood Travel Agency is offering a special tour package filled with hiking courses in the Northen area of Winn National Park for ………………of hiking. A.enthused B.enthusiasts C.enthusiastic D.enthusiastically B 137. Mr.Hornes suggested that we request reference letters from applicants……….for the new position. B For + N Từ phải chọn là 1 danh từ. Nhận thấy ở trong câu đã có động từ chính “request” rồi nhà trong 10 năm vừa qua A. Ngay lập tức B. Mở rộng C. Cuối cùng D. Rộng (kích thước) Thư viện Herrick đã quyết định mở cửa một phòng máy tính công cộng dưới danh nghĩa của Christina Eaton, người mà đã là thủ thư hơn 50 năm rồi Một vài cổ vật được khai quật tại Châu Á được biết tới như là đã được phát minh vài tram năm trước những vật tương tự ở phương Tây A. Cho tới khi B. Bởi vì (dựa tại) C. Trước D. Mặc dù Rất nhiều người trả lời rằng họ không quen thuộc với việc sử dụng sách điện tử cho bảng câu hỏi của họ A. Không quen thuộc B. Khó khăn C. Hoàn thành D. Có lợi Công ty du lịch Longwood đang cung cấp một gói du lịch đặc biệt trong đó có khóa học leo núi tại vùng phía bắc của công viên quốc gia Winn cho những ai yêu thích leo núi A. V-ed B. N (person) C. Adj D. Adv Mr. Hornes đưa ra gợi ý rằng chúng ta nên yêu cầu thư giới thiệu từ ứng viên A.consideration. B.being considered C.considering nên chắc chắn từ ở vị trí cần phải điền là mệnh đề quan hệ rút được cân nhắc cho vị trí mới này A. N D.consider 138. …………….increase the productivity of the Winnipeg factory, management decided to implement a new manufacturing process. A.because B.in regard to C.in the order of D.in order to D 139. Summerton Computers exceeded their sales quota this quarter,………………..Denver Electronics’ sales profit dropped by more than 15 percent. A.what B.then C.whereas D.despite C 140. Many economis studies predicted that a robust………………. Will appear for environmentally-friendly products within the next 10 years. A.revision B.model C.hotel D.market. D gọn B. Being + Vp2 (bị động) C. V-ing D. V Xem nghĩa ở bên Để làm tăng tính hiệu quả của nhà máy Winnipeg, bộ phận quản lý quyết định áp dụng một qui trình sản xuất mới. A. Vì B. Liên quan tới C. Theo thứ tự D. Để làm… Công ty máy tính Summerton đã vượt quá Xem nghĩa ở bên Xem nghĩa ở bên danh số dự kiến trong quí này, trong khi danh thu của cty Denver tụt giảm hơn 15% A. Cái mà B. Sauk hi ấy C. Trong khi ở chiều ngược lại D. Tuy vậy Rất nhiều bài nghiên cứu kinh tế đã dự đoán một thị trường tăng mạnh sẽ xuất hiện cho những sản phẩm than thiện với môi trường trong 10 năm. A. Ôn tập B. Loại C. Khách sạn D. Thị trường LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên chúng mình xin phép được cám ơn công sức mà 2 đội ngũ tài năng này đã bỏ ra để hoàn thành dự án này! Mục đích của việc hướng dẫn lời giải cũng như dịch để giúp cho các bạn sinh viên có thể TỰ HỌC ÔN TOEIC một cách hiệu quả nhất! Chúng mình đã rất cố gắng để có thể làm ra được một phần bài học chất lượng cao, tuy nhiên nếu như có sai sót trong cả phần dịch cũng như phần giải thích, chúng mình mong bạn đọc thông cảm và có thể phản hồi bằng cách inbox theo link fan page của chúng mình dưới đây. https://www.facebook.com/leap.edu.vn Việc chia sẻ tài liệu chúng mình hoàn toàn không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! Economy RC vol 5 Actual TEST 02 No. 101. Question When you catch a cold, be sure to eat plenty of kiwis and oranges, as they are …………..known to be abundant in vitamin C. A.both B.either C.yet D.where The board of directors’ meeting was…………scheduled for September 4,but due to an unexpected visit from an important guest, it was postponed. A.originally B.original C.origins D.origin Answer 103. Our store accepts not ony major credit cards and checks but also online……….via our website. A.pays B.paid. C.payable D.payments D Từ còn thiếu là danh từ --> Đáp án D. 104. Dr.longman will be on a business trip to an academic seminar………..next Thursday. A.since B.untill C.between D.along B Xem nghĩa ở bên D Đứng phía trước 1 danh từ và bổ nghĩa 102. 105. Nelly Graham is a ……………nurse who specializes in Prental care. A.qualification B.qualify C.qualifier D.qualified A A Explanation Xem nghĩa ở bên “To be + … + Vp2” Từ còn thiếu chắc chắn là 1 adv Cấu trúc rất thường gặp trong bài TEST cho nó tính từ Cần điền 1 Translate Khi bạn bị cảm lạnh, nhớ ăn nhiều cam và kiwi, vì chúng đều được biết là có rất nhiều vitamin C A. Cả 2/ đều B. 1 trong 2 C. Chưa D. Nơi mà… Cuộc họp của hội đồng quản trị lúc đầu được dự định tổ chức vào ngày 4 tháng 9, nhưng do sự ghé thăm không báo trước của 1 vài vị khách quan trọng, nó đã được lùi lịch. A. Adv B. Adj C. V-s D. V Cửa hàng chúng tôi chấp nhận không chỉ thẻ thanh toán và séc mà cả giao dịch online qua website. A. V-s B. V-ed C. Adj D. N Tiến sĩ Longman sẽ đi công tác tới một hội thảo học thuật cho tới thứ 5 tuần sau. A. Từ khi B. Cho tới khi C. Giữa D. Xuyên suốt Nelly Graham là một y tá có chuyên môn trong việc chăm sóc các bậc phụ huynh. A. N B. V C. N 106. Fiscal matters should…………..be handled by the accounting deparment. A.importantly B.quite C.only D.nearly c Xem nghĩa ở bên 107. The local labor office approved of………..improved working safety standards. A.ourselves B.our C.ours D.us B Đứng trước 1 cụm danh từ mang ý For the ………………three years, the 108. Grey have been donating regular to charities. A.past B.late C.once D.age 109. Having accumulated many prestigious awards in nummerous debate contests, Jenny is………….. a skilled debater. A.clarity B.clear C.clearest D.clearly nghĩa sở hữu Tính từ sở hữu (TTSH) A Xem nghĩa ở bên D Từ còn thiếu bổ nghĩa cho “skilled” là tính từ lựa chọn trạng từ 110. The province has permitted the construction of a new underground railway for people…………to the downtown area. A.commute B.commuting C.be commuting D.commute B Mệnh đề quan hệ rút gọn Từ còn thiếu là động từ ở dạng Ving 111. Wa are sorry to inform our customer that because of an unexpected rainstorm, there will be at least five day’s…………..in our shipments. A.decisions B.delays B Xem nghĩa ở bên D. Adj Những vấn đề tài chính chỉ nên được giải quyết bởi bộ phận kế toán. A. Một cách quan trọng B. Hơi hơi C. Chỉ/ duy nhất D. Gần như Văn phòng lao động địa phương đã chấp nhận tiêu chuẩn nâng cao an toàn lao động của chúng ta A. ĐTPT B. TTSH C. ĐTSH D. ĐTTN Trong vòng 3 năm, nhà Grey đã đang trợ giúp cho các quĩ từ thiện A. Quá khứ B. Muộn C. Một lần D. Tuổi Nhận được rất nhiều những giải thưởng danh giá trong nhiều cuộc thi hung biện, Jenny chắc chắn là một nhà hùng biện đầy khéo léo A. N B. Adj C. Adj (so sánh nhất) D. Adv Tỉnh đã cho phép dự án xây dựng đường tàu điện ngầm mới cho những người phải đi làm bằng tàu điện tới trung tâm thành phố A. V B. V-ing C. Be V-ing D. V Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải nhắc quí khách hàng rằng bởi vì cơn mưa lớn bất chợt, lô hàng vận chuyển sẽ bị chậm tối thiểu 5 ngày. C.options A. Quyết định D.contracts Đứng ở cuối câu và mang ý nghĩa nhấn mạnh tới chính chủ B. Chậm C. Lựa chọn D. Hợp đồng Vì thư ký của ông Jackson đang nghỉ ốm, ông ấy phải tự sắp xếp các cuộc hẹn. A. TTSH B. ĐTTN C. ĐTPT D. Của anh ấy/Tự anh ấy 112. Because Mr.Jackson’s secetary was on sick leave , he had to schedule every meeting………… A.his B.him C.himself D.his own C 113. The Albama factory has become old and outdated, so management decided to modernize the……………… A.facilitating B.facilitator C.facilitate D.facility D 114. Employees are…………..to submit a newly issued medical examination report to renew their employment insurance A.required B.expired C.respected D.emphasized A Xem nghĩa ở bên Nhân viên được yêu cầu phải nộp một bản giấy khám sức khỏe mới để gia hạn bảo hiểm lao động của họ. A. Yêu cầu B. Hết hạn C. Tôn trọng D. Nhấn mạnh 115. Katherine had to leave work…………than usual because her plans suddenly changed. A.early B.earlier C.earliest D.earliness B Có “than” Katherine phải rời nơi làm việc sớm hơn thường ngày vì kế hoạch của cô ấy đã thay đổi đột ngột A. Adv B. Adv-er (so sánh hơn) C. So sánh nhất D. N 116. Please remember to record the…………. Accurately to ensure perfect tailoring. A.contens B.calculations C.items D.measurements D Xem nghĩa ở bên 117. All members should…………………..to C Từ còn thiếu bổ thể ĐTPT Đáp án D phải sử dụng giới từ “on his own” Đứng đằng sau “the” Danh từ. Loại B vì B là danh từ chỉ người hơn So sánh Nhà máy Albama đã trở nên cũ kỹ, nên nhà quản lý quyết định cách tân các trang thiết bị A. V-ing B. N C. V D. N Làm ơn ghi lại những số đo một cách chính xác để đảm bảo cho việc may đo. A. Nội dung B. Tính toán C. Đồ đạc D. Số đo Tất cả nhân viên nên thông the
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan